Årsberetning for 2016

Styret har bestått av:

Leder              Knut Karlsen                (2016)            

Nestleder        Ragnhild Johansen     (2015*)

Kasserer          Laila Hansen               (2016)

Styremedl.      Haldis Bredal               (2015*)

Styremeld.      Jan Utheim                    (2016)

Styremedl.      Jorunn Nilsen               (2016)

Sekretær         Jan A. Brox                    (2015*)

*) Disse er på valg

Varamedlemmer til styret:

  1. varamedlem Oddvar Berntsen og 2. varamedlem Signy Seglsten. Begge valgt for et år og er derfor på valg.

Revisor:

Henry Solbakken og Gunvald Nordheim, vararevisor Åsmund Laukslett. Alle tre er valgt for et år og er derfor på valg.

Arrangementskomiteen har bestått av:

Øystein Berntsen (2015*), Anne Lise Solbakken (2015*), Haldis Bredal (2015*) og Aud Jensen (2016).

*)Disse er på valg.

Valgkomiteen har bestått:

Leder Karin Laukslett, medl. Signy Segsten og medl. Lillian Nordheim. Alle valgt for et år og er derfor på valg.

Medlemstallet ved årets utløp var 212 og av disse var 7 æresmedlemmer. Året før var det totalt 220 medlemmer. Besøkstallet på foreningas nettside i 2016 var 688, det blir et snitt vel 57 besøkende per måned. Det er 60 flere besøkende sammenlignet med 2015.

Aktiviteten i 2016 har vært ved det jevne. Styret har avholdt seks møter og behandlet 42 saker.

Det årlige møljekalaset ble avviklet fredag 26. februar i ungdomshuset på Hillesøya som vanlig. Med innleid buss og med selveste Egil Olsen bak rattet, startet ferden fra Prostneset og til Hillesøya. I år var det 56 personer som var benket rundt bordene. For å mette alle disse var det kokt 55 kg skrei, 30 liter lever, 18 kg rogn, 110 stk. mager og 30 stk. torskekjæker. Til dette fikk man kjøpt både øl og akevitt. Desserten besto av kulturmelk og kavring. Etterpå var det kaffe og kaker. Også i år ble dansemusikken besørget av Bjørnar Hansen og Odin Tårnes fra Langsund i Karlsøy. Hedersprisen i år gikk til Botnhamn bygdesamling i Meyer-brygga i Botnhamn. Kjetil og Aid Renland fra Botnhamn tok imot prisen som ble overrakt av foreningas leder Knut Karlsen.

Botnhamn-treffet var først planlagt til torsdag 26. mai men på grunn av en begravelse i Botnhamn ble dette treffet utsatt til 2. juni. Med de som kom med fergen «Helgøy» fra Brensholmen var det 35 personer som møtte til dette treffet i Botnhamn bygdesamling i Meyer-brygga. Treffet ble innledet med kaffe og kaker. Kjetil Renland hadde funnet frem et intervju fra 1987 med den da 82 år gamle Sverre Salamonsen fra den fraflyttete bygda Gavlen, som ligger rett over fjorden fra Botnhamn. Sverre fortalte om hvordan det var å bo i bygda i eldre tider. En filmsnutt ble vist om ullens behandling fra klipping av sauen til det ferdige produkt, slik det foregikk på bygda før i tiden. Meget interessant. Så ble det servert en nydelig fiskesuppe som smakte fortreffelig.

Det ble ingen Sommargøy på Sommarøy i år, den ble avlyst så foreninga hadde ingen arrangementer der.

På Husøya deltok foreninga på lørdag 20. august under Husøy-dagan som ble arrangert 19. – 21. august. Her hadde vi fått stand inne i produksjonslokale til Brødrene Karlsen sammen med en del andre utstillere. Til dette arrangementet hadde foreninga fått laget to Roll-ups med en kort info om tidligere Hillesøy kommune og foreningas arbeid. Tidligere hadde vi benyttet korktavler men disse var nå blitt så skrøpelig at de ikke kunne benyttes lengre. En bildekanon viste bilder fra den tidligere kommunen. Standen ble godt besøkt og vi solgte en del bøker og noen nye medlemmer ble òg. Vår stand ble betjent av Knut Karlsen, Haldis Bredal, Ragnhild Johansen og Jan A. Brox.

Fredag 14.10.2016 ble det arrangert høsttreff i ungdomshuset på Hillesøya. Det var satt opp buss tilhørende Tromsø Busscharter fra Tromsø, og med Edvard Einarsen bak rattet ble vi trygt fraktet ut til Hillesøya og tilbake. Inklusiv de som var med bussen, samt folk fra området, var det 62 personer som benket seg rundt bordene. Hovedretten var erter, kjøtt og flesk og hjemmelaget sviskegrøt med fløte til dessert. Nydelige greier. Til dette var det å få kjøpt akevitt, øl, vin og brus. Senere på kvelden ble det servert kaffe og kaker. Et minus var at de faste musikerne hadde reist på ferie og dette ble oppdaget for sent slik at nye musikere ikke var mulig å skaffe på så kort varsel. Et musikkanlegg ble redningen. Det slo ikke så bra an, men praten gikk så mye lystigere så det ble et trivelig selskap likevel.

Styret mener aktiviteten har vært tilfredsstillende, året sett under ett, selv om det alltid er rom for forbedring.