Styreverv 2001 – 2002

Leder:                         Bjarnhild M. Vevik
Nestleder:                   Ragnhild Johansen

Kasserer:                    Haldis Bredal
Sekretær:                   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:       Hans S. Brox, Solbjørg Yttergård Paulsen og Asle Aasheim

Varerepresentanter:    Jan A. Brox, Karin Laukslett og Helen M. Meier

Revisorer:                   Harald Johannessen og vara Helga Elstad
Valgkomité:                 Haldis Bredal, Harald Johannessen og Jarle Voll

Mea-/arrangementskomité:

John Nordheim, Ranveig Vik Martinsen, Bjørg Berntsen, Harald Johannessen, Arvid Antonsen, Annie Aasheim, Tor Sletten

Varamedlemmer:         Margit Strand, Kitty Nordheim

Revisor:                      Jarle Woll