April 2018

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder:   Terje K. Olsen Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen Styremedlemmer:   Jan A. Brox, Karin Laukslett og Hildur Nordheim Varerepresentanter:   Julius Hansen og Solbjørg Yttergård Paulsen Revisorer:   Helga Elstad og vara Harald Johannessen Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Bjørg Berntsen, Margit Strand, Rolf […]

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder:   Terje K. Olsen Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen Styremedlemmer:   Jan A. Brox, Randi K. Pettersen og Ingrid Robertsen Varerepresentanter:   Karin Laukslett, Julius Hansen og Hildur Nordheim Revisorer:   Helga Elstad og vara Harald Johannessen Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll vara Hildur Nordheim Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, […]

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder:   Terje K. Olsen Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen Styremedlemmer:   Valter Berntsen, Ingrid Robertsen og Jan A. Brox Varerepresentanter:   Randi K. Pettersen, Julius Hansen og Karin Laukslett Revisorer:   Bjørnar Renland og Helga Elstad Valgkomité:   Terje K. Olsen, Hally Breivik og Harald Johannessen Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Valter Berntsen/Bjørg Berntsen,                                              […]

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder: Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Karin Laukslett Styremedlemmer:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen, Bjørnar Renland                                  Valter Berntsen, Torstein Torgersen og Ingrid Robertsen Varerepresentanter: Revisorer:   Bjørnar Renland Valgkomité:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen og Valter Berntsen