2019

Julehilsen fra foreninga!

Vi ønsker alle våre medlemmer og øvrige deltakere ei Riktig God Jul og et Godt Nytt år! For styret i Hillesøyforeninga Knut Karlsen Leder

Ny bok - "Heimlengsel" - fra Hillesøyforeninga

Vår nye bok – “Heimlengsel” – er endelig ferdig og er lagt ut i noen butikker for salg.Det har tatt mye tid å få ferdigstilt innholdet og klargjort for trykking. Boka inneholder ca. 176 sider og har veldig mye nytt stoff fra begge sider av Malangen.Bokkomitéen har bestått av Ragnhild Johansen, Jan Albert Brox og […]

Velkommen til ny hjemmeside for Hillesøyforeninga. Denne siden lanserer i dag 21.11.2019, og du ønskes herved velkommen. Siden er bygget opp etter normal standard, og vi håper dette vil gi våre medlemmer og andre brukere en bedre oversikt over hva vi driver med i foreninga. Vi har dessverre ikke fått over alt materialet fra vår […]

RAPPORT HØSTTREFFET PÅ HILLESØYA FREDAG 11.10.2019

Fredag ​​11.10.2019, ble det årlige høsttreffet avviklet i ungdomshuset på Hillesøya. Det var et strålende høstvær denne dagen, klart, blanke stilla, sol og måneskinn utover kvelden og natta. Temperaturen om kvelden lå på ca. ÷ 1 ° c. Med buss fra Prostneset i Tromsø kl. 17.00, bar det om Henrikvika og Kattfjordeidet til Hillesøya. Fra […]

Årsberetning for 2016

Styret har bestått av: Leder              Knut Karlsen                (2016)             Nestleder        Ragnhild Johansen     (2015*) Kasserer          Laila Hansen               (2016) Styremedl.      Haldis Bredal               (2015*) Styremeld.      Jan Utheim                    (2016) Styremedl.      Jorunn Nilsen               (2016) Sekretær         Jan A. Brox                    (2015*) *) Disse er på valg Varamedlemmer til styret: varamedlem Oddvar Berntsen og 2. varamedlem Signy Seglsten. Begge valgt for et år […]

Årsberetning for 2017

Styret har bestått av: Leder               Knut Karlsen                 (2016*) Nestleder         Ragnhild Johansen      (2017) Kasserer          Laila Hansen                 (2016*) Styremedl.       Haldis Bredal                (2017) Styremedl.       Jorunn Nilsen                (2016*) Styremedl.       Jan Utheim                     (2016*) Sekretær          Jan A. Brox                     (2017) *) Disse er på valg. Varamedlemmer til styret valgt for et år: varamedlem Signy Seglsten og 2. varamedlem Aud Jensen. Begge er på valg. […]

Ved henvendelse til en av oss i styret, kan interesserte få låne eller tilsendt kopier av materiale i vårt arkiv. Arkiv no. 001:          Hillesøy kommune på fallrepet. Av Gustav E. Karlsen, 1962. Arkiv no. 002:          Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855 – 1963. Tromsø kommune 1990. Arkiv no. 003:          No ligg heimbygda øde.  Øyfjordvær, et fraflyttet utvær. […]

SOSIALT TREFF I BOTNHAMN ONSDAG 5. JUNI 2019

Onsdag 5. juni 2019, arrangerte Hillesøyforeninga det årlige sosiale treffet i lokalene til Botnhamn Bygdesamling i Meyer-brygga i Botnhamn. Godt over 40 personer fra begge sider av Malangen var møtt opp. Det var på grensen av hva bygdesamlingen hadde plass til, men med godt arbeid av samlingens leder Kjetil Renland og hans medhjelpere så gikk […]

Hederspris til Nelly og John Zakariassen

Utdrag fra Troms Folkeblad 8. mars 2019 Under Hillesøyforeningas årlige møljekalas i ungdomshuset på Hillesøya fredag 22. februar 2019, ble Nelly og John Zakariassen tildelt foreningas hederspeis for 2019. Dette for deres innsats med restaureringen av Galnslått skole i Stønnesbotn.  Galnslått skole ble bygget i 1917 for indre Stønnesbotn krets, som det heter i de […]

Verv Navn Adresse Telefon nr. Mobil nr. E-postadresse Leder Knut Karlsen Liljevegen 16, 9102 Kvaløysletta 976 66 680 k-bkarls@online.no Nestleder Ragnhild Johansen Tromtindvegen 272, 9107 Kvaløya 77 68 89 02 958 08 345 ragnhild.johansen45@gmail.com Kasserer Laila Helene Hansen Postboks 250, (Hamnevn 6) 9119 Sommarøy 915 47 446 lailahelene49@gmail.com Sekretær Anne-Lise Lorentzen Sørvollvegen 3, 9105 Kvaløya 404 […]