Styreverv 2007 – 2008

Leder:                         Hans S. Brox
Nestleder:                   Karin Laukslett

Kasserer:                     Haldis Bredal
Sekretær:                    Elsa Britt Robertsen
Styremedlemmer:        Ragnhild Johansen, Laila H. Hansen, Knut Karlsen

Varerepresentanter:    Jan A Brox og Jan Utheim

Revisorer:                   Harald Johannessen og vara Helga Elstad
Valgkomité:                 Signy Seglsten, Harald Johannessen, Haldis Bredal og Jan Utheim (vara)

Meakomitéen:

Willy Olsen, Rasmus Myreng, Ingri Lydersen, Arvid Antonsen, Stein O. Lorentzen, Solbjørg Y. Paulsen