SOSIALT TREFF I BOTNHAMN ONSDAG 5. JUNI 2019

Onsdag 5. juni 2019, arrangerte Hillesøyforeninga det årlige sosiale treffet i lokalene til Botnhamn Bygdesamling i Meyer-brygga i Botnhamn. Godt over 40 personer fra begge sider av Malangen var møtt opp. Det var på grensen av hva bygdesamlingen hadde plass til, men med godt arbeid av samlingens leder Kjetil Renland og hans medhjelpere så gikk det knirkefritt. Ragnhild Johansen hadde fått med seg nesten ett ti-talts personer fra Tromvik-området. Det ble servert en fantastisk fiskesuppe som gjestene satte stor pris på. Senere ble det servert kaffe og kaker. 

Dagen begynte ikke så bra værmessig, lave tåkeskyer og litt yr, med ved 12.00-tiden klarnet det opp og det ble stille hav og sol. Heimturen til gjestene foregikk i flott sommervær. 

Kjetil Renland ønsket gjestene velkommen og holdt et innlegg om den tusen år gamle gulløksen og sølvskatten som ble funnet i Botnhamn i første halvdel av 1900-årene. Han har fått laget en kopi av gulløsken som er stilt ut i en glassmonter i bygdesamlingen. Han venter på kopi av sølvskatten som Tromsø museum arbeider med. Den vil være klar om kort tid og vil bli utstilt i bygdesamlingen.

Kopien av gulløsken i glassmonteren i samlingen.  Foto: Jan A. Brox

Kjetil hadde også fått opptak fra NRK med den kjente fangstmannen Georg Bjørnnes, som til slutt bosatte seg i Leirkjosen ved Laukvik på Senja. Georg hadde 20 overvintringer på Spitsbergen, sju av dem alene. Georg døde 16.11.1966, på aldersheimen i Rossfjord, nær 81 år gammel. «Spitsbergen baron von Münchausen» er stedt til hvile på gravlunden i Laukvik. Innslaget vekket mange minner hos gjestene. Georg hadde mange dramatiske historier fra tiden som overvintrer på Spitsbergen, men ikke alle var helt å stole på Han var en god forteller med glimt i øye. 

Jan A. Brox fra Hillesøyforeninga overrakte et bilde av altertavlen i Hillesøy kirke på Brensholmen, slik den så ut før 1964, da bel den tatt ned for restaurering, til leder Kjetil Renland i Botnhamn Bygdesamling. Etter restaureringen ble den ikke satt opp slik den var da den ble montert i kirken da den ble bygget i 1889. I dag utgjør det største skapet altertavlen og det minste skapet henger på korveggen mot sør. Mellomstykket og toppen ble for noen år siden overtatt av Botnhamn Bygdesamling og henger på veggen i samlingen.

Jan A. Brox overrekker bildet av altertavlen i Hillesøy kirke på Brensholmen slik den så ut før 1964.  Foto: Knut Karlsen

Det ble tid til å bese samlingen for de som ikke hadde vært der før. Så må vi ikke glemme den gode praten. En god del av gjestene hadde ikke møtt hverandre på flere år, og det var mye som skulle fortelles.

Gjestene har benket seg rundt bordene i Botnhamn Bygdesamling og venter på fiskesuppen. Foto: Jan A. Brox
Gjestene forsyner seg av kakene. Foto: Jan A. Brox
Hillesøyforeningas leder Knut Karlsen har overrakt roser til to som har rundet år. Fra venstre: Åshild Renland, 80 år og Laila Hansen, 75 år. Foto: Jan A. Brox

Det ble et vellykket arrangement takket være Kjetil Renland og hans medhjelpere, Anne Lise Lind, Åshild Tøllefsen og Aid Renland.

Kokegjengen får roser av Knut Karlsen. Fra venstre: Anne Lise Lind, Åshild Tøllefsen og Aid Renland. Foto: Jan A. Brox
Bygdesamlingens leder Kjetil Renland får overrakt roser av Knut Karlsen. En flott innsats og mottakelse i lokalen til Botnhamn  Bygdesamling.
Foto: Jan A. Brox