Hillesøy kommune

Kommune nr. 1930

Hillesøya sett fra vest. Øya har gitt navn til Hillesøy kommune.  (Foto Øyvind Stokke)

Hillesøy kommune i Troms fylke var en herredskommune (i motsetning til en bykommune). Den lå rett vest for Tromsø by og omfattet kystområdene nordvest på Senja, vestsiden av Kvaløya og øyene/holmene utenfor. Administrasjonen var rundt 1960 spredt på Botnhamn (distriktslege, ordfører og sykekasse), Storsletta/Austein/Brensholmen (ligningskontor, kirke, prest, kommunehus og lensmann), Sommarøya (bank og kommunekasserer) Sørfjorden (herredsagronom), Nordfjorden ”Gammelhjemmet” og Ersfjordbotn (skoleinspektør). Næringsveier var i hovedsak fiske og jordbruk, gjerne i kombinasjon.

 Kombinasjonsnæringsvei

Laksefiske var ”populært” i kombinasjon med jordbruk, her ved Skagneset, Tussøy. (Foto Ragnvald Kristiansen 1962.)

Jordbruk på tradisjonelt vis. (Foto Ingrid Sivertsen.)

Kort historie

Hillesøy, som navn på ”et administrativ begrep”, eksisterte som Hillesøy sokn i Lenvik prestegjeld og Gisund tinglag før midten av 1850-årene. Ved kongelig resolusjon av 7. oktober 1854 ble Lenvik prestegjeld delt i to herreder (formannskapsdistrikt), Lenvik og Hillesøy. Navnet ble dermed også navn på en kommune. Første herredsstyremøte ble avholdt 6. oktober 1855

 

 

 

 

 

 

Første ordfører: Ole Johan Olsen
6.oktober 1855 – oktober 1857.  (Foto NN.)

 

 

 

 

 

Siste ordfører: Edvin O. Haugland
1946 – 31. desember 1963. (Foto NN.)

Ved kongelige resolusjoner i 1962 og 1963 ble kommunens områder overført dels til Lenvik kommune og dels til en sammenslutning av Tromsø bykommune og Tromsøysund og Ullsfjord herreds­kommuner. Sammenslåingen ble gjort gjeldende fra 1. januar 1964. Området på Senja med øya Hekkingen ble overført til Lenvik kommune, mens området på Kvaløya og øyene nord for Hekkingen ble overført til nåværende Tromsø kommune. Kommunen eksisterte dermed i knapt 110 år.

Kart over Hillesøy kommune fra 1874.

 

Kartet er revidert i marka 1913 og veier ajourført 1956.

Geografisk område

Hillesøy kommune omfattet gårdene fra og med Breivik til og med Gavlen på Senja, gårdene fra og med Engenes til og med Rekvik (Madseng er bruk nr 1 av Rekvik) på Kvaløya (grensen gikk ut i sjøen ved Tromma), samt øyene/holmene fra Kasodden (Kjølva) til og med Røsholmen og Auvær.

Sørligste punkt

Breitinden (1010 m.o.h) var sørligste punkt i kommunen. Her støtte grensene mellom kommunene Berg, Hillesøy og Lenvik sammen. (Foto Haldis Bredal.)

Beskrivelse av kommunegrensen

Grensen mellom kommunene Berg og Hillesøy:

”Grensen begynner på Breitinds høyeste topp (1010) og går mot nordøst til høyeste topp på fjellet Reinen, idet den følger vannskillet mellom de til Stordalselva og de til Mefjord rennende bekker. På Reinen bøyer grensen mot nordvest og følger vannskillet mellom de til Mefjordbotnvatna og de til Mefjorden rennende bekker opp til fjellryggen Daven og videre mot nordvest etter høyeste fjellrygg (vannskillet mellom Mefjorden og Øyfjorden med Ørnfjorden) til Kasodden, hvor grensen går ut i sjøen.”

Vestgrensen

Grensen mellom Berg og Hillesøy gikk i havet ved Kasodden, ytterste neset på halvøya som stikker ut øverst til venstre på bildet (på vestsiden av Øyfjorden). I forgrunnen Husa og Husøya. Bygdene Toften, Øyfjordvær og Breivik lå på vestsiden av fjorden i området bak Husøya (Foto Bjarnhild Vevik.)

Grensen mellom kommunene Lenvik og Hillesøy:

”Grensen begynner på Breitinds høyeste topp (1010) og går nedefter ryggen til toppen av Lasset og videre nedefter ryggen til nabomaalingens gr. linje …(mangler)…… Fra Karijordelvens utspring til høide 218 derfra i ben retning til høide 263, derfra med nordøstlig retning til høieste punkt av Blåheia (325) og videre til høide 299, derfra med nordlig retning til nordre topp av Tuva, derfra til høide 221 på Mellanhøgda…(mangler)……” (til neset øst for Trettevika og utover sjøen)

Forlater Senja

Grensen gikk utover halvøya øst for Stønnesbotn og over Malangen til Kvaløya.
 Utsikt ut Stønnesbotn (mot nord) med Kvaløya langt i bakgrunnen. (Foto Haldis Bredal.)

Grensen mellom kommunene Tromsøysund og Hillesøy:

”Grensen begynner ved sjøen og passerer nordenfor Engenesgårdene i nordvestlig retning, bøier så syd for stor myr noget mere vestlig til pkt. 327 på Nattmålsheia (høieste punkt). Derfra bøier grensen i nordøstlig retning til Sandhaugen pkt. 359, derfra i øst noget nord til punkt 641 på Resmålsheia (høieste pkt.). Derfra går grensen i rett linje til høieste  Mjeldskartind, derfra til høieste Steinskardtind (Langfjellaksla 785?)… ”

På strekningen Langfjellaksla – Kattfjordvatnet – Nattmålsfjellet følger kommunegrensen gårdsgrensen mellom gårdene Ersfjord og Nordfjord i Hillesøy og gården Ekkernes (Herikvik) i Tromsøysund som rundt 1945 er fastlagt og beskrevet av Nord-Troms jordskifterett slik:

Østligste grensestrekning

Utsikt fra Skamtinden inn Ersfjorden (i bakgrunnen kan en skimte Tromsøya). Grensen mellom Tromsøysund og Hillesøy gikk over Ersfjordeidet og utover fjellene på nordsiden av Ersfjorden og passerte over Hollendaren (1017 m.o.h.) og Storstolpen, fjellet med markert firkantet topp på bildet. (Foto Nordlys)

”— Fra Nattmålsfjellet går grensen i retning omtr. VSV og der er ca. 290 m til kors i berg med varde over på sørvestkant av Nattmålsfjellet, der hvor fjellet begynner å helle nedover mot Ersfjorddalen. Fra sistnevnte merke går grensen i retning omtr. SV til kors i stein øverst i ei myr, derfra til nedsatt merkestein i myra, ca 35 m nord for en bergknaus, derfra til nedsatt merkestein oppe på en haug, ca 45 m nordøst for en bekk og 15 m ned for feveien. Videre er der ca. 280 m til nedsatt merkestein oppe i en bakke, ca. 15 m fra elva og 3 m ned for feveien, derfra ca. 115 m til kors i stor stein i bakken, 10 m fra elva og videre i samme retning 18 m til elva som rinner fra Nordfjordvatn (Kattfjordvatn) gjennom Ersfjorddalen til Ersfjordbotn. Grensen fortsetter videre oppetter denne elv til utløpet av Nordfjordvatn og videre etter midtlinjen av Nordfjordvatnet til den støter til utgangspunktet for nedenfor nevnte grense.

Grensen mellom Ekkernes, gr.nr. 88, br.nr. 11 Henrikvik i Tromsøysund herred på østre side og den tilstøtende gård Nordfjord, gr.nr. 14 i Hillesøy på den motsatte side går fra et punkt midt i Nordfjordvatn (Kattfjordvatn) i retning omtr. S til nedsatt merkestein på lyngrabb, 6 m fra vatnet, derpå 100 m til kors i en stor stein i øvre kant av ei myr og 16 m øst for en bekk. Fra sistnevnte merke fortsetter grensen ca. 220 m til kors i en stor, flat stein i skoggrensen, 10 m vest for en bekk. Grensen går videre i samme retning oppetter fjellet til høyeste punkt på Straumsaksla.

Grensen går over alt i rette linjer mellom hver angitt kompassretning hvor ikke annet følger av beskrivelsen. De nedsatte steiner, hvori er innhugget kors, er forsynt med vitnesteiner.”

Fra Nattmålsfjellet til grensen går ut i sjøen ved Tromma er det så langt ikke funnet verbal beskrivelse av kommunegrensen.

Ut i havet

Grensen mellom Hillesøy og Tromsøysund gikk utover tindrekken fra Rekvikeidet til Trommtinden (lengst til høyre) før den bøyde av mot vest og gikk i sjøen ved Tromma. I nedre billedkant sees Rekvika. (Foto Nordlys.)

Areal

På kart fra 1874 (se kartutsnitt) er arealet oppgitt til 484,85 km2. Nyere beregninger gir ca. 458 km2. – 164 km2 er på Senja, 263 km2 på Kvaløya og resten, 31 km2 er fordelt øyene/holmene utenfor.

1. januar 1964 ble 165 km2overført til Lenvik kommune og 293 km2til Tromsø kommune.

I 1935 er matrikkelskyld for hele kommunen oppgitt til 65 mark.

Befolkning

År: 1900 1920 1930 1951 1963 (2002)
Antall: 1.776 1.977 2.189 2.571 2.507 (2075)

1. januar 1964 ble 1.316 personer overført til Tromsø kommune og 1.159 personer til Lenvik kommune (totalt 2.475)

Nordligste holmer

Auvær var den nordligste gruppen av holmer av betydning i Hillesøy kommune.Grensen mellom Tromsøysund og Hillesøy gikk i øst for Auvær. Fra Ramnholmen mot øst, lykta på Storvær til høyre og Purkholmen til venstre. Mellom dem sees Kvannholmen. (Foto Jan A. Brox.)

5 på topp

Største øyer

Tussøya 9,33 km2
Sessøya 9,18 km2
Angstauren 2,21 km2
Håja 2,09 km2
Hillesøya 2,06 km2

Høyeste øyer

Sessøya (Sessøytinden) 657 m.o.h.
Håja (Nipen) 486 m.o.h.
Angstauren (Høgøya) 302 m.o.h.
Tussøya (Skaga) 302 m.o.h.
Hillesøya 211 m.o.h.

Høyeste fjell

Skitntinden (mellom Kattfjordeidet og Ersfjorden) 1.042 m.o.h.
Storsteinnestindan (mellom Kattfjordeidet og Ersfjorden) 1.017 m.o.h.
Hollendaren (sør for Storvassbotn i Tromvika) 1.017 m.o.h.
Breitinden (Mefjordbotn) 1.010 m.o.h.
Middagstinden (mellom Kattfjordeidet og Ersfjorden) 1.006 m.o.h.

Største vatn

Skorelvvatnet (oppfor Skorelva i Nordfjorden) 1.140 dekar
Store Synnøvjordvatnet (oppfor Synnøvjorda i Nordfjorden) 672 dekar
Geitvatnet (Lysbotn, ca halve vatnet ligger i Lenvik) 610 dekar
Tverfjellvatnet (NØ av Nordfjordbotn) 402 dekar
Kattfjordvatnet (på Kattfjordeidet, noe i Tromsøysund) 395 dekar

Lengste elver

Bogelva med sideelver (Bogen) 7,0 km
Greipstadelva med sideelver (Greipstad) 6,8 km
Storelva/Tverrelva med sideelver (Nordfjordbotn) 6,8 km
Ersfjordelva med sideelver (Ersfjordbotn) 6,1 km
Stordalselva med sideelver (Stønnersbotn) 6,0 km

Lengste fjorder

Øyfjorden m/Ørnfjorden fra Fugleneset (fra Kasodden 15 km) 13,2 km
Ersfjorden fra Skamtindsteinen (fra Bremneset 16,8 km) 11,7 km
Kattfjorden/Norfjorden fra Svinøya 9,8 km
Stønnesbotn fra Storvikneset 9,5 km
Baltsfjorden fra Astrineset 4,8 km

Største isbreer

Bre nord for Revbergtinden

(nordsiden av Ersfjorden, delvis i Tromsøysund)

1.422 dekar
Bre NV av førstnevnte bre 164 dekar
Bre SV av førstnevnte bre 149 dekar
Bre mellom Kattfjordeidet og Ersfjorden 147 dekar