2018

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder:   Terje K. Olsen Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen Styremedlemmer:   Valter Berntsen, Ingrid Robertsen og Jan A. Brox Varerepresentanter:   Randi K. Pettersen, Julius Hansen og Karin Laukslett Revisorer:   Bjørnar Renland og Helga Elstad Valgkomité:   Terje K. Olsen, Hally Breivik og Harald Johannessen Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Valter Berntsen/Bjørg Berntsen,                                              […]

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder: Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Karin Laukslett Styremedlemmer:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen, Bjørnar Renland                                  Valter Berntsen, Torstein Torgersen og Ingrid Robertsen Varerepresentanter: Revisorer:   Bjørnar Renland Valgkomité:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen og Valter Berntsen