Styret

Leder:   Bjarnhild M. Vevik Nestleder: Kasserer:   Haldis Bredal Sekretær:   Karin Laukslett Styremedlemmer:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen, Bjørnar Renland                                  Valter Berntsen, Torstein Torgersen og Ingrid Robertsen Varerepresentanter: Revisorer:   Bjørnar Renland Valgkomité:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen og Valter Berntsen