Styreverv 2002 – 2003

Leder:                         Bjarnhild M. Vevik
Nestleder:                   Ragnhild Johansen

Kasserer:                     Haldis Bredal
Sekretær:                    Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:        Hans S. Brox, Laila H. Hansen og Asle Aasheim

Varerepresentanter:    Jan A. Brox og Karin Laukslett

Revisorer:                   Harald Johannessen og vara Helga Elstad
Valgkomité:                 Harald Johannessen, Haldis Bredal, Sara Renland og Jan Utheim (vara)

Mea-/arrangementskomité:

John Nordheim, Ranveig Vik Martinsen, Terje K. Olsen, Bjørg Berntsen, Arvid Antonsen, Annie Aasheim, Tor Sletten

Varamedlemmer:         Margit Strand, Kitty Nordheim

Revisor:                      Jarle Woll