Hederspris til Nelly og John Zakariassen

Utdrag fra Troms Folkeblad 8. mars 2019

Under Hillesøyforeningas årlige møljekalas i ungdomshuset på Hillesøya fredag 22. februar 2019, ble Nelly og John Zakariassen tildelt foreningas hederspeis for 2019. Dette for deres innsats med restaureringen av Galnslått skole i Stønnesbotn. 

Galnslått skole ble bygget i 1917 for indre Stønnesbotn krets, som det heter i de gamle dokumentene fra den tid. Huset var prefabrikkert av Lavik Dampsag og Høvleri i Namsos. Det ble levert samtidig som Rekvik skole, men satt opp året etter at Rekvik skole var satt opp. Samme firma hadde allerede levert skolene i Øyfjordvær og Sommarøy.

Galnslått skole, Stønnesbotn, sett fra sørvest i juli 2018

Det synes som at de som styrte tidligere Hillesøy kommune var fornøyd med dette firma og at de derfor fikk ordren om å levere bygningene. For ytre Stønnesbotn krets var det bygget skole i Botnhamn allerede i 1909.

Rekvik og Galnslått skoler er stort sett helt like og bygget etter samme tegning med unntak av inngangsdøren. Inngangsdøren på Galnslått skole er i ene røstveggen, mens den på Rekvik skole er på ene langveggen. Så lenge undervisningen pågikk var ungene fra østsiden av fjorden internert privat som var det vanlige på den tid. Våren 1964 var siste undervisning og elevene ble fra samme høst flyttet over til Botnhamn skole.

De siste årene før nedlegging av skole var det nesten ikke noe vedlikehold og huset var begynt å forfalle. Dette forfallet fortsatte i årene etter og til slutt var det nesten ikke et helt vindu, og det var blant annet hull i taket. I 1967 overtok Åge Sedolfsen huset. Nå gjorde han ikke så mye med huset annet enn at han spikret for vinduene og gjorde en provisorisk tetting av taket slik at forfallet ble stanset.

Noe senere overtok Åges datter, Nelly, og hennes mann, John Zakariassen, huset og de begynte restaureringsarbeidet ca. 1970. Med tiden fikk de god hjelp av sønnene Bård og Gaute. Tanken bak var å benytte huset som fritidsbolig, men de ville bevare bygningen slik det engang var. Vinduene var ikke mulig å bevare så nye vinduer i samme stil ble satt inn. Også utgangsdøren måtte skiftes da den ikke var mulig å reparere. Lærerværelset ble til kjøkken med ny kjøkkeninnredning, men ellers er rommet slik det var. Gangen var ganske mørk så her ble tømmeret hvitmalt. Trappen opp til loftet var i dårlig forfatning så den ble revet. I stedet ble det hentet en gammel trapp fra Vestregaten 75 i Tromsø. Denne trappen var nesten lik den som ble revet og passet inn i oppgangen helt perfekt. I trappeoppgangen henger fire plansjer som ble brukt i undervisningen den gang huset var skole. I skolestua (undervisningsrommet) er alle tømmervegger bevart og det er ikke utført noen endringer. Loftsrommene er slik de opprinnelig var. Utvendig er det skiftet bordkledning, liggende som opprinnelig. Samtidig ble det lagt 5 cm isolasjon for å gjøre bygget bedre rustet for å oppholde seg her på vinterstid.

Huset fremstår i dag tilnærmet slik det ble oppført i 1917, så familien Zakariassen har gjort en formidabel innsats for å ta vare på bygget. Huset er i dag overført til sønnene Bård og Gaute, men de bor sørpå så det er Nelly og John som bruker huset mest.

INNVENDIG: Skolestua i Galnslått skole. Skolestua er slik som da skolen var bygget i 1917. Ovnen er den opprinnelige. Ellers er møblene og bildene av nyer dato. Døren til venstre fører ut i svala som ble benyttet som lager og oppbevaring av ved og kull. Helt til høyre skimtes så vidt dørkarmen til døra som fører inn til lærerværelse. Bildet i juli 2018.
Foto: Jan A. Brox

Hillesøyforeninga

ved Jan A. Brox