Hillesøyforeninga

Kort om Hillesøyforeninga

Hillesøyforeninga ble stiftet 18. april 1998 og holdt konstituerende årsmøte 18. april 1998. Den er ei frittstående forening uten politisk eller religiøs tilhørighet for alle som vil delta og støtte foreninga i dens arbeide etter formålsparagrafen. I 2009 har Hillesøyforeninga ca. 200 medlemmer.

Formålet med Hillesøyforeninga er definert i formålsparagrafen:

Foreningas formål er å ta vare på og bringe videre tidligere Hillesøy kommunes sosiale og kulturelle arv.

Dette kan realiseres ved bl. a.:

  • å bidra til samarbeid og kontakt mellom bygdene som i sin tid utgjorde Hillesøy kommune ved å framstå som et forum hvor enkeltpersoner eller representanter fra lag og foreninger i bygdene kan ta opp og behandle saker av felles interesse.
  • å arrangere årlige sammenkomster med sosial og kulturell profil.
  • å søke å få den yngre garde interessert i foreningas arbeide ved for eksempe å danne ungdomsgruppe innen foreninga.
  • å forsøke å opprette kontakt med utflyttede hillesøyværinger i inn- og utland.
  • å søke kontakt med andre liknende foreninger for å utveksle erfaringer.”

Opplysninger om det sittende styret finner du under menyvalg ”Styret” og kommende aktiviteter finner du under kategorien ”Hva skjer?”. Hillesøyforeningas vedtekter finner du under menyvalg ”Vedtekter”.

Midnatt i august

Utsikt ut Stønnesbotn. (Foto Haldis Bredal)

Aktiviteter – formålsparagrafen i praksis

Hillesøyforeninga har i løpet av sin korte levetid allerede markert seg i kulturbildet i Tromsø kommune med ulike aktiviteter for å finne frem til og ta vare på det som finnes igjen av kulturelle minner fra Hillesøy kommune.

En fast aktivitet i Hillesøyforeninga er et årlig møljekalas siste lørdag i februar og julebord i desember. Bussturer blir satt opp til utvalgte mål etter forslag/ønske fra medlemmene. Ellers deltar foreninga om somrene med stand på 2 – 3 arrangementer i området som inngikk i Hillesøy kommune.

Enkelte aktiviteter er blitt gjennomført med kommunal støtte. Her kan bl.a. nevnes deltakelse på arrangementet ”Gammeldags kirkehelg” på Brensholmen 1. og 2. juli 2000 med båt-/skoleutstilling. I båtavdelingen var det utstilt innsamlet informasjon (med bilder) om båter hjemmehørende i kommunen. I skoleavdelingen var ble satt opp interiør tilsvarende en gammeldags skolestue med inventar fra 1940, en minimodell av omgangsskole i privathus, samt innsamlede skole-/klassebilder med navn på alle lærere og elever. Hele 7 skoleprotokoller fra Hillesøy kommune ble funnet. Den eldste protokollen Hillesøyforeninga fant var fra 1864. Ingen av disse 7 var blitt forskriftsmessig innlevert ved kommunesammenslåingen i 1964.

Saker vi har engasjert oss i er altertavla i Hillesøy kirke og mulighetene for å få den satt opp slik den var før renoveringen i 1960-tallet bestemt av Riksantikvaren og utført av Tromsø museum 1963. Arbeidet ble avsluttet da det viste seg at det var fattet gyldige vedtak i berørte innstanser om at altertavla skulle settes opp slik den er nå etter renoveringen.

Vinterdag på yttersida

Mannskardet på vestsiden av Tussøya. (Foto Hans S. Brox)

Andre saker Hillesøyforeninga henter fram har lokalhistorisk innhold. Styret samler skriftlige manus og bildemateriale fra tidligere Hillesøy kommune. Dette foregår kontinuerlig og blir arkivert fortløpende. Fortegnelse over det som finnes i arkivet finner du under knappevalget ”Arkiv

Aktuelle tema eller emner er: bygdehistorier, lokalbåtekspedisjonene, posthusene, krambuene/landhandel, fiskebruk/fiske/fangst, rorbulivet, melkelevering, kvinners innsats, mattradisjoner, husstell, foreningsvirksomhet, håndverk, dagligliv, teknisk utvikling, fritid osv.

Til nå har foreninga utgitt 2 bøker med stoff og bilder fra tidligere Hillesøy kommune. Bøkene er blitt godt mottatt. Begge utgivelsene, ”Hildring” og ”Erindring”, har fått økonomisk støtte fra kommuner og andre institusjoner. ”Hildring” ble til og med sendt av Fylkesmannen i Troms som julegave til kongen.

Dette er bidrag som Hillesøyforeninga motiverer engasjerte personer i medlemsmassen å utføre eller bistå oss med gjennom nettverk å få tak i ressurspersoner. Det dreier seg om all slags ting – store og små fortellinger fra livets hverdag. Noen husker godt og kan gjengi sine opplevelser fra oppvekst og levekår i Hillesøy kommune. Historie fra olde-/beste-/foreldres tid er meget verdifull i våre dager fordi utviklinga skjer fort i vårt århundre. Den enkelte mann og kvinnes innsats engasjerer oss i Hillesøyforeninga. Vi setter stor pris på innspill fra medlemmer og publikum for øvrig. Alle originale bidrag/bilder som gis Hillesøyforeninga blir returnert giver.

Har du bilder fra fortid og lokalhistorisk historie (stor eller liten) som du mener kan være av interesse for Hillesøyforeninga, er du velkommen med din informasjon. NØL IKKEmed å ta kontakt med noen i styret.

Hillesøyforeninga hadde de første årene samarbeid med Perspektivet museum i Tromsø, som la alt bildemateriale med tekst inn på fotofiler. Dette samarbeidet er nå satt på vent så vi skanner bildene selv og lagrer billedfilene.

Det er en ting vi lurer mye på. Er det noen som vet noe om hvor det ble av det originale billedmaterialet som ble samlet inn i forbindelse med utarbeidelse av Hillesøy bygdebok? Ta kontakt!

Finner du ut etter å ha lest informasjonen om Hillesøyforeninga, at dette er noe for deg, så bruk innmeldingsknappen ”Bli medlem?” til venstre. Innmelding kan også skje pr. telefon eller brev til leder eller kasserer. Kontingenten er for tiden kr 100,00 pr. år.

Hillesøyforenigas logo

Vi har valgt bilde av Hekkingen fyr som vår logo (vist først i dette dokumentet). Hekkingen fyr er et innseilingsfyr og er det eneste fyret som var lokalisert til Hillesøy kommune. Fyret ble oppført på nordre ende av øya Hekkingen. Det ble tent 24. september 1859, og er fortsatt i drift.

Midnattssol over Håja

Øya Håja er et av de mest kjente/fotograferte fotomotiv fra Hillesøy kommune.

(Foto Hans S. Brox)