Årets hederspris for 2020 tildelt Willy og Sylvi Brækmo Eilertsen

Hillesøyforeninga tildeler «Årets hederspris for 2020» til Willy Evald Eilertsen for hans og Sylvi Brækmo Eilertsen’s  innsats med å restaurere sitt gamle hus i Buvika, ja, kanskje det eldste huset i tidligere Hillesøy kommune. Huset ble bygget ca. 1835 av Ane og Jørgen Jakobsen, hun fra Malangen og han fra Mjelde. Da var det bare midtseksjonen som ble bygget, og besto av et rom og et lavt loft. Første etasje hadde jordgulv til å begynne med, og var på ca. 15 m². Dette rommet fungerte både som kjøkken og oppholdsrom. I sørvestre hjørne førte en bratt og smal trapp opp til loftet som ble benyttet som soverom.

Ane og Jørgens datter Thea og mannen Kristoffer Sørensen fra Husa, overtok eiendommen, og deres barn bygde til de to sidefløyene. Den østre fløyen ble bygd først, og antakelig ble det lagt gulv i midtseksjonen samtidig. Den vestre fløyen ble bygd i 1917.  Den yngste sønnen til Thea og Kristoffer, Karl og kona Else Hansen, overtok bruket etter noen år. Karl døde i 1911 og Else giftet seg med Karls nevø, Kristoffer Jensen. Huset var bebodd til 1954 av Else og Kristoffer som de siste fastboende i huset. 

Senere overtok deres eldste datter, Karla Brækmo, eiendommen, og senere hennes datter Sylvi Brækmo Eilertsen. Rundt årsskiftet 1999/2000, begynte Sylvi og Willy restaureringen av huset. Huset var da mye forfalt. Grunnmuren var sunket og huset måtte jekkes opp, og muren forsterket. Utvendig kledning ble skiftet ut. Den måtte spesialbestilles da den opprinnelige kledningen ikke fantes. Nye vinduer ble laget etter mal fra de gamle.  Torvtaket ble tatt av og takpapp ble midlertidig lagt på. Høsten 2018 ble nytt torvtak lagt på. Innvendig er huset stort sett som det var i første halvdel på 1900-tallet. Huset gir et godt bilde av hvordan boforholdene var for hundre år siden og før det. 

Sylvi rakk så vidt å se huset ferdig, hun døde i januar 2019. Vi takker Sylvi og Willy for innsatsen med restaureringen av dette gamle huset. 

Hillesøy 28. februar 2020

Styret i Hillesøyforeninga

– – – – – – – – – – O – – – – – – – – – –


Statuetter for tildeling av Hillesøyforeningas hederspris:

Hedersprisen tildeles lag, foreninger, grupper eller enkelt personer som har gjort en innsats for å ta vare på kulturen i den tidligere Hillesøy kommune. Dette innebærer å ta vare på bilder, historier, gjenstander, bygninger og liknende eller hederlig innsats i foreninga i henhold til foreningas formål/vedtekter.