October 10, 2019

Årsberetning for 2016

Styret har bestått av: Leder              Knut Karlsen                (2016)             Nestleder        Ragnhild Johansen     (2015*) Kasserer          Laila Hansen               (2016) Styremedl.      Haldis Bredal               (2015*) Styremeld.      Jan Utheim                    (2016) Styremedl.      Jorunn Nilsen               (2016) Sekretær         Jan A. Brox                    (2015*) *) Disse er på valg Varamedlemmer til styret: varamedlem Oddvar Berntsen og 2. varamedlem Signy Seglsten. Begge valgt for et år […]

Årsberetning for 2017

Styret har bestått av: Leder               Knut Karlsen                 (2016*) Nestleder         Ragnhild Johansen      (2017) Kasserer          Laila Hansen                 (2016*) Styremedl.       Haldis Bredal                (2017) Styremedl.       Jorunn Nilsen                (2016*) Styremedl.       Jan Utheim                     (2016*) Sekretær          Jan A. Brox                     (2017) *) Disse er på valg. Varamedlemmer til styret valgt for et år: varamedlem Signy Seglsten og 2. varamedlem Aud Jensen. Begge er på valg. […]

Ved henvendelse til en av oss i styret, kan interesserte få låne eller tilsendt kopier av materiale i vårt arkiv. Arkiv no. 001:          Hillesøy kommune på fallrepet. Av Gustav E. Karlsen, 1962. Arkiv no. 002:          Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855 – 1963. Tromsø kommune 1990. Arkiv no. 003:          No ligg heimbygda øde.  Øyfjordvær, et fraflyttet utvær. […]

SOSIALT TREFF I BOTNHAMN ONSDAG 5. JUNI 2019

Onsdag 5. juni 2019, arrangerte Hillesøyforeninga det årlige sosiale treffet i lokalene til Botnhamn Bygdesamling i Meyer-brygga i Botnhamn. Godt over 40 personer fra begge sider av Malangen var møtt opp. Det var på grensen av hva bygdesamlingen hadde plass til, men med godt arbeid av samlingens leder Kjetil Renland og hans medhjelpere så gikk […]

Hederspris til Nelly og John Zakariassen

Utdrag fra Troms Folkeblad 8. mars 2019 Under Hillesøyforeningas årlige møljekalas i ungdomshuset på Hillesøya fredag 22. februar 2019, ble Nelly og John Zakariassen tildelt foreningas hederspeis for 2019. Dette for deres innsats med restaureringen av Galnslått skole i Stønnesbotn.  Galnslått skole ble bygget i 1917 for indre Stønnesbotn krets, som det heter i de […]