Årsberetning for 2017

Styret har bestått av:

Leder               Knut Karlsen                 (2016*)

Nestleder         Ragnhild Johansen      (2017)

Kasserer          Laila Hansen                 (2016*)

Styremedl.       Haldis Bredal                (2017)

Styremedl.       Jorunn Nilsen                (2016*)

Styremedl.       Jan Utheim                     (2016*)

Sekretær          Jan A. Brox                     (2017)

*) Disse er på valg.

Varamedlemmer til styret valgt for et år:

  1. varamedlem Signy Seglsten og 2. varamedlem Aud Jensen. Begge er på valg.

Revisorer valgt for et år:

Henry Solbakken, Gunvald Nordheim og vararevisor Åsmund Laukslett. Alle tre på valg.

Arrangementskomiteen har bestått av:

Øystein Berntsen (valgt for 1 år i 2017*), Anne Lise Solbakken (2017), Haldis Bredal (2017) og Aud Jensen (2016*). *) Disse er på valg.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder Haldis Bredal, medlemmer Heidi Klausen *), Jan Mikal Lange *) og varamedlem Jan Utheim *). Haldis Bredal ble i 2017 valgt for 2 år, de øvrige tre får 1 år og er derfor på valg.

Medlemstallet ved årets utløp var 210 og av disse var 7 æresmedlemmer. Året før var det totalt 212 medlemmer, en nedgang på 2 medlemmer. Besøkstallet på foreningas nettside i 2017 var 433, det blir et snitt på 36 besøkende per måned. I 2016 var det 688 besøkende totalt, en nedgang på 255. Hva dette skylles er vanskelig å si.

Aktiviteten i 2017 har vært ved jevne. Styret har avholdt seks møter og behandlet 34 saker.

Det årlige møljekalaset skulle egentlig arrangeres fredag 24. februar, men måtte flyttes til 10.mars p. g. a. været. Det var sterk nordvest kuling med snøbyger, men ut på ettermiddagen bedret været men da hadde vi allerede avlyst arrangementet. Dette medførte at det var en del færre som møtte opp da de hadde andre avtaler denne dagen. Men likevel var det 39 personer som møtte opp. Serveringen var i år som tidligere år utmerket. Alle ingredienser som skal være i ei nordnorsk skreimølje var servert, en ren nytelse. Dansemusikken ble besørget av Odin Tårnes og Bjørnar Hansen fra Langsund i Karlsøy. Hedersprisen i år ble tildelt Rekvik Vel ved leder Ragnhild Johansen for deres arbeid med å restaurere Rekvik skole fra 1916. Siste året det var undervisning her var i 1975. Det er den eneste skolen i tidligere Hillesøy kommune som nå står tilnærmet i sin opprinnelige form. Tidligere professor Gustav Karlsen, opprinnelig fra Rekvik, har skrevet en bok om skolens historie.

Mandag 22.5.arrangerte Tromsø kommune kulturkafé på bryggeloftet i Ersfjordbotn. Hensikten med kulturkafeen var å presenterte kommunens kulturminneplan. Medlemmer fra foreninga var til stede, blant annet ledere Knut Karlsen som innledet med å viste bilder og fortelle om Hillesøyforeningas arbeid med å ta vare på kulturminner som bilder, historier m.m. fra tidligere Hillesøy kommune. Ragnhild Johansen her som leder i Rekvik Vel fortalte om arbeidet med å restaurere Rekvik skole. Det var til dels vanskelig å få tak i hva kommunen egentlig var ute etter. De fortalte blant annet at de hadde tatt en befaring i blant annet i Kaldfjord og Kattfjord for og registrer kulturminner uten at de som foretok befaringen hadde noe kjennskap til områdes historie. De hadde heller ikke kontaktet noen som kjente området fra gammel tid. Det kom frem på møtet at på Sandholmen var det fredet et område, blant annet et båtopptrekk. Det ble av en person fra området opplyst at dette var ikke mer enn ca.10 år gammel og laget av kajakklubben. For foreninga resulterte det i to nye medlemmer.

Botnhamn-treffet ble avholdt torsdag 1.6. i Botnhamn bygdesamling i Meyer-brygga. Med de som kom over med fergen fra Brensholmen var det 27 personer som var møtt opp.

Det ble servert en nydelig fiskesuppe samt kaffe og kaker. Kjetil Renland viste en film som var tatt opp på 1970-tallet og som viste arbeidslivet i Botnhamn på den tid. Ella Sebulonsen fortalte fra sin oppvekst i Øyfjordvær som ble fraflyttet i løpet av 1950-årene. En boplass som har vært bebodd i flere hundre år, men svært værutsatt med storhavet frådende rett i fjæra. Fire jubilanter ble hedret med roser og det var ekteparet Karin (75) og Åsmund (75) Laukslett, Ingri Lydersen (80) og Helene Johansen (80).

«Sommargøy på Yttersia» ble avholdt lørdag og søndag den 24. og 25.6. i tidligere fiskebruket Hjalmar Johansen Co. AS, Sommarøy. Foreninga deltok bare lørdag med stand. Årets arrangement var etter vårt skjønn en katastrofe. Det var ikke annonsert eller omtalt i lokalavisene. Folk som kom fortalte at de ikke visste om hele arrangementet, de ble fortalt om det av folk de snakket med her ute. Det var heller ikke skiltet slik at folk hadde problemer med å finne fram. Dette førte til at det var svært lite folk, spesielt på søndag. Folk vi snakket med i etterkant ga uttrykk for at de neppe ble å stille opp neste år. Der var noen som fortalte at de ikke hadde solgt noen ting på søndag. Dette arrangementet må bekjentgjøres bedre neste år.

Husøy-dagan som ble avholdt fra og med fredag 25.8 til og med søndag 27.8. Foreninga deltok ikke på dette arrangementet da så mange av foreningas medlemmer som kunne betjene pc og bildekanonen m. m. ikke var ledig denne helgen.

Fredag 20.10. arrangerte foreninga høsttreff i ungdomshuset på Hillesøy. Buss fra Tromsø var satt opp som vanlig, og da alle var ankommet var det 66 personer som benket seg rundt bordene. Menyen besto i erter, kjøtt og flesk. Desserten var sviskegrøt og fløte, etter det ble det servert kaffe og kaker. Dansemusikken ble besørget av Nils Einar Solli fra Langsund i Karlsøy. Han hadde en frisk måte å traktere de gamle slagerne på så alt ved først melodien var første paret på gulvet. Tre jubilanter ble hedret med roser. Det var Henry Solbakken (80), Hilmar Solbakken (75) og Mary Andersen (75). Et meget vellykket arrangement.

Styret har i flere styremøter diskutert stofftilgangen til en fjerde bok. Det foreligger en del stoff, men det er for lite og «tynt» til å fylle en bok. Styret har derfor diskutert innsamling av lokale stedsnavn som var og til dels er i bruk i dag. Noen bygder haster det med da de er fraflyttet og det er ikke så mange igjen som husker navnene. Det er bygder som Trællvik, Toften, Øyfjordvær, Breivik, Madseng, Sessøy samt flere andre bygder som er fraflyttet. Styret vil komme nærmere inn på dette under årsmøtet.

Styret mener aktiviteten har vært tilfredsstillende, året sett under ett, selv om det alltid er rom for forbedring.