Styreverv 2005 – 2006

Leder:                         Hans S. Brox
Nestleder:                   Karin Laukslett

Kasserer:                     Haldis Bredal
Sekretær:                    Elsa Britt Robertsen
Styremedlemmer:        Ragnhild Johansen, Laila H. Hansen, Knut Karlsen

Varerepresentanter:    Jan A Brox og Jan Utheim

Revisorer:                   Harald Johannessen og vara Helga Elstad
Valgkomité:                 Signy Seglsten, Harald Johannessen, Haldis Bredal og Jan Utheim (vara)

Mea-/arrangementskomité:

Bjarnhild M. Vevik, Rasmus Myreng, Bjørg Berntsen, Arvid Antonsen, Willy Olsen, Solbjørg Y. Paulsen