Årsberetninger

Her legges årsberetningene og protokoller

Årsberetning for 2016

Styret har bestått av: Leder              Knut Karlsen                (2016)             Nestleder        Ragnhild Johansen     (2015*) Kasserer          Laila Hansen               (2016) Styremedl.      Haldis Bredal               (2015*) Styremeld.      Jan Utheim                    (2016) Styremedl.      Jorunn Nilsen               (2016) Sekretær         Jan A. Brox                    (2015*) *) Disse er på valg Varamedlemmer til styret: varamedlem Oddvar Berntsen og 2. varamedlem Signy Seglsten. Begge valgt for et år […]

Årsberetning for 2017

Styret har bestått av: Leder               Knut Karlsen                 (2016*) Nestleder         Ragnhild Johansen      (2017) Kasserer          Laila Hansen                 (2016*) Styremedl.       Haldis Bredal                (2017) Styremedl.       Jorunn Nilsen                (2016*) Styremedl.       Jan Utheim                     (2016*) Sekretær          Jan A. Brox                     (2017) *) Disse er på valg. Varamedlemmer til styret valgt for et år: varamedlem Signy Seglsten og 2. varamedlem Aud Jensen. Begge er på valg. […]

ÅRSBERETNING FOR 2018

Styret har bestått av: Leder               Knut Karlsen                (2018)             Nestleder        Ragnhild Johansen     (2017*) Kasserer          Laila Hansen               (2018)        Styremedl.      Haldis Bredal               (2017*) Styremedl.      Jorunn Nilsen               (2018) Styremedl.      Jan Utheim                    (2018) Sekretær         Jan A. Brox                    (2017*)                       *) Disse er på valg på årsmøtet våren 2019. Varamedlemmer til styret: varamedlem Signy Seglsten,  valgt for 2 år i 2018, på […]