ARKIVJOURNAL

FOR

HILLESØYFORENINGA

 

Oppdater 2016-11-11.

 

Ved henvendelse til leder kan interesserte få låne eller tilsendt kopier av materiale i vårt arkiv.

 

Arkiv no. 001:          Hillesøy kommune på fallrepet.

Av Gustav E. Karlsen, 1962.

 

Arkiv no. 002:          Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855 – 1963.

Tromsø kommune 1990.

 

Arkiv no. 003:          No ligg heimbygda øde.  Øyfjordvær, et fraflyttet utvær.

Av Ivar Fryberg, 1980.

 

Arkiv no. 004:          Historiske skrifter.

En ringperm med følgende innhold:

 

-    Hillesøy herred, av Odd Viktor Karlsen.

-      Historiske notater om Hillesøy, Sommarøy, Edøy, Storslett, Austein og Brensholmen, av John Nordheim, mars 2003.

-      Bilag til Hillesøyforeninga, beskrivelse av gårdene i Hillesøy, av John Nordheim, okt. 2001

-      Historien om Laukvik, av Edvin O. Haugland, 1978.

-      Hekkingen, av Jan A. Brox, 2002.

-      En skildring fra Angstauren, av Anny Kristiansen, illustrert av Jan A. Brox, 2002.

-      Laksefisket ved Tussøy i 1940 – 50 årene, av Jan A. Brox, 2002.

-      Lokalbåtanløp og poststedet Tussøy, av Jan A. Brox, 2001.

-      Lokalbåtanløp og poststedet Tulleng, av Jan A. Brox, 2001.

-      Lenvik hovedkirke 100 år, 1879 – 1979, redigert av Arvid Hanssen.

-      Kjervik-mordet i 1733, kopi av kapitel XVII, Malangen bygdebok.

-      Branntakst av 1882 over husene til Hans Hagerup Brox, Tussøy, av Jan A. Brox, 2003.

-      Mysteriet i Kvalskaret, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2002.

-      Tragedien i Kvalsundet, av Ulf L. Vinje.  Kopi av artikkel i ukjent publikasjon.

-      Barndomsminner fra Røssholmen, fortalt av Oddveig Martinsen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt. 4. kv. 2001.

-      Røssholmen fra eldgammel tid, av Bjørn Erik Johannessen. Kopi artikkel i Kattfjord-Nytt, 4. kv. 2001.

-      Forliset ved Røssholmen, av Jorun B. Brox.  Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2002.

-      Sagn og fortellinger, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt. 3. kv.2001.

-      Et tragisk 50-års minne, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 2. kv. 2001.

-      Uhyret i Kråskardalsvatnet, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 2. kv. 2001.

-      Flystyrt ved Sandneshamn, av Hans B. Jensen.  Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 4. kv. 2000.

-      Ole Johannessen – en ekte rallar, av Jan A. Brox. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 3. kv. 2000.

-      Likdalen, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2003.

-      Varder, vetter og bauner.  Bondalen på Tussøy, av Jan A. Brox. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2000.

-      Lyssangen til Rekvik, i forbindelse med Rekvik Kraftverk, 1951 –  53.

-      Flyulykke på Baltsfjordfjellet under siste verdenskrig.

-      ”Storegutt” av Hillesøy i sorg.  Avisutklipp.

-      Notater fra dagliglivet på gården Løkkenes, Tussøy i 1950-årene, av Jan A. Brox, 2003.

-      Sandholmen - Et fiskevær i Ersfjord, av Jan A. Brox, 2004.

-      Stadnamn på Kvaløya og på yttersida, av Aud-Kirsti Pedersen, 2004.

-      Carl Bertheussen (notat), av Rannveig Vik  Martinsen, 2005.

-      Morten Olaisen, fyrvokter Hekkingen fyr 1918 – 42, av Bjarnhild M. Vevik, 2005.

-      En lensmannsfullmektigs arbeidsdag, brev fra Kjell Olsen, 2005.

-      ”Min barndoms jul”, av Hallbjørg Myrnes, kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt 2005.

-      Hekkingen, av Birger Westlund, 3. februar 1977.

-      Minner fra Elvevoll Rekvik. Besøk hos Petter Pedersen 1999 en utflyttet Rekvikværring, av Bjarnhild M. Vevik, 2005.

-      Avisartikkel om Georg Bjørnes, 2006.

-      Vår kulturarv, dikt av Carl Bertheussen, 2006.

-      Hverdagsliv i Håja i 1930-40 årene, av Kirsten Jensen , 2006.

-      Myrneset, av Ruth Pedersen, 2006.

-      Indreløkken i Rekvika, av Ruth Pedersen, 2006.

-      Evakuerte på Tussøya 1944-45, av Jan A. Brox, 2006.

-      Minner fra Røssholmen 1956-59, av Kjell H. Theodorsen, 2006.

-      Fra krigens dager/Trælvika under siste krig, av Ronny Trælvik, 2006.

-      Da Husøy fikk melkeutsalg, av Ronny Trælvik, 2006.

-      Stønnesbotn, av Haldis Bredal, 2006.

-      Kopi av Manntallsboken for ungdomslaget Soleia, Buvika (1919-25), 2006.

-      En hilstorie fra evakueringshøsten 1944, av Haldis Bredal og Jan A. Brox, 2006.

 

Arkiv no. 005:          Fiskebåter.

Bilder, historier og merkeregister.

s/h = sort/hvitbilde, fr. = fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

 

Bilder:

 

-        MK ”Lakstind” før ombyggingen her i 1937, m/seinot på dekk, s/h.

-        MK ”Lakstind” etter ombyggingen i 1949, s/h.

-        MK ”Lakstind”, tegning av Erling Solvang, fr.

-        MK ”Lakstind” i opplag ved bryggeskjåen i Sommarøy, s/h.

-        MK ”Storegutt”, for anker, s/h.

-        MK ”Storegutt” m/flagget på halv mast, s/h.

-        MK ”Storegutt”, mannskapsbilde i 1930-årene, s/h.

-        MS ”Helga” for anker i Sørfjorden, s/h.

-        MS ”Hardangerfjord”, s/h.

-        MK ”Snetind”, s/h.

-        MK ”Måd” for anker ved Synnøvejord, s/h.

-        MK ”Vasstind” den første, s/h.

-        MK ”Vasstind” den andre, s/h.

-        MK ”Vasstind” den andre (bildet uskarpt), s/h.

-        MK ”Øisten”, s/h.

-        MK ”Årviksand”, s/h.

-        MK ”Ragnar I” på Storslettvika, Brensholmen, s/h.

-        MK ”Saltbåen”, s/h.

-        MK ”Borgny”, s/h.

-        MK ”Borghild” også kalt ”Nordbygaveln”, s/h.

-        MS ”Buholmen”, s/h.

-        MK ”Erna” etter ombyggingen i 1949, s/h.

-        MK ”Erna” ”tørker” nota, s/h.

-        MK ”Erna” og MK ”Bjørg” i Renna, s/h.

-        MK ”Erna”, avisutklipp fra 21.2.2001.

-        MK ”Steinbakken” ved Finotro i Hammerfest ca 1960/61, s/h.

-        MK ”Steinbakken” ved verftet i Tromsø. Avisutklipp.

-        MK ”Auvær”, s/h.

-        MK ”Fangst”, s/h.

-        MK ”Blonny”, s/h.

-        MK ”Rivalen”, s/h.

-        MK ”Hallartind” i Tromsø havn, s/h.

-        MK ”Hallartind” på kveitefiske, mannskapet på dekk, s/h.

-        MS ”Sjøgutt”, s/h.

-        MK ”Leif” for anker i Sørfjorden, s/h.

-        MK ”Arne” på Sessøyfjorden, Sessøya i bakgrunnen, s/h.

-        MK ”Arne” på stille hav, s/h.

-        MK ”Arne” ved Sessøya med Rekviklandet bak, s/h.

-        MK ”Valine”, s/h.

-        MK ”Aktiv” for anker på Sessøybukta, Skamtinden i bakgr., s/h.

-        MK ”Aktiv” for anker, s/h.

-        MK ”Kattfjord”, s/h.

-        MK ”Krigaren” for anker på Vasstrandbukta, s/h.

-        MK ”Krigaren” i Renna mellom Hillesøya og Sommarøya, s/h.

-        MK ”Havbris” i Nordisen i 1938, s/h.

-        MS ”Dønning” før ombyggingen i 1958, s/h.

-        MK ”Dønning” etter ombyggingen i 1958, s/h.

-        MS ”Gudrun”, s/h.

-        MS ”Maritim” ved kai, s/h.

-        MS ”Maritim” på stille hav, s/h.

-        MS ”Sofie”, s/h.

-        MK ”Brattfjell og ”Prøven”, kopi av bilde, s/h.

-        MK ”Solvoll” ved sjøsettingen i Hardanger i 1943, s/h.

-        MK ”Albatros”, s/h.

-        MK ”Steinar” på tur ut til Svabba, s/h.

-        MK ”Nordnes” (den første), s/h.

-        MK ”Nordnes” for anker, s/h.

-        MK ”Napp”, s/h.

-        MK ”Hauken” utfor Bø på Tussøya, s/h.

-        MK ”Doggeren”, s/h.

-        MS ”Erna”, den første bygget i 1917, s/h.

-        MS ”Gavelholmen”, s/h.

-        MS ”Forsøk” i Tromsø havn, s/h.

-        MK ”Rennebåen”, s/h.

-        MK ”Skulbaren”, fr..

-        MK ”Skjærodden” i Svolvær i 1952, s/h.

-        MS ”Skjærodden” på Avløsbukta, s/h.

-        MK ”Øyfjord”, s/h.

-        MS ”Edø”, s/h.

-        MS ”1 STE Mai”, minesprengt ved Kvitholmen i 1943, s/h.

-        MS ”Delfin” med fire personer om bord, Avløsbukta, s/h.

-        MS ”Loyal”, s/h..

-        Fiskebok for ”Loyal”, 16. mai 1941.

-        MS ”Vega”, s/h.

-        MS ”Haveggen”, s/h.

-        MK ”Norfjell”, s/h.

-        MK ”Bjørg” og MK ”Skreigrunn”, på havna i Husøya, s/h.

-        MK ”Anne” på Avløsbukta, Hillesøya ultimo 1940-årene, s/h.

-        MS ”Floing”, fr.

-        MS ”Floing”, bilde av modell, fr.

-        MK ”Alf Bjørnar” m/blåkveitelast i Renna ultimo 1960-årene, s/h.

-        MK ”Alf Bjørnar” m/blåkveitelast i Renna ultimo 1960-årene, s/h.

-        MK ”Alm”, drifter med dorrier, antakelig på Lofoten, s/h.

-        MK ”Alm” med seilast ved Ingøya i 1948, s/h.

-        MK ”Alm” utfor Tennes i Balsfjord etter ombyggingen, s/h.

-        MK ”Nordal” og Bjarne Karlsen, fr. og s/h

-        MK ”Nordvarden”, s/h.

-        MS “Cap Sander”, s/h.

-        MS ”Alpøy”, s/h.

-        MK ”Nøringen”, s/h.

-        MK ”Nordsjø I”, s/h.

-        MS ”Heimen”, s/h.

-        MS ”Rabb”, s/h.

-        MK ”Mulegga”, s/h.

-        MK ”Multind” s/h.

-        MK “Langtinn”, s/h.

-        MK “Bølgen”, s/h.

 

Historier:

 

-        Båter i Ersfjordbotn, fortalt av Trygve Lorentsen, juni 200.

-        Jekter i Hillesøy, av Jan A. Brox, mars 2000.

-        Fiskebåter fra Rekvik, Madseng og Nordøyan, av Alfon Pedersen, skrevet ultimo 1990-årene.

 

Merkeregistret:

 

-        Merkeregistret 1920 – 21, kopi.

-        Merkeregistret 1922, kopi.

-        Tillegg for 1923, kopi.

-        Merkeregistret 1926, kopi.

-        Merkeregistret 1928, kopi.

-        Merkeregistret 1930, kopi.

-        Merkeregistret 1934, kopi.

-        Merkeregistret 1936, kopi.

-        Merkeregistret 1938, kopi.

-        Merkeregistret 1940, kopi.

-        Merkeregistret pr 31.12.1952, kopi.

 

Arkiv no. 006:          Rekvik skole.

En ringperm med følgende innhold:

-          Omgangsskole for Nordøyan, Rekvik og Madseng. Kopi av skoleprotokoller 1892 – 1918.

-          Kopi av skoleprotokoller Rekvik skole 1919 – 1975.

 

Arkiv no. 007:          Nord-Senja, omgangsskole og skolekretser.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av skoleprotokoller for omgangsskole på Nord-Senja i tidligere Hillesøy kommune 1863 – 1869.

-          Kopi av skoleprotokoller for Galnslått skole 1923 – 1963.

-          Kopi av dagbok for Galnslått skole 1923 – 1947.

-          Kopi av skoleprotokoll for Indre Øyfjord krets 1914 – 1947.

-          Kopi av skoleprotokoll for Ytre Øyfjord krets 1914 – 1915.

-          Kopi av skoleprotokoll for Øyfjordvær krets 1915 – 1922.

-          Kopi av skoleprotokoll for Fjordgård krets 1921 – 1922.

-          Kopi av kretsmøteprotokoller for skolekretsene Nord-Senja.

 

Arkiv no. 008:          Ersfjordbotn skole.

En ringperm med følgende innhold:

-          Besøk hos onkel Elberg lørdag 23.10.1999.  Spørsmål vedr. skolen i Ersfjordbotn, av Trygve Lorentsen.

-          Kopi av skoleprotokollene 1916 –1945.

 

Arkiv no. 009:          Buvik skole.

En ringperm med følgende innhold:

-          Omgangsskolen, av Rannveig Vik Martinsen.

-          Ang. lærerne, av Rannveig Vik Martinsen.

-          Kopi av skoleprotokoll for omgangsskolen 1863 – 1909.

-          Kopi av skoleprotokoll for omgangsskolen 1905 – 1909.

-          Oversikt over elever i omgangsskolen i perioden 1894 – 1923, av Rannveig Vik Martinsen.

-          Kopi av skoleprotokoll 1930 –1961.

 

Arkiv no. 010:          Sommarøy skole, privat- og kommunal skole.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av skoleprotokoller 1890 – 1967.

 

Arkiv no. 011:          Brensholmen skole.

Framhaldsskolene Botnhamn, Sommarøy og Kattfjord.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av skoleprotokollene for Brensholmen skole 1892 – 1947.

-          Kopi av skoleprotokollene for framhaldsskolene Botnhamn, Sommarøy og Kattfjord 1957 – 1964.

 

Arkiv no. 012:          Skolene i Kattfjord, del 1.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av skoleprotokoll for Indre Kattfjord skole (Sørfjord) 1892 – 1917.

-          Kopi av avgangsvidnesbyrdsprotokoll for Indre Kattfjord krets (Sørfjord) 1898 – 1949.

-          Kopi av skoleprotokoll for Ytre Kattfjord skole (Vasstrand) 1892 – 1917.

-          Kopi av avgangsvidnesbyrdsprotokoll for Ytre Kattfjord skole (Vasstrand) 1893 – 1959.

-          Kopi av skoleprotokoll for Sørfjord skole 1917 – 1929.

-          Kopi av skoleprotokoll for Sørfjord skole 1937 – 1959.

 

Arkiv no. 013:          Skolene i Kattfjord, del 2.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av avgangsvidnesbrydsprotokoll for Indre Kattfjord skole (Sørfjord) 1916 – 1949.

-          Kopi av dagbok for Sørfjord skole 1918 – 1937.

-          Kopi av dagbok for Sørfjord skole 1937 – 1953

-          Kopi av skoleprotokoll for Kattfjord sentralskole, 1958 – 1964.

-          Kopi av skoleprotokoll for Nordfjord skole, 1946 – 1961.

-          Kopi av skoleprotokoll for Vasstrand skole, 1917 – 1958.

 

Arkiv no. 014:          Stønnesbotn og Botnhamn skolekretser.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av dagbok for Stønnesbotn ytre og indre krets, 1892 – 1923.

-          Kopi av avgangsprøveprotokoll for Stønnesbotn ytre og indre krets 1894 – 1924 og Botnhamn skole 1925 – 1963.

-          Kopi av skoleprotokoll for Botnhamn krets 1915 – 1921.

 

Arkiv no. 015           Nordøyan skolekrets.

Omfatter:  Håja, Hersøy, Røssholmen, Sessøy, Skamtind, Rekvik og Madseng.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av skoleprotokoll for Nordøyan krets, 1892 – 1921.

 

Arkiv no. 016:          Bilde av Hekkingen fyr (oppbevares i pappsylinder).

 

Arkiv no. 017:          Hillesøy kommune, ordførere, 100-års jubileum.

En ringperm med følgende innhold:

-          Kopi av underskriftene av de som deltok i avskjedsmiddagen 28.12.1963, kommunen går inn i Tromsø kommune.

-          Oversiktskart over Hillesøy kommune.

-          Styre og stell i Hillesøy kommune, av John Nordheim, 2000.

-          Ordførerne i Hillesøy i tiden 1855 – 1963.  Bilder. Tekst av John Nordheim.

-          100-års jubileum, avisutklipp.

 

Arkiv no. 018:          Konfirmasjoner i tidl. Hillesøy.

En ringperm med følgende innhold:

-          50-års konfirmasjonstreff 5. og 6. juli 2003.

-          ”Husker du konfirmasjonsdagene på Brensholmen i Hillesøy      

kommune” (1948) av Einar Johansen, 1998.

-          Konfirmasjonstreff på Brensholmen 09.08.1998.

-          Bilde av konfirmantene i Hillesøy kirke 1942.

-          60-års konfirmasjonstreff 2. juli 2002.  Bilde av konfirmantene 1940, program, navnelister, kopi av kirkeboken etc.

-          45-års konfirmasjonstreff i 1983, avisutklipp, navneliste fra 29.05.1938, brev av Kitty Nordheim.

-          Kopi av bilde, konfirmantene 11. september 1904 med navneliste og delvis identifisering.

 

Arkiv no. 019:          Skoletreff i Rekvik/Tromvik 10. august 1996.

En ringperm med følgende innhold:

-          Sang, deltakerliste, referat fra treffet.        

 

Arkiv no. 020:          Sanghefte for Hillesøymea.

 

Arkiv no. 021:          Materiell vedr. skoleutstillingen på Brensholmen sommeren 2000.

En ringperm med følgende innhold:

-          Oversikt over div. lover ut gjennom årene vedr. skolegang.

-          Indberetning om folkeskolen i Hillsø for femaaret 1891 – 95.

-          Brevkort om innkalling til skolestyremøte på Austein datert 5. juni 1915.

-          Skolestell i Hillesøy, kopi av bokverket ”Kulturbilder fra gamle Hillesøy”.

-          Bilde av gamle skolebøker.

-          De enkelte skolene, beskrivelse av kretsene med mer..

-          Skolelovene og skolestell i Hillesøy, læreroversikt med mer.

-          Noen minner fra Ersfjordbotn skole, av Asbjørg Torsteinsen (f. Martinsen).

-          Litt om dagsorden og timeplan, av Jorunn Tobiassen

-          Kopi av tegning/bilde av huset til Lorentz Thode, brukt som skole i Ersfjordbotn, avisutklipp.

-          Barn og skole, utdrag av hefte utlånt av Stein Lorentsen.

-          Besøk hos onkel Elberg 23.10.1999, spørsmål vedr. skolen i Ersfjordbotn, av Trygve Lorentsen.

-          Lærere ved Rekvik skole 1916 – 1975.

-          Rekvik skole, historisk oversikt.

-          7 klassebilder fra Rekvik.

-          Oversikt over lærere Nordfjord og Vasstrand.

-          5 klassebilder fra Vasstrand.

-          Skole i Kattfjord, av Turid Hustad, fra Kattfjord Nytt mars 1998.

-          50-årsminne for en handarbeidslærerinne, av Liv Kroken, fra Kattfjord Nytt, mars 2002.

-          Oversikt over lærere ved Sørfjord (Sjøtun) skole.

-          Bilde av 17. maitog i Sørfjord, gammelskolen, klassebilder fra Sørfjord skole.

-          Klassebilde fra Brensholmen skole.

-          Lærere – Sommarøy kom. Skole.

-          Kopi av klassebilder Sommarøy skole.

-          4 klassebilder fra Buvik skole.

-          10 bilder fra Husøy skole, klassebilder med mer.

-          Bilde av Botnhamn med skolen.

-          Kristiane Gjengedal forteller om skolen i Botnhamn.

-          Bilder av Galnslått skole og huset i Giska hvor det har vært skole.

-          Klassebilde fra Fjordgård skole.

-          Min folkeskole – Fjordgård, av Einar Johansen

-          Som siste lærer i Øyfjordvær, av Hans B. Jensen, Kattfjord Nytt 2, kv. 2002.

-          Brev fra Statsarkivet i Tromsø 13.03.00, vedr. skolene i tidl. Hillesøy.

-          Utdrag av arkivkatalog for Lenvik kommune 1838 –1977/89.

-          Kopi av div. bilder vedr. skoler.

 

Arkiv no. 022:          Bygdehistorie fra Ersfjordbotn på Kvaløya i Troms.

Laget av Henrik Norrie, Ersfjordbotn skole, 1992.

 

Arkiv no. 023 A:      Erindringer langs livsveien.

Nikolai Thoresen forteller hva han husker fra sin barndom.

 

Arkiv no. 023 B:      Min ferd på land og hav.

Nikolai Thoresen forteller fra 1940 – 50 – 60 – 70 årene.

 

Arkiv no. 024:          Diverse.

-          Hekkingen fyr, broderi av Agnethe Frydenlund, 1998.

-          Hillesøy kirke på Hillesøya, fotografi/tegning av Carl Bertheussen, 2005.

 

Arkiv no. 025:          Diverse slekts- og andre historier.

En ringperm med følgende innhold:

-          Brox-slekten av Hjalmar Brox, 1980.

-          Ancestors of Bernt Jensen.  Slektshistorie av Bernt Jensen, opprinnelig fra Tussøy.

-          Min livserindring av Herman Meier Salamonsen Edø.

-          Navneliste over konfirmantene i 1944 i Hillesøy kirke.

-          Mannen med hobbyfingrene, Julius Hansen, av Bjarnhild Vevik, 2006.

-          Jordmortjenesten i Hillesøy kommune av Eva Haugland.

-          Hillesøy kirke, kopi av artikkel i bladet ”Familien” 18/98.

-          Oppkallingstradisjonar i eit Nordnorsk kystmiljø av Aud Kristi Pedersen.

-          Magne Sebulonsens familie av Ella Sebulonsen, 2002, og notat ”Havet gir og havet tar” av Haldis Bredal, 2005.

-          ”Den katastrofefulle natt” en vise fra Brensholmen fra 1930-årene.

-          Hillesøy kommune – hva var det i 1963? Av Oddmar Nilsen.

-          Portrettet Hedly Andreassen, kopi Kattfjord-Nytt 2/2004.

-          En krigshistorie, intervju med Jens Johansen, Madseng.

-          En stormfull dag på havet, MK ”Akriv” i hardt vær, av Kjell

Theodorsen og Hans S. Brox.

-          Mortenstein av Jan A. Brox, jan. 2007.

-          Kopi av Tromsø-boka 1981, kapitlet og Vasstrand.

-          Rapport I: Malangsværan, Tromsø kommune des. 2006.

-          To artikler av Hans H. Elveland:

Auvær og fiske på Auværhavet.

Et båtregnskap.

-          Vedr. Svensgrunntragedien 12. april 1943, avisutklipp.

-          ”Skjærodden”-tragedien (Hjelmsøya 1959) av Jan A. Brox

-          Kong Haakon VII åpner veien til Ersfjordbotn, avisutklipp fra

 ”Tromsø”, onsdag 25.8.2004.

-          Kart over Nord-Norge av 1795.

-          Handelshuset på Lauklines av Håkon Halvard Nilsen, 2007.

-          Jordmor Torbjørg Trones, kopi fra Hjemmet 1994.

-          Hillesøy kirke – 100 år. Kort minneskrift utg. 20.8.1989.

-          Tragedien på Storslettvika 25.3.1944, av Jan A. Brox, 2007.

-          Illegale nyheter, skrevet av Hans Greipstad, mai 1945.

-          Renlands slektssaga av Karl Eliassen Renland, 1945.

-          Utburdens gråt av Aud Gjengedal Pedersen, 2008.

-          Hollebåten og bror min av Aud Gjengedal Pedersen, 2008.

-          Han ”Gammel-Aaker” av Aud Gjengedal Pedersen, 2008.

-          Klassebilde fra Kattfjord sentralskole 1958, avisutklpp.

-          Tyske forordninger under andre verdenskrig.

-          Oppvekst på 1950-tallet (Makkeskjærvika) av Ruth Sletteng, 2008.

-          Misværostens mor, avisutklipp Nordlandsposten 1994.

-          ”Nord-Norge” kvad av Carl Bertheussen, 1952.

-          Brev til Hillesøy skolestyre 30.9.1948 fra Reidar Pedersen.

-          Kopi av aksjebrev Sandneshavn Telefonselskab 1916.

-          Hillesøy, dikt av J. S., Jens Solvang?

-          Tussøya rundt, litt om navn og historie, av Jan A. Brox, 2008.

-          ”Gulløksen” fra Botnhamn av Aud Gjengedal Pedersen. Kopi av artikkel i Årbok for Senja, 2006.

-          Sommarøy-sangen, ukjent dikter.

-          Kopi av papirenkrone 1942, fr.

-          Kopi av papirtokrone 1947, fr.

-          ”Anmeldelse av et levende pikebarn født den - - - -  ”, dokument fra 1928

-          Kokoppe=Indpodnings=Attest (koppervaskineattest) 26.11.1897.

-          Kopi av vernepliktsbok for Bertheus Moe, datert 14.1.1939.

-          Kopi av Nordisk reisekort for Bertheus Moe, datert 13.8.1940.

-          Sjøtun Maskinholderstasjon av Oddmar Nilsen, 2009.

-          Rute for MB ”Saudafjord”, 1. mars 1955.

-          Brev 9.6 og 16.6 1958 fra Hillesøy skoleinspektør til Aud Gjengedal Pedersen.

-          Jemsheimen av Jan A. Brox, 2010.

-          Tobakkskort, kopi, rasjoneringskort for 1945.

-          Anvisning for arbeidsklær, kopi, datert 26.9.1946.

-          Sjøtun Maskinholderstasjon av Oddmar Nilsen, 2009.

-          Astrid, et lite hefte av Bjarnhild M. Vevik, 2010.

-          Posten i Troms, posthistorisk utvikling av Johan Seglsten, 1994.

 

Arkiv no. 026:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalbildene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilde og fr. = fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

-          Den første sjarken (1947) til Hedley Andreassen, Gammelgård, s/h

-          Sjarken ”Sjangsen”. 2. sjarken til H. Andreassen, Gammelgård, s/h

-          Reden i Gammelgård, tre sjarker, først i 1960-årene, s/h

-          Seigarndraging i Sølvknappkråa med ”Sjangsen”, 1960-årene, s/h

-          Gammelgård.  Sløying av fisk, Astor og Hedley, tidl.1960-årene, fr.

-          Fjordgård ca. 1930.  Opprinnelig et postkort, s/h

-          Øyfjordvær rundt 18/1900.  Opprinnelig et postkort, s/h

-          Laukvik ca 1880/90.  Opprinnelig et postkort, s/h

-          Laukvik anno 1923, s/h

-          Stønnesbotn.  Begravelse 1946, s/h

-          Austein, Brensholmen i 1950-årene.  Opprinnelig et postkort, s/h

-          Tulleng i 1950-årene.  Opprinnelig et postkort, s/h

-          Rekvik 1947, ilanddrevet mine, sikret med tau, s/h

-          Rekvik 1947, ilanddrevet mine, usikret, s/h

-          Rekvik 1947, kaianl. til B. Pedersen m/m, s/h

-          A. Johansen, Tussøy, m/fru og datter i ”kjeksen”, i 1930-årene, s/h

-          MK ”Lakstind”, bryllupsbåt, Berthe og Ottar Hansen, Sommarøy, gifter seg 29.07.1930, s/h

-          Hekkingen, de siste fastboende, Ole Hansen m/fam. s/h

-          MK ”Storegutt”, mannskap i 1930-årene, s/h

-          MK ”Krigaren”, seinotkast på Fugeløyfjorden, 1953, s/h

-          ”Kasthaugbruket”, Sommaøy 1952, Edøykara sløyer, s/h

-          ”Saltfisktur” til Bjørnøya, 1953, med MS ”Hansnes”, s/h

-          ”Kasthaugbruket”, Sommarøy i 1930-årene, sløying av skrei, s/h

-          Brensholmen 1944, konfirmantkullet, s/h

-          Edøy 1953, Norum gård, oversiktsbilde, s/h

-          Edøy 1953, Norum gård, fjøset og stua, s/h

-          Edøy 1953, Norum gård, Svein Norum slår gress, s/h

-          Edøy 1950, Norum gård, silokjøring, s/h

-          Edøy 1948, Norum gård, harving med to hester, s/h

-          Boholmkaia, Hillesøy, hundreårsmarkering 1954, s/h

-          Marinebåt, kransenedlegging, hundreårsmark. 1954, s/h

-          To fiskebåter i Renna, hundreårsmarkering 1954, s/h

-          Tussøy ca. 1962, Trygstad gård, fam. S. Norum, s/h

-          Tussøy, ca. 1960, Trygstad gård, buskap på beite, s/h

-          Sandholmen ca. 1940/50, fiskebruket, s/h

-          Sandholmen i 1950-årene, vinterbilde, s/h

-          Sandholmen i 1960-årene, ”Findus”, s/h

-          Sandholmen 2000, utsikt mot Myrnes, fr.

-          Bygging av telef.linje til Sandholmen i 1950-årene, s/h

-          Marinius Antonsen med sjarken i Hersøysundet, s/h

-          Ersfjordbotn i 1940-årene, fiskebruket, s/h

-          Ersfjordbotn 1950, kongebesøk, s/h

-          Rekvik i 1950-årene, Johanne Kristiansen, Sessøy, på kaia til Br. Olsen, skoleavslutning, s/h.

-          Auvær, en rorbu, Ersfjordfolk på tur, s/h

-          Ersfjordbotn i 1973, fr.

-          Skoleinspektør i Hillesøy Harald Marthinsen, fr.

-          Husøy 17.mai 1945, Leif Kristoffersen holder tale, s/h

-          Notkast, Lofothavet i 1950-årene, MK ”Multind”, s/h

-          Tussøy, Bø, ca. 1945, Julianne Jensen med ku, s/h

-          Tussøy, Bø, i 1950-årene, unger fra Bø og Mefjordvær, s/h

-          Tussøy, Nerstua, 1924, fire voksne og et barn, s/h

-          Tussøy, Nerstua, 1920, 12 voksne, s/h

-          Tussøy, Nerstua, ca.1935/40, A. Johansen m/hest og slåmask. s/h

-          Tussøy, Nerstua ca. 1935, tørrhøykjøring, s/h

-          Sessøy ca. 1960, Ch. Jensen tar inn laks fra nota, s/h

-          Sessøy ca. 1960, Ch. Jensen slå laksen før ombordtaking, s/h

-          Håja 1921, ni voksne og to barn, s/h

-          Håja 1920, mange personer foran et hus, s/h

-          Håja ca. 1920, revefarmen, s/h.

-          Håja ca. 1920, Garver Eidissen og kjøreoksen s/h.

-          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, fiskehjeller, fr.

-          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, to damer i forgr. fr.

-          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, en mann og ristemask, fr.

-          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, en kvinne i forgr. fr.

-          Lauklines ca. 1960, flere pers. bl.a. Håkon Nilsen, fr.

-          Lauklines ca. 1960, E. Møkleby og Walter Hansen, fr.

-          Gammelgård, Bjørnøya 1973, fiskebruket, fr.

-          Gammelgård, Bjørnøya 1973, båt på hamna, fr.

-          Gammelgård, Bjørnøya ca. 1900/20, Havnevesenets arkiv, s/h

-          Gammelgård, Bjørnøya 1937, Kulturbilder gl. Hillesøy, s/h

-          Røssholmen 1973, brygga og kaia, fr.

-          Røssholmen 1973, nærbilde av brygga, fr.

-          Konfirmasjonsbilde 1904, s/h.

 

Arkiv no. 027:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilde og fr. er fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

-          Botnhamn.  Lokalbåten ved kai 1955, s/h.

-          Botnhamn.  Torving 1925, s/h.

-          Botnhamn.  Meyerkaia rundt 1955, s/h.

-          Botnhamn.  Meyerhamna i 1940-årene, s/h.

-          Botnhamn i 1950-årene.  Opprinnelig et postkort, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Bernhart Aakers fiskebruk, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Brygga/kaia til Bernh. Aaker, s/h.

-          Botnhamn, Botnnesstua. s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Bolighuset på Heimdal, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Husene på Heimdal, s/h.

-          Botnhamn. Lærer O. L. Aaker i 1020-årene, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Hus og buskap på Renland, s/h.

-          Botnhamn, 1930-årene. Ekteparet Hilda Aaker og Karl Eliassen.

-          Botnhamn, 1945. 17. maitoget ved Heimdal. s/h.

-          Botnhamn, 1945. 17. maitoget ved Heimdal, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Høya på Botnneset, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Kålåkeren til Arne Gjengedal, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Søsknene Margareth og Kyrre Pettersen på Lillenest, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Lystbåten til Bernhart Aaker, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Lystbåten til Bernhart Aaker, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Landseth mek. Verksted, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Hestene på Botnneset, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Lærer Arne Gjengedal, s/h.

-          Botnhamn, 1940-årene. Aud Gjengedal m/hesten Grim, s/h.

-          Botnhamn, 1939. Begravelsen til Lorents Korneliusen, Huselva, s/h.

-          Hekkingsundet rundt 1880, s/h.

-          Johan Martinsen m/fam. Trælvika, s/h.

-          Husøy, fiskehesje, s/h.

-          Mortenstein, bilde av maleri, fr.

-          Mortenstein, muren etter huset, fr.

-          Håja, oversiktsbilde av husene, fr.

-          Håja, hovedhuset, fr.

-          Rekvik, skolen, fr.

-          Rekvik, klassebilde 1947, s/h.

-          Rekvik 1965, Elvevoll/Tussevangen, fr.

-          Sjarken til Charles Jensen, Sessøy, fr.

-          Skimerket Folkelandskampen Norge – Finland 1955, fr.

-          17.mai på Tussøy, 1954.  To bilder, s/h.

-          Arne Paulsen i ”gammelbutikken”, Tulleng 1950-årene, s/h.

-          Familien Pulsen i trappa ”gammelhuset” Tulleng 1950-årene s/h.

-          ”Tulleng-sjarken” med folk ca 1935, s/h.

-          Alfred Paulsen ski-/fisketur Kråkskarvatnan, 1940-årene, s/h.

-          Tulleng 1968, Nybrygga, kullskjå, smie og brenneri, s/h.

-          Ekteparet Hanna og Håkon Brox, s/h.

-          Gården Løkkenes, Tussøya 1964, s/h.

-          Gården Løkkenes, Tussøya, hesjing (Svein og Hans) 1964, s/h.

-          Gården Løkkenes, Tussøya, tørrhøykjøring (Hans) 1964, s/h.

-          Tussøya, kaia.  Kullsjauing 1967, s/h.

-          Tussøya, den siste torvsjåen 1964, s/h.

-          Lauklines ca. 1956, oversiktsbilde

-          Lauklines ca. 1956, ”nybutikken”, s/h.

-          Lauklines i slutten av 1950-årene, tørrfisksjauing, fr.

-          Lauklines, brudebilde av Hans J. og Elisabeth Nilsen, s/h.

-          Lauklines, brudebilde av Håkon og Haldis Nilsen, s/h

-          Lauklines, Joakim Pedersen, mangeårig dreng på Lauklines, s/h.

-          Madsengfolk ca. 1952 (Laura og Jens Johansen m/barn) s/h.

-          Husene på Sletta/Hesjeneset ved Sandholmen, fr.

-          Røssholmen, Keila ca 1939, s/h.

-          Røssholmen, Motenvika ca 1924, s/h.

-          Røssholmen, Alette Nilsens begravelse i 1936, s/h.

-          Røssholmen, div, personer på kaikanten ca 1935, s/h.

-          Røssholmen, Keila, ”Forsøk” med flyttelasset til Oscar og Selma Robertsen, 25. juni 1946, s/h.

-          Røssholmen, MS ”Forsøk” ved holmen, s/h.

-          Oscar Robertsen om bord i ”Rennebåen, 1950-årene, s/h.

-          Halfdan Theodorsen med fam. først i 1960-årene, s/h.

-          Røssholmen, uvær, slutten av 1950-årene, s/h.

-          Røssholmen, Keila, ”Ole O. Lian” skyssbåt for Kilvær, s/h.

-          Røssholmen, sommerstemning i Keila/gressvollen, slutten av 1950-årene, s/h.

-          Røssholmen, keila ca 1956 – 59, s/h.

-          Melkebåten ”Saudafjord” i Sørfjorden, Kattfjorden, s/h.

-          Melkebåten ”Saudafjord” i Tromsø, s/h.

-          Solstad, Tussøy. Huset til Ingrid og Halvdan Pedersen, s/h.

-          Solstad, Tussøy. Ingrid Pedersen med sjøhus i bakgrunnen, s/h.

-          MB ”Åse”, sjarken til Halvdan Pedersen, Tussøy ca. 1954, s/h.

-          Dans i Tåfjorden, Tussøy, i slutten av 1930-årene, 3 bilder, s/h.

-          Tussøy. 17. mai i slutten av 1950-årene, s/h.

-          Madsenga. Midtre støa, nyere tid, s/h.

-          Madsenga, antakelig like etter 1950, s/h.

-          Madsenga, ultimo 1940-tallet. Fjøsen til Torleif og Hans Jensen s/h.

-          Madsenga ca 1947, Sigrid Jensen m/datter og en del hus, s/h.

-          Madsenga ca 1950, Torleif Jensen med hus og båt i bakgrunnen s/h.

-          Madsenga ca 1955, s/h.

-          Madsenga ca 1955, den nordligste gården, s/h.

-          Maritheimen, 1970, fr.

-          Vasstrand skole, klassebilde, ”storskolen” 1952, s/h.

-          Vasstrandskole, klassebilde, handarbeidsjentene 1953, s/h.

-          Jordmor Ragna Agnethe Henriksen,s/h.

-          Jordmor Torbjørg Trones, 1994, fr.

-          Jordmor Torbjørg Trones, 1936, s/h

-          Storslet Slip – Mek. Verksted, kalender 1950-årene, s/h.

-          Engenes, tegning av E. Solvang, fr.

-          Engenes 1930, s/h.

-          DS ”Bjarkø” anløper Engenes, s/h.

-          Melkebåten ”Saudafjord” ved Engenes, s/h.

-          Melkebåten ”Demring” (den første) ved Engenes, s/h.

-          Hans Greipstad, Myrvoll, i snekkerverkstedet, s/h.

-          Husene på Myrvoll, s/h.

-          Sandholmen, Ersfjorden, 1972, fr.

-          Sjølund, Sandholmen, Ersfjorden, 1972, fr.

-          Kvalvika, Kråkskardet, Ersfjorden, 1972, fr.

-          Kråkskardet, Ersfjorden, 1972, fr.

-          Giska. ”skolehuset”, sjark på bukta, s/h.

-          Giska, ”skolehuset” fra røstsiden, s/h.

-          Giska, ”Skolehuset, fra langsiden, s/h.

-          Giska, huset til Søren og Olga Martinsen, s/h.

-          Giska, Olga Martinsen med barna, s/h.

-          Giska, Ole Edvard Jakobsens 90 årsdag i 1937, s/h.

-          Eilif Martinsen, Giska, og senere ordfører i Hillesøy Edvin O. Haugland som konfirmanter på Brensholmen i 1932 eller 1934, s/h.

-          ”Demring I”, bilde av maleri av Erling Solvang fr.

-          ”Demring I” i Tromsøysundet, s/h.

-          Walter og Johan om bord i ”Demring I”, s/h.

-          Andreas og Walter om bord i ”Demring I”, s/h.

-          ”Demring I” og ”Dua” som slepebåter, s/h.

-          ”Demring” (den første) utfor Kvalnes, s/h.

-          Engenes, potetsetting i 1930-årene, s/h.

-          Greipstad, høya i 1920-årene, s/h.

-          Karding/spinning Tussøya ca 1950, s/h.

-          Gml. billetter for melkebåt/ferge/buss, fr.

-          Ersfjordbotn. ”Handelskisten”, fr.

-          Julekort 1909, til Mathilde Pedersen & Børnene, Breivik, s/h.

-          Øyfjordvær ultimo 1930, Ella Berntsen foran huset, s/h.

-          Bryllupstelegram til brudeparet Berntsen, Øyfjordvær, 1934, s/h.

-          Botnhamn 1939, avgangsklassen Botnhamn skole, s/h.

-          Galnslått ca 1951, slåtta på Galnslått, s/h.

-          Stønnesbotn ca 1951, Sigrund Olufsen m/tre av barna, s/h.

-          Stønnesbotn ca 1951, ekteparet Sigrund og Andreas Olufsen, s/h.

-          Breivika 1927, begravelsen til Mathilde Pedersen, s/h.

-          Josefine, Magda og Magne Sebulonsen, ca 1920, s/h.

-          Stønnesbotn primo 1950, høykjøring på Yttergården, s/h

-          Husøy hamn i 1950-årene, s/h.

-          Galnslått ca. 1925, s/h.

 

Arkiv no. 028 A:      Rekvikboka ”Adresse: 9127 Rekvik”.

Av Ruth Arntzen, 2006.

 

Arkiv no. 028 B:      Rekvikboka ”Adresse: 9127 Rekvik”, revidert utgave.

Av Ruth Arntzen, 2007.

 

Arkiv no. 029:          Boka ”Hildring” utgiver Hillesøyforeninga 2007.

Hillesøyforeninga 2007.

 

Arkiv no. 030:          Boka ”Senjafolk” av Ronny Trælvik 2007.

Utgitt av Trælvik Media, Finnsnes.

 

Arkiv no. 031:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilde og fr. er fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

-          Vasstrand skole ca 1945/46, s/h.

-          Vasstrand, vindmølle 1946, s/h.

-          Vasstrand skole 1920, elever i skolegården, s/h.

-          Hillesøyslekt, Karoline Jørgensen, ca 1900, s/h.

-          Begravelsen til Dorthea Antonsen, Tussøy 1931, s/h.

-          Håja ca 1920, Eidissen med kjøreokse, s/h.

-          Håja ca 1920, revefarm, s/h.

-          Løkkenes, Tussøy, 1939, tørrhøykjøring, s/h.

-          Løkkenes, Tussøy, 1963, Tørrhøykjøring, fr.

-          Tussøy ca 1950, veiarbeid, s/h.

-          Tussøy ca 1950, veiarbeid, matpause, s/h.

-          Tåfjorden, Tussøy, ultimo 1939, utflukt, s/h.

-          Nerstua, Tussøy, 1935, dåpen til Willy Johansen, s/h.

-          Sørfjordingene på utflukt i Nordfjorden i 1920-årene, s/h.

-          Sørfjordingene på utflukt i Nordfjorden i 1920-årene, s/h.

-          Engenes, Bakkjord, begravelsen til Johan A. Pedersen, s/h.

-          Brudebilde av Berthe Nilsen og Hans Enoksen, Vasstrand, s/h.

-          Kattfjorden i 1930-årene, Alfred Angstaur på jakt, s/h.

-          Ersfjorddalen i 1930-årene, Ivan Lorentzen ved hytta, s/h.

-          Salvinius Berntsen, Hillesøy og Karl Øwre, Bakkejord, s/h.

-          Båtmannskap på Lyngseidet i 1910, s/h.

-          Tussøy 1966, Tromsø formannskap på besøk, s/h.

-          Tussøy 1975, Hj. Brox og Monrad J. Hansen med fangst, fr.

-          17.mai i Ersfjordbotn i 1920-årene, s/h.

-          Sommarøya 1950-årene, postkort, Telemark Flyselskap, s/h.

-          Lofotahvet 1953/54, MK ”Erna” satt torskenota, s/h.

-          Lofothavet 1953/54, MK Erna”, håver inn fangsten, s/h.

-          Sommarøya i 1930-årene, møljemåltid i ”Ernabua”, s/h.

-          Sommarøya, forsamlingshuset – ”gammelkirka”, s/h.

-          Sommarøya 1949, fjøskurs, s/h.

-          Hillesøya ca 1930, utflukt til Hillesøyfjellet, s/h.

-          Hillesøya ultimo 1920-årene, huset til Bernt Jørgensen, s/h.

-          Lofothavet 1950-årene, MK ”Havpynt” og MK ”Vasstind”, s/h.

-          Klakkan 1950-årene, MK ”Hilmar” og MK ”Fjordbris”, s/h.

-          MK ”Nordblom”, s/h.

-          Husøya, MK ”Dønning” ved kai, fr.

-          Hustavika, fembøringen ”Merkur” sommeren 1963, s/h.

-          Husøya, MK ”Dønning” ved kai 1959, s/h.

-          Gavlen, møte i red,foreninga ”Mot Land” 1930-årene, fr.

-          Botnhamn, møte i red.foreninga ”Mot Land” mai 1961, s/h.

-          Gavlen, møte i red.foreninga ”Mot Land” ca. 1958, s/h.

-          Storvika, Gavlen, utflukt midt på 1950-tallet, s/h.

-          Veiarbeidsgjengen på veien til Laukvika i 1934, s/h.

-          Tidstypiske karer antakelig på Lysbotneidet, s/h.

-          Ungdommer i Stønnesbotn, en med trekkspill, s/h.

-          Heimtur fra Heimlyfest til Botnhamn, som. 1930, s/h.

-          Ungdommer fra Sandvika, Kvaløya i 1920-årene, s/h.

-          Hekkingen ca 1930, MS ”Børr” i sundet, fr.

-          Hekkingen ca 1930, robåt i sundet, fr.

-          Tinius Klausen med ei 150 kveita, fr.

-          Ersfjordbotn 1960-årene. Huset til Olga og Wilhelm Johansen, s/h.

-          Ersfjordbotn 1976. Wilhelm Johansen ved sentralbordet, s/h.

-          Ersfjordbotn 1976. Wilhelm og Olga Johansen ved sentralb. s/h.

-          Ersfjordbotn ca 1970, Olga og Wilhelm Johansen, fr.

-          Else Marie og Søren Heggelund Johansen, Ersfjordbotn, ca 1900, s/h.

-          Ersfjordbotn ca 1940. Julie og Johan Sørensen, s/h.

-          Ersfjordbotn 1960. Julie Sørensen, s/h.

-          Selma og Jens Leikvik, ca 1940, s/h.

-          Ersfjordbotn 1967/68. Seisløying hos Ingv. Lorentzen Eftf., fr.

-          Ersfjordbotn medio 1960. Mathilde og Halfdan Johansen, fr.

-          Ersfjordbotn ca 1930. Huset til lærer Kristoffer Larsen, s/h.

-          Ersfjordbotn 1974. Hilda Lorentsen 90 år, s/h.

-          Ersfjordbotn 1980-årene. Halfdan Johansen sløyer rognkjæks, s/h.

-          Ersfjorden 1980. Harald Johansen, Ersfj. om bord ”Sofie I”, s/h.

-          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

-          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

-          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

-          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

-          Ersfjordbotn 1988. Elberg og Ruth ved gml. steinmur, s/h.

-          Ersfjordbotn 1988. Mille og Elberg Lorentsen, fr.

-          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, utv., s/h.

-          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, utv., s/h.

-          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, innv., s/h.

-          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, innv., s/h.

-          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, innv., s/h.

-          Sand medio 1950-årene. Tørrhøykjøring med lastebil, s/h.

-          Botnhamn primo 1950-årene. Utflukt til Huselva med lastebil, s/h.

-          Sand ultimo 1950-årene, den første personbilen i Botnhamn, s/h.

-          Sand ultimo 1950-årene, Simca drosje X-3121, s/h.

-          Sand ultimo 1950-årene, Torstein Karlsen på moped, s/h.

-          Sørfjorden 1947, torving hos Halfdan Nilsen, s/h.

-          Fjøskurs i Ersfjordbotn ultimo 1940-årene, s/h.

-          Alfred Hansen, Vasstrand, som ung mann, s/h.

-          Henriette (Jætta) Hansen, Vasstrand, som ung kvinne, s/h.

-          Alfred Hansen (82/83 år) i kjøkkenet, Vasstrand, s/h.

-          Alfred Hansen, lån til veibygging, brev.

-          Henriette Edvardsen, utflytteattest til Amerika.

-          Alfred Hansen, Vasstrand, innskuddskvittering.

-          Vasstranda, Bakken anno 2000, fr.

-          Fellesholmen, gamme og fisker, s/h.

-          Rødbergsletta. Rressekjerringa og ressekallen, fr.

-          Rødbergsletta. Ressekallen, fr.

-          Rødbergsletta. Ressekjerringa, fr.

-          Rødbergsletta. Den største resseungen, fr.

-          Rødbergsletta. Den miste resseungen, fr.

-          Rødbergsletta. Den ungen som er ramla sammen, fr.

-          Rødbergsletta. Kjerringa og kallen på tur til båten, fr.

-          Bremneskjærringa, en fjellformasjon ved Bremneset, fr.

-          Bremneskjærringa (2), fr.

-          Bremneset, Slompen, bakerovnen til Bremneskjærringa, fr.

-          Bremneset, fotsporene etter Bremneskjærringa, fr.

-          Sessøya, Omnsmunnhollet i Omnsmunneset, fr.

-          Ersfjordbotn, fiskebruket Ivan Lorentzen, 1950, s/h.

-          Ersfjordbotn, Olderholn, primo 1980, s/h.

-          Ersfjordbotn, Klipa, primo 1980, s/h.

-          Ersfjordbotn, Klipa, nærbilde, primo 1980, s/h.

-          Ersfjordbotn, Vågen, brygga til Halfdan Johansen, primo 1980, s/h.

-          Jakobskjæret i Sveet ved Sommarøya, 1987, fr.

-          Stønnesbotn i havblikk, fr.

-          Lyngvær i Baltsfjorden, sommerkveld, fr,

-          MS ”Alf Bjønar” i orkan på Tromsøflaket, 1965, fr.

-          Botnhamna, lokalbåten ved kai, 1930-årene, s/h.

-          Botnhamna, Senjagutten IL, 1950-årene s/h.

-          Fjordgården Idrettslag, 1950-årene, fr.

-          Carl Bertheussen og Aud Gjengedal, 1950-årene, s/h.

-          Klara Renland, Botnhamna, s/h.

-          ”Gulløksa” fra Botnhamna, s/h.

-          Botnhamna. Georg Bjørnnes på kaia, 1950-årene, s/h.

-          Sommarøya. Ottar Hansens brygge, s/h.

-          MK ”Erna”, garndragning, s/h.

-          MK ”Lakstind”, seihåving i Balsfjord i 1936-37, s/h.

-          MK ”Ragnar I” med seilast i 1950-årene, s/h.

-          Sommarøya, mudring i havna ca 1934, s/h.

-          Botnhamn 1940-årene, inngangspartiet til butikken, s/h.

-          Botnhamn 17.5.1945, på brygga til Bernh. Aaker, s/h.

-          Lærer Ole Larsen Aaker, fr.

-          Forfatter Lars Berg, Buvik, som ung mann, s/h.

-          Margit og Carl Bersvendsen, brudebilde fra 1930-årene, s/h.

-          Carl Bersvendsen, 1950-årene, s/h.

-          Galnslått, elevene grøfter ved skolen, s/h.

-          Botnhamn, 17.5.1925, rotur heim etter 17. maifeiring, s/h.

-          Galnslått skole i dag (2009) privat eie, fr.

-          Galnslått skole i dag (2009) fra sørvest, fr.

-          Stønnesbotn, husstellkurs høsten 1938, fr.

-          Sommarøy, 100-årsfeiring av Hillesøy kom. En del pers. s/h.

-          Stønnesbotn, kvinneforeninga ca 1937, fr.

-          Vasstranda, Innergården, familiebilde i 1920-årene, s/h.

-          Fjøsrøkterkurs i Stønnesbotn ca. 1950, s/h.

-          Øyfjordvær ca 1940, barn på bygdeveien, s/h.

-          Øyfjordvær 1897, oversiktsbilde, s/h.

 

Arkiv no. 032:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilder og fr. = fargebilder.

En ringperm med følgende innhold:

01 -      Hekkingsundet med russeskuter ca 1880, s/h.

02 -      Botnhamn 1958, konfirmasjonsbåt klar for avgang, s/h.

03 -      Brensholmen 1958, konfirmasjonskullet, s/h.

04 -      Brensholmen 1958, konfirmasjon, inne i kirken, s/h.

05 -      Auvær først i 1930-årene, s/h.

06 -      Sørfjorden 1950-årene, oversiktsbilde inn fjorden, s/h.

07 -      Sørfjorden 1950-årene, kaiene Sjøtun – Solli m/”Saudafjord”, s/h.

08 -      Sørfjorden 1950-årene, vestsiden ut fjorden, s/h.

09 -      Sørfjorden 1950-årene. Vindmølla til Magnus Moe, s/h.

10 -      Sørfjorden 1950-årene. Høyonne hos Magnus Moe, s/h.

11 -      Sørfjorden 1950-årene. Traktoren til Sjøtun Maskinholderstasjon, s/h.

12 -      Sørfjorden 1950-årene. Arbeidslag ved Kattfjord sentralskole, s/h.

13 -      Sørfjorden 1940-årene. Mannskap MK ”Storegutt”, s/h.

14 -      Sørfjorden 1950-årene. 17. mai-tog, s/h.

15 -      Sørfjorden ultimo 1950-årene. Sildesteng, s/h.

16 -      Sørfjorden ultimo 1950-årene. Sildesteng, s/h.

17 -      Tussøya 1958, Nerstua, Midtgård, Nordberg, håndkolorert.

18 -      Agnes Johansen (senere Ludvigsen) Nerstua, Tussøy, 1930, s/h.

19 -      Alfred Moe m/kveite, 113 kg tatt på juksa 1950-årene, s/h.

20 -      MK Alf Bjørnar, stubb, Trosmøflaket 1965, ising, fr.

21 -      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965. på dekk, fr.

22 -      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965, ved rekka, fr.

23 -      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965, på dekk, fr.

24 -      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965, Jan Engen på dekk, fr.

25 -      MK Alf Bjørnar, blåkveita, Tromsøflaket 1965, ved rekka, fr.

26 -      MK Alf Bjørnar, blåkveita, Tromsøflaket 1965, ved rekka, fr.

27 -      MK Alf Bjørnar, blåkveita, Tromsøflaket 1965, på dekk, fr.

28 -      MK Lakstind, torskenot i Lofoten primo 1950-tallet, s/h.

29 -      MK Lakstind, seinotsnurping, Baltsfjord ca 1936/37, s/h.

30 -      MK Lakstind, garndragning på 1950-tallet, s/h.

31 -      MK Lakstind, på dekk Rolf Edøy, til rors Ottar Hansen, 1954/55, s/h.

32 -      MK Lakstind ved Finduskaia, Hammerfest, medium 1950-årene, s/h.

33 -      Hillesøybåter ved Jernteppet (Finuskaia), H.fest, medi. 1950-årene, s/h.

34 -      Sommarøya 1955, mannskapet m/kokke til MK Lakstind, s/h.

35 -      MK Ragnar I, seinotsteng, Fugleøysundet, ca 1951/52, s/h.

36 -      MK Ragnar I, seilast ved Alvestad i Sørvær, ca. 1951/53, s/h.

37 -      Vasstranda, Mellagården, tilh. Hilma og Rasmus Larsen, s/h.

38 -      MSV Simba. Båten fotografert ca 1950, s/h.

39 -      Rikarda Mortensen, Austein, fotografert ca 1911/12, s/h.

40 -      Sommarøya 1947, 1.-3. klasse (småskolen) utafor baptistkirka, s/h.

41 -      Sommarøya ca 1960, flyfoto. Kopi av postkort, fr.

42 -      Sørfjorden i 1950-årene, familien Magnus Moe, s/h.

43 -      Sørfjorden i 1950-årene, Magnus Moe ordner ei bør tørrhøy, s/h.

44 -      Sørfjorden medium 1950-årene, Magnus Moe m/gjester, ute, s/h.

45 -      Sørfjorden i 1950-årene, fra Erling Moe og utover fjorden, s/h.

46 -      Sørfjorden i 1950-årene. Klassebilde ved skolen, s/h.

47 -      Tromvika 17. mai 1947, Rekvik-folk, s/h.

48 -      Kveitefiske på 1930-tallet, mulig om bord i ”Hallatind”, s/h.

49 -      Austein ca 1956, konfirmantene utfor kirka, s/h.

50 -      Rekvika 1946, Hermod og Ragnhild Pedersen ute, s/h.

51 -      Rekvika ca 1953/54. Ruth og Rangvald Pedersen ute, s/h.

52 -      Rekvika ultimo 1950-årene. Høya, Aud-Kirsti Pedersen m/dukker, s/h.

53 -      Rekvika primo 1960-årene. Ruth Pedersen m/barn og lam, s/h.

54 -      Rekvika 1965. Aud-Kirsti Pedersen med ku, s/h.

55 -      Myrneset 1971, sett fra sjøsiden, fr.

56 -      Myrneset 1971, naustet og huset, fr.

57 -      Myrneset ca 1920, Myrnes-folk foran huset, s/h.

58 -      Myrneset primo 1930-årene. Folk inne på Haugen, s/h.

59 -      Myrneset ca 1935. Skamtindfolk på besøk, ute, s/h.

60 -      Myrneset 1936. Begravelsen til Andreas Hansen, s/h.

61 -      Myrneset 1936. Mye folk etter bryllupet til Else og Sverre Hansen, s/h.

62 -      Myrneset 1936. Begravelsen til Andreas Hansen, s/h.

63 -      Myrneset ca 1937. Konfirmasjonen til Agnes Johansen, s/h.

64 -      Myrneset ca 1940. To gutter med fisk i fjæra, s/h.

65 -      ”Saudafjord” som bryllupsbåt, brudeparet Hilma og Signold Solem, s/h.

66 -      ”Saudafjord”, på brovingen, Oskar Nilsen og Signold Solem, s/h.

67 -      Tussøya, 1898, potetopptaking hos Hans Andreas Brox, s/h.

68 -      Tussøya i 1940-årene, naustene på Stonghaugen m.m., s/h.

69 -      Røssholmen 1933, Keila med fiskebruket, s/h.

70 -      Rekvika 1947/48, ”storskolen” (2. kl.) utafor skolen, s/h.

71 -      Sandnes 1947, bryllupet til Signe og Sigfred Bertheussen, s/h.

72 -      Nordfjorden ca. 1960, 17. mai-feirieng ved bedehuset, s/h.

73 -      Stønnesbotn 1946, utflukt, s/h.

74 -      Sandholmen i Ersfjord ca 1985, fr.

75 -      Tussøya. Nerstua, nordsiden, 1897, s/h.

Tussøya. Nerstua, nordsiden, 1964, s/h.

76 -      Tussøya. Nerstua, sørsiden, 1897, s/h.

Tussøya, Nerstua, sørsiden, 1964, s/h.

77 -      Tussøya. 2 bilder av L. G. Pike ved Nerstua, 1898, s/h.

78 -      Tussøya. DS Victoria og fangstbåt i fjæra, 1897, s/h.

79 -      Tussøya. Fangstbåt i fjæra m/2 mann, 1897, s/h.

80 -      Tussøya. Isbjørnunge på dekk, DS Victoria, 1897, s/h.

81 -      Tussøya. Regine E. Brox leser bok i Nerstua, 1898, s/h.

82 -      Bilde av Regine E. Brox som julekort ca. 1910, s/h.

83 -      Tussøya. Regine E. Brox i nordstua i Nerstua, 1898, s/h.

84 -      Tussøya. Regine E. Brox strikker, Nerstua, 1898, s/h.

85 -      Tussøya. Regine E. Brox og hunden Cora, 1898, s/h.

86 -      Tussøya. Regine E. Brox på stranda, 1898, s/h.

87 -      Tussøya. Potetopptaking hos Hans Andreas Brox, 1898, s/h.

88 -      Tussøya. Blomsteroppsats i nordstua, Nerstua, 1897, s/h.

89 -      Tussøya. En ung pike Edith, 1897, s/h.

90 -      Tussøya. Brudebilde Amandus og Karoline Johansen, 1911, s/h.

91 -      Sommarøy-havn med russelodjer ca 1900, s/h.

92 -      Tussøy 1935. Utgraving av Dauingshaugen, s/h.

93 -      Sommarøy ca. 1909. Bygging av statsbrønn, s/h.

Sommarøy 1957. Oversiktsbilde fra vest, s/h.

94 -      Sommarøy 1940. Rorbuvask, s/h.Tussøy 1935.

Sommarøy 1952. Klesvask, s/h.

95 -      Sommarøy 1939. Lastebåt ved kai, saltfisklevering, s/h.

Sommarøy 1947. Fiskere vedr. håkjærringfisket, s/h.

96 -      Sommarøy ultimo 1940-årene. Sløying og veiveiing, s/h.

Sommarøy 1923. Havna med båter, s/h.

97 -      Sommarøy 1963. Kasthaugbruket m.m., s/h.

Sommarøy 1905. Havna med båter, s/h.

98 -      Sommarøy 1963. Oversiktsbilde fra vest, s/h.

Sommarøy 1932. Bryggemiljø, s/h.

99 -      Tromvik ca. 1960. Kutransport, s/h.

100 -   Sørfjorden i 1930-årene, veiarbeid, s/h.

Sørfjorden i 1950-årene, første bil til Einar Nordby, s/h.

101 -   Sørfjorden i 1950-årene, utflukt første bilen, E. Nordby, s/h.

Sørfjorden i 1950-årene. Torunn foran andre bilen, E. Nordby, s/h.

102 -   Sørfjorden i 1950-årene. E. Nordby foran sin andre bil, s/h.

103 -   Sørfjorden i 1930-årene. Skitur i Sørfj.dalen, s/h.

104 -   Tussøy, høya i Nerstua i 1930-årene, s/h.

105 -   Bjørnøya, rester av radaranlegget, tysk batteri, s/h.

Bjørnøya, luftvernkanon, tysk batteri, s/h.

106 -   Magnhild og Ingeborg fra Marsletta, s/h.

107 -   Tussøy-folk ca. 1935, s/h.

108 -   Fangstmann Georg Bjørnnes, Leirkjosen, s/h.

109 -   Fangstmann Georg Bjørnnes, Leirkjosen, s/h.

110 -   Georg Bjønnes på Riksmessa i Tromsø 1952, s/h.

111 -   Georg Bjørnnes og «havfruen», reklameplakat, s/h.

112 -   Georg Bjørnnes, portrett-tegning, s/h.

113 -   Leirkjosen 1936, huset til fangstmann Georg Bjørnnes, s/h.

114 -   Fiske på Malangen i nordlandsbåt 1927, s/h.

115 -   Hillesøy kirke. Slutten av 1800, s/h.

116 -   Ersfjordeidet, kommunegrensen ca. 1959/60, s/h.

117 -   Sykekurven på Tussøya, fr.

118 -   Inne i butikken til Jenberg Olsen, Rekvik, 1988, s/h.

119 -   Rekvik først i 1950-årene. Elever ved skolen, s/h.

120 -   Rekvik 1947. Elever ved skolen, s/h.

121 -   Husøy, eldste Ytterbruket, s/h.

122 -   Husøy, Ytterbruket ca. 1950, s/h.

123 -   Husøy, Innerbruket ca. 1950, s/h.

124 -   Husøy, Ytterbruket rett før 1953, s/h.

125 -   Husøy, fiskebruket ca. 1961, s/h.

126 -   Husøy ca. 1950, 2 bilder av bruker, s/h.

127 -   Husøy ca. 1950, kapellet, s/h.

128 -   Angstauren. Kristian og Anna Hansen, s/h.

129 -   Angstauren, 2 bilder et 1967 og et 1937, s/h.

130 -   Angstauren, 1940-50. 2 bilder sauer og kuer, s/h.

131 -   Angstauren, 1940-50. Jæger og kobbe, s/h.

132 -   Angstauren, 1940-50, flåing av kobbe, s/h.

133 -   Angstauren, 2002. Husene på neset, fr.

134 -   Øyfjordvær, jakt i støa ultimo 1800, s/h.

135 -   Øyfjordvær, bølger bryter i fjæra, 1940-årene, s/h.

136 -   Øyfjordvær skole på Hillesøya, 1964, fr.

137 -   Øyfjordvær, «småskolen» 1953, s/h.

138 -   Øyfjordvær 2009, fr.

139 -   Øyfjordvær, frimerker, fr.

140 -   Øyfjordvær, kart av Ednar Olaf Ingvardsen, s/h.

141 -   Øyfjordvær, kart av Ivar Friberg, s/h.

142 -   Øyfjordvær, kart av Universitetet i Tromsø, s/h.

143 -   Øyfjordvær, bryllupstelegram fra 1930, s/h.

144 -   Fjordgård, juli 1993, fr.

 

Arkiv no. 033:          Boka ”Erindring” utgiver Hillesøyforeninga 2009.

 

Arkiv no. 034:          Boka ”Ersfjordbotn i gamle dager”, av Henrik Norrie, 2011.

 

Arkiv no. 035:          Historiske skrifter og slektshistorier m/m.

En ringperm med følgende innhold:

-          Slekta etter Johan Møller, av Johan Seglsten, 2007.

-          Fjordgårds slekter, av Johan Seglsten, 1995.

-          Visa “Den grumme fader”. Den er laget først på 1900-tallet.

-          RISET. Kopi av påskeavis utgitt påsken 1937. 3. årgang.

-          Festavisa Humoristen, nyttårsaft. 1963, Sørfjord v/Hj. Westgård.

-          Hillesøy kommune på fallrepet (1.1.1962) av Hjalmar Westgård.

 

Arkiv no. 036:          Boka ”Glimt fra nord 1940 - 45”, av Kato Løvstad.

Boka handler om krigsårene på Nord-Senja og tilstøtende områder.

 

Arkiv no. 037:          Boka ”I synsranda”, utgiver Hillesøyforeninga 2013.

 

 

Arkiv no. 038:          Bilder fra tidligere Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilder og fr. = fargebilder.

En ringperm med følgende innhold:

01 -      Tussøy, Nerstua, 7 pers. på trappa, ca. 1930, s/h.

Tussøy, Nerstua, 4 pers. på høymarka, 1930-årene, s/h.

02 -      Tussøy, Nerstua, 5 pers. på trappa, 1924, s/h.

Tussøy, Nerstua, 8 pers. i hagen, ultimo 1930, s/h.

03 -      Tussøy, Nerstua, 1 gutt i hagen, ca. 1930, s/h.

Tussøy, Nerstua, 1 jente i hagen, 1930, s/h.

04 -      Tussøy, Nerstua, 1 gutt og 1 jente på trappa, ultimo 1930, s/h.

Tussøy, Nerstua, 2 menn på trappa, ca. 1945, s/h.

05 -      Tussøy, Nerstua, 3 personer i hagen, ultimo 1930, s/h.

06 -      Tussøy, Nerstua, 5 menn i hagen, antakelig i 1940-årene, s/h.

07 -      Tussøy, Nerstua. A. Johansens ident.kort fra 1941, s/h.

08 -      Bjørnøya, Gammelgård like etter 2000, fr.

09 -      Bjørnøya, Gammelgård først i 1930-årene, s/h.

10 -      Bjørnøya, Gammelgård i 1940-årene, s/h.

11 -      Bjørnøya, Gammelgård, sløying, primo 1960-årene, fr.

12 -      Bjørnøy-folk fra Inner-Bjørnøya i Tromsø i 1960-årene, s/h.

13 -      Bjørnøya, Inner-Bjørnøya med Solveig, ultimo 1950-årene, s/h.

14 -      Bjørnøya, Inner-Bjørnøya med Solveig, ultimo 1950-årene, s/h.

15 -      Bjørnøy-folk, Kaia Olufsen i Tromsø i 1960-årene, s/h.

16 -      Bjørnøy-folk, Magda Olufsen f.1923, d. 1943, s/h.

17 -      Bjørnøy-folke, ungene i Inner-Bjørnøya ca. 1950, s/h.

18 -      Fjordgård handarbeidsklasse 1953-54, s/h.

19 -      Toften i Øyfjord 1923, s/h.

20 -      Toften i Øyfjord 1961, s/h.

21 -      Øyfjordvær ca. 1950, s/h.

22 -      Husøy 1926, s/h.

23 -      Husøy, moloen m/åpning ca. 1930, s/h.

24 -      Husøy, moloen m/åpning ca. 1920, s/h.

25 -      Husøy, moloen, ca. 1950, s/h.

26 -      Husa med minkgård, 1970, fr.

27 -      Husøy ca. 1957, s/h.

28 -      Husøy, «skolegata» ca. 1961-62, fr.

29 -      Husøy med bl.a. gammelskolen, ca. 1963, s/h.

30 -      Tussøy, Nerstua, ultimo 1930-årene, s/h.

31 -      Tussøy, Nerstua, primo 1960. Willy og Elsie Johansen, s/h.

32 -      Tussøy, Nerstua, primo 1960. Atle og Venche Johansen, s/h.

33 -      Fjordgård slutten av 1950-årene, s/h.

34 -      Fjordgård, fiskebruket i slutten av 1940-årene, s/h.

35 -      Fjordgård, fiskebruket i 1961, s/h.

36 -      Fjordgård leir på bedehuset 1953, s/h.

37 -      Øyfjordvær 1954, fr.

38 -      Breivik i Øyfjord ca. 2010, s/h.

39 -      Husøy, panorama, 1926, s/h.

40 -      Øyfjordvær 1961, fr.

41 -      Breivik i Øyfjord, 1980-tallet, fr.

42 -      Øyfjordvær 1951, de siste konfirmanter, s/h.

43 -      Øyfjordvær 1952, barn og hus, s/h.

44 -      Øyfjordvær på 1950-tallet, bru over Storelva, s/h.

45 -      Øyfjordvær ca. 1948/50, klassebilde, s/h.

46 -      Øyfjordvær ca. 1950, to personer på «nyveien», s/h.

47 -      Austein ca. 1960, flyfoto, fr.

48 -      Austein antakelig 1940-årene, s/h.

49 -      Austein, gammelskolen, s/h.

50 -      Austein, båre inne i kirken før 1964, s/h.

51 -      Austein, altertavla før 1964, s/h.

52 -      Austein ca. 1950-årene, brygge/kai, Åge Brox, s/h.

Austein 1970, brygge/kai, Åge Brox, fr.

53 -      Storsletta, Brensholmen i 1940-årene, s/h.

54 -      Sommarøya 1962, skoleklassebilde, s/h.

55 -      Sommarøy havn i 1950-årene, s/h.

56 -      Sommarøy i 1950-årene, Kasthaugkaia, s/h.

57 -      Sommarøy i 1950-årene, havna, s/h.

58 -      Lille Sommarøy ca. 1960. Skøytebane, s/h.

59 -      Sandneshamn, firmalogo «Collifisk», 1950-årene, s/h.

60 -      Tysk flyvrak i Baltsfjordfjellene, fr.

61 -      Laukvik, Senja, ca. 1890, opprin. postkort, s/h.

62 -      Laukvik, Senja, 1923, opprin. postkort, s/h.

63 -      Gavlen, Stønnesbotn, ultimo 1950.tallet, s/h.

64 -      Øyfjordvær i 1950årene, butikken til Karl Toften, s/h.

65 -      Sommarøy i 1950-årene, den første lastebilen, s/h.

66 -      Hillesøy primo 1950-årene, flyfoto, s/h.

67 -      Lille Sommarøy ca. 1960-63, flyfoto, fr.

68 -      Sommarøy ultimo 1950-årene, flyfoto, s/h.

69 -      Sommarøy, Vollen ca. 1940, s/h.

70 -      Sommarøy 1963 fiskebrukene flyfoto, fr.

71 -      Sommarøy ca. 1960 hamna og Renna, flyfoto, fr.

72 -      Sommarøy 1960-årene, fiskekjøper Hj. Johansen, fr.

73 -      Edøya i 1950-årene, vårpuss på sjarken, s/h.

74 -      Bjørg Edøy, konfirmasjonsbilde 1948, s/h.

75 -      Brensholmen ultimo 1930-årene med kirken, s/h.

76 -      Brensholmen. Konfirmasjonskullet 1962, s/h.

77 -      MS «Anne» håver sei. Siste halvdelen av 1950-årene, s/h.

78 -      «Martinstua» i Øyfjordvær, fotografert etter 2000, fr.

79 -      17.maitoget i Fjordgården 1934, s/h.

80 -      Tussøy-ungdommer rundt 1930, s/h.

81 -      Tussøya rundt 1940. Torving på Bø-myrene, s/h.

82 -      Sommarøy i 1950-årene. Erling Eidem bøter garn, s/h.

83 -      Sommarøy i 1950/60-årene, Jacob Hansen salter rogn, s/h.

84 -      Sommarøy ca. 1900. Vinterbilde, s/h.

85 -      Sommarøy 1944. Sommarøy-folk, s/h.

86 -      Sommarøy 1944. Sommarøy-folk, s/h.

87 -      Sommarøy 1950 årene eske for transp. av reker, fr.

88 -      Angstauren 1940-tallet. Sofie Hansen mater sauer, s/h.

89 -      Angstauren 1940-tallet. Kobbe i fjæra, s/h.

Angstauren 1940- tallet. Flåing av kobbe, s/h.

90 -      Angstauren 1940-tallet. Torvald med oter, s/h.

Angstauren 1940-tallet. Alfred med fugl, s/h.

91 -      Angstauren 1940-tallet. To sjarker for anker, s/h.

Angstauren 1940-tallet. Nordlandsbåt med motor, s/h.

92 -      Ersfjordbotn 1964. Nødbru over Storelva, s/h.

93 -      Ersfjordbotn 1964. Nødbru over Storelva, personer, s/h.

94 -      Sommarøy havn i 1920-årene, s/h.

95 -      Sommarøy i 1940-årene. Det gamle skolehuset, s/h.

96 -      Sommarøy i 1940-årene. Bygda og gammelkirken, s/h.

97 -      Sommarøy i 1950-årene. Kasthaug-bruket, s/h.

98 -      Sommarøy i 1940-årene. Båt ved kai på Vollen, s/h.

99 -      Sommarøy ca. 1970. Vollen, gammelbutikken m/m, s/h.

100 -   Lorents Jakobsen, siste fastboende på Kalholmen, s/h.

101 -   Johan Jakobsen, bror til Lorents Jakobsen på Kalholmen, s/h.

102 -   Tussøy, Oksåsneset 1959, Hj. Brox sjekker dybden for kaia, s/h.

103 -   Tussøy, Oksåsneset 1959, her skal kaia bygges, inspeksjon, s/h.

104 -   Hillesøy. Bernt Jørgensen som ung, s/h.

105 -   Hillesøy. Bernt Jørgensen og døtrene Kaspara og Jenny, s/h.

106 -   Hillesøy ca. 1960, flyfoto, fr.

107 -   Hillesøy 1962. Heisen opp til radaren, s/h.

108 -   Hillesøy 1962. Natomannskap på tur ned fra radaren, s/h.

109 -   Hillesøy 1962. Radarstasjonen på fjellet, s/h.

110 -   Sommarøy ca. 1905, Sommerø Rigstelefon, huset, s/h.

111 -   Ersfjordbotn 1964, flom i elva, brua tatt, flyfoto, s/h.

112 -   Ersfjordbotn 1964, flom i elva, brua tatt, flyfoto, s/h.

113 -   Øyfjordvær høsten 1967, fr.

114 -   Øyfjordvær ca. 1940-tallet, huset til Bernt Tøllefsen, s/h.

115 -   Husøy 1961. Fiskebruket, flyfoto, s/h.

116 -   Husa i Øyfjord på 1920-tallet, s/h.

117 -   Husa i Øyfjord, skoleklasse 1934/35, s/h.

118 -   Hillesøy herredsstyre i 1955 eller -56, s/h.

119 -   Bjørnøya, Gammelgård ca. 1900 – 1910, s/h.

120 -   Båtlag til «Fangst» av Rekvik i 1948, s/h.

121 -   Skolepult fra Skamtinden, fr.

122 -   Leirkjosen ca. 1941, barn, hesjer, torvseter, s/h.

123 -   Husøy ca. 1977, oversiktsbilde, flyfoto, fr.

124 -   Brudebilde av Hilbert og Agnete Mortensen, Br.holmen 1926, s/h.

125 -   Rekvik skole, klassebilde våren 1953, s/h.

126 -   Sommarøy-hamn ca. 1973, s/h.

 

Arkiv no. 039:          CD-plate.

En CD-plate hvor Evald Hansen, Angstauren, forteller fra kampene i Gratangen våren 1940.