Kontakt oss

Hillesøyforeninga: post@hillesoyforeninga.no
Postadresse: v/Knut Karlsen, Liljevegen 16, 9102 Kvaløysletta
Telefon nr: 976 66 680
Org.nummer: 985 068 313
Bankkontonr: 4750 10 86904

Andre aktuelle E-postadresser:
Leder Knut Karlsen: k-bkarls@online.no
Nestleder Ragnhild Johansen: ragnhild.johansen45@gmail.com
Kasserer Laila Hansen: lailahelene49@gmail.com
Sekretær Jan A. Brox: jalbrox@online.no

Komplett informasjon om telefonnummer og postadresse til styret finner du under Styret.