Ny hjemmeside for Hillesøyforeninga

Velkommen til ny hjemmeside for Hillesøyforeninga.

Denne siden lanserer i dag 21.11.2019, og du ønskes herved velkommen.

Siden er bygget opp etter normal standard, og vi håper dette vil gi våre medlemmer og andre brukere en bedre oversikt over hva vi driver med i foreninga.

Vi har dessverre ikke fått over alt materialet fra vår forrige side, men dette vil komme etter hvert.

Dersom det er kommentarer til hjemmesiden, ønsker vi å få tilbakemelding om dette på e-post: post@hilleoyforeninga.no.

Lykke til!