ARKIVJOURNAL FOR HILLESØYFORENINGA

Ved henvendelse til en av oss i styret, kan interesserte få låne eller tilsendt kopier av materiale i vårt arkiv.

Arkiv no. 001:          Hillesøy kommune på fallrepet.

Av Gustav E. Karlsen, 1962.

Arkiv no. 002:          Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855 – 1963.

Tromsø kommune 1990.

Arkiv no. 003:          No ligg heimbygda øde.  Øyfjordvær, et fraflyttet utvær.

Av Ivar Fryberg, 1980.

Arkiv no. 004:          Historiske skrifter.

En ringperm med følgende innhold:

–    Hillesøy herred, av Odd Viktor Karlsen.

–      Historiske notater om Hillesøy, Sommarøy, Edøy, Storslett, Austein og Brensholmen, av John Nordheim, mars 2003.

–      Bilag til Hillesøyforeninga, beskrivelse av gårdene i Hillesøy, av John Nordheim, okt. 2001

–      Historien om Laukvik, av Edvin O. Haugland, 1978.

–      Hekkingen, av Jan A. Brox, 2002.

–      En skildring fra Angstauren, av Anny Kristiansen, illustrert av Jan A. Brox, 2002.

–      Laksefisket ved Tussøy i 1940 – 50 årene, av Jan A. Brox, 2002.

–      Lokalbåtanløp og poststedet Tussøy, av Jan A. Brox, 2001.

–      Lokalbåtanløp og poststedet Tulleng, av Jan A. Brox, 2001.

–      Lenvik hovedkirke 100 år, 1879 – 1979, redigert av Arvid Hanssen.

–      Kjervik-mordet i 1733, kopi av kapitel XVII, Malangen bygdebok.

–      Branntakst av 1882 over husene til Hans Hagerup Brox, Tussøy, av Jan A. Brox, 2003.

–      Mysteriet i Kvalskaret, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2002.

–      Tragedien i Kvalsundet, av Ulf L. Vinje.  Kopi av artikkel i ukjent publikasjon.

–      Barndomsminner fra Røssholmen, fortalt av Oddveig Martinsen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt. 4. kv. 2001.

–      Røssholmen fra eldgammel tid, av Bjørn Erik Johannessen. Kopi artikkel i Kattfjord-Nytt, 4. kv. 2001.

–      Forliset ved Røssholmen, av Jorun B. Brox.  Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2002.

–      Sagn og fortellinger, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt. 3. kv.2001.

–      Et tragisk 50-års minne, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 2. kv. 2001.

–      Uhyret i Kråskardalsvatnet, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 2. kv. 2001.

–      Flystyrt ved Sandneshamn, av Hans B. Jensen.  Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 4. kv. 2000.

–      Ole Johannessen – en ekte rallar, av Jan A. Brox. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 3. kv. 2000.

–      Likdalen, av Hans B. Jensen. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2003.

–      Varder, vetter og bauner.  Bondalen på Tussøy, av Jan A. Brox. Kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt, 1. kv. 2000.

–      Lyssangen til Rekvik, i forbindelse med Rekvik Kraftverk, 1951 – 53.

–      Flyulykke på Baltsfjordfjellet under siste verdenskrig.

–      ”Storegutt” av Hillesøy i sorg.  Avisutklipp.

–      Notater fra dagliglivet på gården Løkkenes, Tussøy i 1950-årene, av Jan A. Brox, 2003.

–      Sandholmen – Et fiskevær i Ersfjord, av Jan A. Brox, 2004.

–      Stadnamn på Kvaløya og på yttersida, av Aud-Kirsti Pedersen, 2004.

–      Carl Bertheussen (notat), av Rannveig Vik  Martinsen, 2005.

–      Morten Olaisen, fyrvokter Hekkingen fyr 1918 – 42, av Bjarnhild M. Vevik, 2005.

–      En lensmannsfullmektigs arbeidsdag, brev fra Kjell Olsen, 2005.

–      ”Min barndoms jul”, av Hallbjørg Myrnes, kopi av artikkel i Kattfjord-Nytt 2005.

–      Hekkingen, av Birger Westlund, 3. februar 1977.

–      Minner fra Elvevoll Rekvik. Besøk hos Petter Pedersen 1999 en utflyttet Rekvikværring, av Bjarnhild M. Vevik, 2005.

–      Avisartikkel om Georg Bjørnes, 2006.

–      Vår kulturarv, dikt av Carl Bertheussen, 2006.

–      Hverdagsliv i Håja i 1930-40 årene, av Kirsten Jensen , 2006.

–      Myrneset, av Ruth Pedersen, 2006.

–      Indreløkken i Rekvika, av Ruth Pedersen, 2006.

–      Evakuerte på Tussøya 1944-45, av Jan A. Brox, 2006.

–      Minner fra Røssholmen 1956-59, av Kjell H. Theodorsen, 2006.

–      Fra krigens dager/Trælvika under siste krig, av Ronny Trælvik, 2006.

–      Da Husøy fikk melkeutsalg, av Ronny Trælvik, 2006.

–      Stønnesbotn, av Haldis Bredal, 2006.

–      Kopi av Manntallsboken for ungdomslaget Soleia, Buvika (1919-25), 2006.

–      En historie fra evakueringshøsten 1944, av Haldis Bredal og Jan A. Brox, 2006.

Arkiv no. 005:          Fiskebåter.

Bilder, historier og merkeregister.

s/h = sort/hvitbilde, fr. = fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:  

Bilder:

–        MK ”Lakstind” før ombyggingen her i 1937, m/seinot på dekk, s/h.

–        MK ”Lakstind” etter ombyggingen i 1949, s/h.

–        MK ”Lakstind”, tegning av Erling Solvang, fr.

–        MK ”Lakstind” i opplag ved bryggeskjåen i Sommarøy, s/h.

–        MK ”Storegutt”, for anker, s/h.

–        MK ”Storegutt” m/flagget på halv mast, s/h.

–        MK ”Storegutt”, mannskapsbilde i 1930-årene, s/h.

–        MS ”Helga” for anker i Sørfjorden, s/h.

–        MS ”Hardangerfjord”, s/h.

–        MK ”Snetind”, s/h.

–        MK ”Måd” for anker ved Synnøvejord, s/h.

–        MK ”Vasstind” den første, s/h.

–        MK ”Vasstind” den andre, s/h.

–        MK ”Vasstind” den andre (bildet uskarpt), s/h.

–        MK ”Øisten”, s/h.

–        MK ”Årviksand”, s/h.

–        MK ”Ragnar I” på Storslettvika, Brensholmen, s/h.

–        MK ”Saltbåen”, s/h.

–        MK ”Borgny”, s/h.

–        MK ”Borghild” også kalt ”Nordbygaveln”, s/h.

–        MS ”Buholmen”, s/h.

–        MK ”Erna” etter ombyggingen i 1949, s/h.

–        MK ”Erna” ”tørker” nota, s/h.

–        MK ”Erna” og MK ”Bjørg” i Renna, s/h.

–        MK ”Erna”, avisutklipp fra 21.2.2001.

–        MK ”Steinbakken” ved Finotro i Hammerfest ca 1960/61, s/h.

–        MK ”Steinbakken” ved verftet i Tromsø. Avisutklipp.

–        MK ”Auvær”, s/h.

–        MK ”Fangst”, s/h.

–        MK ”Blonny”, s/h.

–        MK ”Rivalen”, s/h.

–        MK ”Hallartind” i Tromsø havn, s/h.

–        MK ”Hallartind” på kveitefiske, mannskapet på dekk, s/h.

–        MS ”Sjøgutt”, s/h.

–        MK ”Leif” for anker i Sørfjorden, s/h.

–        MK ”Arne” på Sessøyfjorden, Sessøya i bakgrunnen, s/h.

–        MK ”Arne” på stille hav, s/h.

–        MK ”Arne” ved Sessøya med Rekviklandet bak, s/h.

–        MK ”Valine”, s/h.

–        MK ”Aktiv” for anker på Sessøybukta, Skamtinden i bakgr., s/h.

–        MK ”Aktiv” for anker, s/h.

–        MK ”Kattfjord”, s/h.

–        MK ”Krigaren” for anker på Vasstrandbukta, s/h.

–        MK ”Krigaren” i Renna mellom Hillesøya og Sommarøya, s/h.

–        MK ”Havbris” i Nordisen i 1938, s/h.

–        MS ”Dønning” før ombyggingen i 1958, s/h.

–        MK ”Dønning” etter ombyggingen i 1958, s/h.

–        MS ”Gudrun”, s/h.

–        MS ”Maritim” ved kai, s/h.

–        MS ”Maritim” på stille hav, s/h.

–        MS ”Sofie”, s/h.

–        MK ”Brattfjell og ”Prøven”, kopi av bilde, s/h.

–        MK ”Solvoll” ved sjøsettingen i Hardanger i 1943, s/h.

–        MK ”Albatros”, s/h.

–        MK ”Steinar” på tur ut til Svabba, s/h.

–        MK ”Nordnes” (den første), s/h.

–        MK ”Nordnes” for anker, s/h.

–        MK ”Napp”, s/h.

–        MK ”Hauken” utfor Bø på Tussøya, s/h.

–        MK ”Doggeren”, s/h.

–        MS ”Erna”, den første bygget i 1917, s/h.

–        MS ”Gavelholmen”, s/h.

–        MS ”Forsøk” i Tromsø havn, s/h.

–        MK ”Rennebåen”, s/h.

–        MK ”Skulbaren”, fr..

–        MK ”Skjærodden” i Svolvær i 1952, s/h.

–        MS ”Skjærodden” på Avløsbukta, s/h.

–        MK ”Øyfjord”, s/h.

–        MS ”Edø”, s/h.

–        MS ”1 STE Mai”, minesprengt ved Kvitholmen i 1943, s/h.

–        MS ”Delfin” med fire personer om bord, Avløsbukta, s/h.

–        MS ”Loyal”, s/h..

–        Fiskebok for ”Loyal”, 16. mai 1941.

–        MS ”Vega”, s/h.

–        MS ”Haveggen”, s/h.

–        MK ”Norfjell”, s/h.

–        MK ”Bjørg” og MK ”Skreigrunn”, på havna i Husøya, s/h.

–        MK ”Anne” på Avløsbukta, Hillesøya ultimo 1940-årene, s/h.

–        MS ”Floing”, fr.

–        MS ”Floing”, bilde av modell, fr.

–        MK ”Alf Bjørnar” m/blåkveitelast i Renna ultimo 1960-årene, s/h.

–        MK ”Alf Bjørnar” m/blåkveitelast i Renna ultimo 1960-årene, s/h.

–        MK ”Alm”, drifter med dorrier, antakelig på Lofoten, s/h.

–        MK ”Alm” med seilast ved Ingøya i 1948, s/h.

–        MK ”Alm” utfor Tennes i Balsfjord etter ombyggingen, s/h.

–        MK ”Nordal” og Bjarne Karlsen, fr. og s/h

–        MK ”Nordvarden”, s/h.

–        MS “Cap Sander”, s/h.

–        MS ”Alpøy”, s/h.

–        MK ”Nøringen”, s/h.

–        MK ”Nordsjø I”, s/h.

–        MS ”Heimen”, s/h.

–        MS ”Rabb”, s/h.

–        MK ”Mulegga”, s/h.

–        MK ”Multind” s/h.

–        MK “Langtinn”, s/h.

–        MK “Bølgen”, s/h.

Historier: 

–        Båter i Ersfjordbotn, fortalt av Trygve Lorentsen, juni 200.

–        Jekter i Hillesøy, av Jan A. Brox, mars 2000.

–        Fiskebåter fra Rekvik, Madseng og Nordøyan, av Alfon Pedersen, skrevet ultimo 1990-årene. 

Merkeregistret: 

–        Merkeregistret 1920 – 21, kopi.

–        Merkeregistret 1922, kopi.

–        Tillegg for 1923, kopi.

–        Merkeregistret 1926, kopi.

–        Merkeregistret 1928, kopi.

–        Merkeregistret 1930, kopi.

–        Merkeregistret 1934, kopi.

–        Merkeregistret 1936, kopi.

–        Merkeregistret 1938, kopi.

–        Merkeregistret 1940, kopi.

–        Merkeregistret pr 31.12.1952, kopi. 

Arkiv no. 006:          Rekvik skole.

En ringperm med følgende innhold:

–          Omgangsskole for Nordøyan, Rekvik og Madseng. Kopi av skoleprotokoller 1892 – 1918.

–          Kopi av skoleprotokoller Rekvik skole 1919 – 1975. 

Arkiv no. 007:          Nord-Senja, omgangsskole og skolekretser.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av skoleprotokoller for omgangsskole på Nord-Senja i tidligere Hillesøy kommune 1863 – 1869.

–          Kopi av skoleprotokoller for Galnslått skole 1923 – 1963.

–          Kopi av dagbok for Galnslått skole 1923 – 1947.

–          Kopi av skoleprotokoll for Indre Øyfjord krets 1914 – 1947.

–          Kopi av skoleprotokoll for Ytre Øyfjord krets 1914 – 1915.

–          Kopi av skoleprotokoll for Øyfjordvær krets 1915 – 1922.

–          Kopi av skoleprotokoll for Fjordgård krets 1921 – 1922.

–          Kopi av kretsmøteprotokoller for skolekretsene Nord-Senja. 

Arkiv no. 008:          Ersfjordbotn skole.

En ringperm med følgende innhold:

–          Besøk hos onkel Elberg lørdag 23.10.1999.  Spørsmål vedr. skolen i Ersfjordbotn, av Trygve Lorentsen.

–          Kopi av skoleprotokollene 1916 –1945.  

Arkiv no. 009:          Buvik skole.

En ringperm med følgende innhold:

–          Omgangsskolen, av Rannveig Vik Martinsen.

–          Ang. lærerne, av Rannveig Vik Martinsen.

–          Kopi av skoleprotokoll for omgangsskolen 1863 – 1909.

–          Kopi av skoleprotokoll for omgangsskolen 1905 – 1909.

–          Oversikt over elever i omgangsskolen i perioden 1894 – 1923, av Rannveig Vik Martinsen.

–          Kopi av skoleprotokoll 1930 –1961. 

Arkiv no. 010:          Sommarøy skole, privat- og kommunal skole.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av skoleprotokoller 1890 – 1967. 

Arkiv no. 011:          Brensholmen skole.

Framhaldsskolene Botnhamn, Sommarøy og Kattfjord.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av skoleprotokollene for Brensholmen skole 1892 – 1947.

–          Kopi av skoleprotokollene for framhaldsskolene Botnhamn, Sommarøy og Kattfjord 1957 – 1964. 

Arkiv no. 012:          Skolene i Kattfjord, del 1.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av skoleprotokoll for Indre Kattfjord skole (Sørfjord) 1892 – 1917.

–          Kopi av avgangsvidnesbyrdsprotokoll for Indre Kattfjord krets (Sørfjord) 1898 – 1949.

–          Kopi av skoleprotokoll for Ytre Kattfjord skole (Vasstrand) 1892 – 1917.

–          Kopi av avgangsvidnesbyrdsprotokoll for Ytre Kattfjord skole (Vasstrand) 1893 – 1959.

–          Kopi av skoleprotokoll for Sørfjord skole 1917 – 1929.

–          Kopi av skoleprotokoll for Sørfjord skole 1937 – 1959. 

Arkiv no. 013:          Skolene i Kattfjord, del 2.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av avgangsvidnesbrydsprotokoll for Indre Kattfjord skole (Sørfjord) 1916 – 1949.

–          Kopi av dagbok for Sørfjord skole 1918 – 1937.

–          Kopi av dagbok for Sørfjord skole 1937 – 1953

–          Kopi av skoleprotokoll for Kattfjord sentralskole, 1958 – 1964.

–          Kopi av skoleprotokoll for Nordfjord skole, 1946 – 1961.

–          Kopi av skoleprotokoll for Vasstrand skole, 1917 – 1958. 

Arkiv no. 014:          Stønnesbotn og Botnhamn skolekretser.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av dagbok for Stønnesbotn ytre og indre krets, 1892 – 1923.

–          Kopi av avgangsprøveprotokoll for Stønnesbotn ytre og indre krets 1894 – 1924 og Botnhamn skole 1925 – 1963.

–          Kopi av skoleprotokoll for Botnhamn krets 1915 – 1921. 

Arkiv no. 015           Nordøyan skolekrets.

Omfatter:  Håja, Hersøy, Røssholmen, Sessøy, Skamtind, Rekvik og Madseng.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av skoleprotokoll for Nordøyan krets, 1892 – 1921.

Arkiv no. 016:          Bilde av Hekkingen fyr (oppbevares i pappsylinder).

Arkiv no. 017:          Hillesøy kommune, ordførere, 100-års jubileum.

En ringperm med følgende innhold:

–          Kopi av underskriftene av de som deltok i avskjedsmiddagen 28.12.1963, kommunen går inn i Tromsø kommune.

–          Oversiktskart over Hillesøy kommune.

–          Styre og stell i Hillesøy kommune, av John Nordheim, 2000.

–          Ordførerne i Hillesøy i tiden 1855 – 1963.  Bilder. Tekst av John Nordheim.

–          100-års jubileum, avisutklipp.

Arkiv no. 018:          Konfirmasjoner i tidl. Hillesøy.

En ringperm med følgende innhold:

–          50-års konfirmasjonstreff 5. og 6. juli 2003.

–          ”Husker du konfirmasjonsdagene på Brensholmen i Hillesøy

kommune” (1948) av Einar Johansen, 1998.

–          Konfirmasjonstreff på Brensholmen 09.08.1998.

–          Bilde av konfirmantene i Hillesøy kirke 1942.

–          60-års konfirmasjonstreff 2. juli 2002.  Bilde av konfirmantene 1940, program, navnelister, kopi av kirkeboken etc.

–          45-års konfirmasjonstreff i 1983, avisutklipp, navneliste fra 29.05.1938, brev av Kitty Nordheim.

–          Kopi av bilde, konfirmantene 11. september 1904 med navneliste og delvis identifisering.

Arkiv no. 019:          Skoletreff i Rekvik/Tromvik 10. august 1996.

En ringperm med følgende innhold:

–          Sang, deltakerliste, referat fra treffet.

Arkiv no. 020:          Sanghefte for Hillesøymea. 

Arkiv no. 021:          Materiell vedr. skoleutstillingen på Brensholmen sommeren 2000.

En ringperm med følgende innhold:

–          Oversikt over div. lover ut gjennom årene vedr. skolegang.

–          Indberetning om folkeskolen i Hillsø for femaaret 1891 – 95.

–          Brevkort om innkalling til skolestyremøte på Austein datert 5. juni 1915.

–          Skolestell i Hillesøy, kopi av bokverket ”Kulturbilder fra gamle Hillesøy”.

–          Bilde av gamle skolebøker.

–          De enkelte skolene, beskrivelse av kretsene med mer..

–          Skolelovene og skolestell i Hillesøy, læreroversikt med mer.

–          Noen minner fra Ersfjordbotn skole, av Asbjørg Torsteinsen (f. Martinsen).

–          Litt om dagsorden og timeplan, av Jorunn Tobiassen

–          Kopi av tegning/bilde av huset til Lorentz Thode, brukt som skole i Ersfjordbotn, avisutklipp.

–          Barn og skole, utdrag av hefte utlånt av Stein Lorentsen.

–          Besøk hos onkel Elberg 23.10.1999, spørsmål vedr. skolen i Ersfjordbotn, av Trygve Lorentsen.

–          Lærere ved Rekvik skole 1916 – 1975.

–          Rekvik skole, historisk oversikt.

–          7 klassebilder fra Rekvik.

–          Oversikt over lærere Nordfjord og Vasstrand.

–          5 klassebilder fra Vasstrand.

–          Skole i Kattfjord, av Turid Hustad, fra Kattfjord Nytt mars 1998.

–          50-årsminne for en handarbeidslærerinne, av Liv Kroken, fra Kattfjord Nytt, mars 2002.

–          Oversikt over lærere ved Sørfjord (Sjøtun) skole.

–          Bilde av 17. maitog i Sørfjord, gammelskolen, klassebilder fra Sørfjord skole.

–          Klassebilde fra Brensholmen skole.

–          Lærere – Sommarøy kom. Skole.

–          Kopi av klassebilder Sommarøy skole.

–          4 klassebilder fra Buvik skole.

–          10 bilder fra Husøy skole, klassebilder med mer.

–          Bilde av Botnhamn med skolen.

–          Kristiane Gjengedal forteller om skolen i Botnhamn.

–          Bilder av Galnslått skole og huset i Giska hvor det har vært skole.

–          Klassebilde fra Fjordgård skole.

–          Min folkeskole – Fjordgård, av Einar Johansen

–          Som siste lærer i Øyfjordvær, av Hans B. Jensen, Kattfjord Nytt 2, kv. 2002.

–          Brev fra Statsarkivet i Tromsø 13.03.00, vedr. skolene i tidl. Hillesøy.

–          Utdrag av arkivkatalog for Lenvik kommune 1838 –1977/89.

–          Kopi av div. bilder vedr. skoler.

Arkiv no. 022:          Bygdehistorie fra Ersfjordbotn på Kvaløya i Troms.

Laget av Henrik Norrie, Ersfjordbotn skole, 1992.

Arkiv no. 023 A:      Erindringer langs livsveien.

Nikolai Thoresen forteller hva han husker fra sin barndom.

Arkiv no. 023 B:      Min ferd på land og hav.

Nikolai Thoresen forteller fra 1940 – 50 – 60 – 70 årene.

Arkiv no. 024:          Diverse.

–          Hekkingen fyr, broderi av Agnethe Frydenlund, 1998.

–          Hillesøy kirke på Hillesøya, fotografi/tegning av Carl Bertheussen, 2005.

Arkiv no. 025:          Diverse slekts- og andre historier.

En ringperm med følgende innhold:

–          Brox-slekten av Hjalmar Brox, 1980.

–          Ancestors of Bernt Jensen.  Slektshistorie av Bernt Jensen, opprinnelig fra Tussøy.

–          Min livserindring av Herman Meier Salamonsen Edø.

–          Navneliste over konfirmantene i 1944 i Hillesøy kirke.

–          Mannen med hobbyfingrene, Julius Hansen, av Bjarnhild Vevik, 2006.

–          Jordmortjenesten i Hillesøy kommune av Eva Haugland.

–          Hillesøy kirke, kopi av artikkel i bladet ”Familien” 18/98.

–          Oppkallingstradisjonar i eit Nordnorsk kystmiljø av Aud Kristi Pedersen.

–          Magne Sebulonsens familie av Ella Sebulonsen, 2002, og notat ”Havet gir og havet tar” av Haldis Bredal, 2005.

–          ”Den katastrofefulle natt” en vise fra Brensholmen fra 1930-årene.

–          Hillesøy kommune – hva var det i 1963? Av Oddmar Nilsen.

–          Portrettet Hedly Andreassen, kopi Kattfjord-Nytt 2/2004.

–          En krigshistorie, intervju med Jens Johansen, Madseng.

–          En stormfull dag på havet, MK ”Akriv” i hardt vær, av Kjell

Theodorsen og Hans S. Brox.

–          Mortenstein av Jan A. Brox, jan. 2007.

–          Kopi av Tromsø-boka 1981, kapitlet og Vasstrand.

–          Rapport I: Malangsværan, Tromsø kommune des. 2006.

–          To artikler av Hans H. Elveland:

Auvær og fiske på Auværhavet.

Et båtregnskap.

–          Vedr. Svensgrunntragedien 12. april 1943, avisutklipp.

–          ”Skjærodden”-tragedien (Hjelmsøya 1959) av Jan A. Brox

–          Kong Haakon VII åpner veien til Ersfjordbotn, avisutklipp fra

”Tromsø”, onsdag 25.8.2004.

–          Kart over Nord-Norge av 1795.

–          Handelshuset på Lauklines av Håkon Halvard Nilsen, 2007.

–          Jordmor Torbjørg Trones, kopi fra Hjemmet 1994.

–          Hillesøy kirke – 100 år. Kort minneskrift utg. 20.8.1989.

–          Tragedien på Storslettvika 25.3.1944, av Jan A. Brox, 2007.

–          Illegale nyheter, skrevet av Hans Greipstad, mai 1945.

–          Renlands slektssaga av Karl Eliassen Renland, 1945.

–          Utburdens gråt av Aud Gjengedal Pedersen, 2008.

–          Hollebåten og bror min av Aud Gjengedal Pedersen, 2008.

–          Han ”Gammel-Aaker” av Aud Gjengedal Pedersen, 2008.

–          Klassebilde fra Kattfjord sentralskole 1958, avisutklpp.

–          Tyske forordninger under andre verdenskrig.

–          Oppvekst på 1950-tallet (Makkeskjærvika) av Ruth Sletteng, 2008.

–          Misværostens mor, avisutklipp Nordlandsposten 1994.

–          ”Nord-Norge” kvad av Carl Bertheussen, 1952.

–          Brev til Hillesøy skolestyre 30.9.1948 fra Reidar Pedersen.

–          Kopi av aksjebrev Sandneshavn Telefonselskab 1916.

–          Hillesøy, dikt av J. S., Jens Solvang?

–          Tussøya rundt, litt om navn og historie, av Jan A. Brox, 2008.

–          ”Gulløksen” fra Botnhamn av Aud Gjengedal Pedersen. Kopi av artikkel i Årbok for Senja, 2006.

–          Sommarøy-sangen, ukjent dikter.

–          Kopi av papirenkrone 1942, fr.

–          Kopi av papirtokrone 1947, fr.

–          ”Anmeldelse av et levende pikebarn født den – – – –  ”, dokument fra 1928

–          Kokoppe=Indpodnings=Attest (koppervaskineattest) 26.11.1897.

–          Kopi av vernepliktsbok for Bertheus Moe, datert 14.1.1939.

–          Kopi av Nordisk reisekort for Bertheus Moe, datert 13.8.1940.

–          Sjøtun Maskinholderstasjon av Oddmar Nilsen, 2009.

–          Rute for MB ”Saudafjord”, 1. mars 1955.

–          Brev 9.6 og 16.6 1958 fra Hillesøy skoleinspektør til Aud Gjengedal Pedersen.

–          Jemsheimen av Jan A. Brox, 2010.

–          Tobakkskort, kopi, rasjoneringskort for 1945.

–          Anvisning for arbeidsklær, kopi, datert 26.9.1946.

–          Sjøtun Maskinholderstasjon av Oddmar Nilsen, 2009.

–          Astrid, et lite hefte av Bjarnhild M. Vevik, 2010.

–          Posten i Troms, posthistorisk utvikling av Johan Seglsten, 1994.

Arkiv no. 026:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalbildene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilde og fr. = fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

–          Den første sjarken (1947) til Hedley Andreassen, Gammelgård, s/h

–          Sjarken ”Sjangsen”. 2. sjarken til H. Andreassen, Gammelgård, s/h

–          Reden i Gammelgård, tre sjarker, først i 1960-årene, s/h

–          Seigarndraging i Sølvknappkråa med ”Sjangsen”, 1960-årene, s/h

–          Gammelgård.  Sløying av fisk, Astor og Hedley, tidl.1960-årene, fr.

–          Fjordgård ca. 1930.  Opprinnelig et postkort, s/h

–          Øyfjordvær rundt 18/1900.  Opprinnelig et postkort, s/h

–          Laukvik ca 1880/90.  Opprinnelig et postkort, s/h

–          Laukvik anno 1923, s/h

–          Stønnesbotn.  Begravelse 1946, s/h

–          Austein, Brensholmen i 1950-årene.  Opprinnelig et postkort, s/h

–          Tulleng i 1950-årene.  Opprinnelig et postkort, s/h

–          Rekvik 1947, ilanddrevet mine, sikret med tau, s/h

–          Rekvik 1947, ilanddrevet mine, usikret, s/h

–          Rekvik 1947, kaianl. til B. Pedersen m/m, s/h

–          A. Johansen, Tussøy, m/fru og datter i ”kjeksen”, i 1930-årene, s/h

–          MK ”Lakstind”, bryllupsbåt, Berthe og Ottar Hansen, Sommarøy, gifter seg 29.07.1930, s/h

–          Hekkingen, de siste fastboende, Ole Hansen m/fam. s/h

–          MK ”Storegutt”, mannskap i 1930-årene, s/h

–          MK ”Krigaren”, seinotkast på Fugeløyfjorden, 1953, s/h

–          ”Kasthaugbruket”, Sommaøy 1952, Edøykara sløyer, s/h

–          ”Saltfisktur” til Bjørnøya, 1953, med MS ”Hansnes”, s/h

–          ”Kasthaugbruket”, Sommarøy i 1930-årene, sløying av skrei, s/h

–          Brensholmen 1944, konfirmantkullet, s/h

–          Edøy 1953, Norum gård, oversiktsbilde, s/h

–          Edøy 1953, Norum gård, fjøset og stua, s/h

–          Edøy 1953, Norum gård, Svein Norum slår gress, s/h

–          Edøy 1950, Norum gård, silokjøring, s/h

–          Edøy 1948, Norum gård, harving med to hester, s/h

–          Boholmkaia, Hillesøy, hundreårsmarkering 1954, s/h

–          Marinebåt, kransenedlegging, hundreårsmark. 1954, s/h

–          To fiskebåter i Renna, hundreårsmarkering 1954, s/h

–          Tussøy ca. 1962, Trygstad gård, fam. S. Norum, s/h

–          Tussøy, ca. 1960, Trygstad gård, buskap på beite, s/h

–          Sandholmen ca. 1940/50, fiskebruket, s/h

–          Sandholmen i 1950-årene, vinterbilde, s/h

–          Sandholmen i 1960-årene, ”Findus”, s/h

–          Sandholmen 2000, utsikt mot Myrnes, fr.

–          Bygging av telef.linje til Sandholmen i 1950-årene, s/h

–          Marinius Antonsen med sjarken i Hersøysundet, s/h

–          Ersfjordbotn i 1940-årene, fiskebruket, s/h

–          Ersfjordbotn 1950, kongebesøk, s/h

–          Rekvik i 1950-årene, Johanne Kristiansen, Sessøy, på kaia til Br. Olsen, skoleavslutning, s/h.

–          Auvær, en rorbu, Ersfjordfolk på tur, s/h

–          Ersfjordbotn i 1973, fr.

–          Skoleinspektør i Hillesøy Harald Marthinsen, fr.

–          Husøy 17.mai 1945, Leif Kristoffersen holder tale, s/h

–          Notkast, Lofothavet i 1950-årene, MK ”Multind”, s/h

–          Tussøy, Bø, ca. 1945, Julianne Jensen med ku, s/h

–          Tussøy, Bø, i 1950-årene, unger fra Bø og Mefjordvær, s/h

–          Tussøy, Nerstua, 1924, fire voksne og et barn, s/h

–          Tussøy, Nerstua, 1920, 12 voksne, s/h

–          Tussøy, Nerstua, ca.1935/40, A. Johansen m/hest og slåmask. s/h

–          Tussøy, Nerstua ca. 1935, tørrhøykjøring, s/h

–          Sessøy ca. 1960, Ch. Jensen tar inn laks fra nota, s/h

–          Sessøy ca. 1960, Ch. Jensen slå laksen før ombordtaking, s/h

–          Håja 1921, ni voksne og to barn, s/h

–          Håja 1920, mange personer foran et hus, s/h

–          Håja ca. 1920, revefarmen, s/h.

–          Håja ca. 1920, Garver Eidissen og kjøreoksen s/h.

–          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, fiskehjeller, fr.

–          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, to damer i forgr. fr.

–          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, en mann og ristemask, fr.

–          Lauklines ca. 1960, sløying av sei, en kvinne i forgr. fr.

–          Lauklines ca. 1960, flere pers. bl.a. Håkon Nilsen, fr.

–          Lauklines ca. 1960, E. Møkleby og Walter Hansen, fr.

–          Gammelgård, Bjørnøya 1973, fiskebruket, fr.

–          Gammelgård, Bjørnøya 1973, båt på hamna, fr.

–          Gammelgård, Bjørnøya ca. 1900/20, Havnevesenets arkiv, s/h

–          Gammelgård, Bjørnøya 1937, Kulturbilder gl. Hillesøy, s/h

–          Røssholmen 1973, brygga og kaia, fr.

–          Røssholmen 1973, nærbilde av brygga, fr.

–          Konfirmasjonsbilde 1904, s/h.

Arkiv no. 027:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilde og fr. er fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

–          Botnhamn.  Lokalbåten ved kai 1955, s/h.

–          Botnhamn.  Torving 1925, s/h.

–          Botnhamn.  Meyerkaia rundt 1955, s/h.

–          Botnhamn.  Meyerhamna i 1940-årene, s/h.

–          Botnhamn i 1950-årene.  Opprinnelig et postkort, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Bernhart Aakers fiskebruk, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Brygga/kaia til Bernh. Aaker, s/h.

–          Botnhamn, Botnnesstua. s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Bolighuset på Heimdal, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Husene på Heimdal, s/h.

–          Botnhamn. Lærer O. L. Aaker i 1020-årene, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Hus og buskap på Renland, s/h.

–          Botnhamn, 1930-årene. Ekteparet Hilda Aaker og Karl Eliassen.

–          Botnhamn, 1945. 17. maitoget ved Heimdal. s/h.

–          Botnhamn, 1945. 17. maitoget ved Heimdal, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Høya på Botnneset, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Kålåkeren til Arne Gjengedal, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Søsknene Margareth og Kyrre Pettersen på Lillenest, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Lystbåten til Bernhart Aaker, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Lystbåten til Bernhart Aaker, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Landseth mek. Verksted, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Hestene på Botnneset, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Lærer Arne Gjengedal, s/h.

–          Botnhamn, 1940-årene. Aud Gjengedal m/hesten Grim, s/h.

–          Botnhamn, 1939. Begravelsen til Lorents Korneliusen, Huselva, s/h.

–          Hekkingsundet rundt 1880, s/h.

–          Johan Martinsen m/fam. Trælvika, s/h.

–          Husøy, fiskehesje, s/h.

–          Mortenstein, bilde av maleri, fr.

–          Mortenstein, muren etter huset, fr.

–          Håja, oversiktsbilde av husene, fr.

–          Håja, hovedhuset, fr.

–          Rekvik, skolen, fr.

–          Rekvik, klassebilde 1947, s/h.

–          Rekvik 1965, Elvevoll/Tussevangen, fr.

–          Sjarken til Charles Jensen, Sessøy, fr.

–          Skimerket Folkelandskampen Norge – Finland 1955, fr.

–          17.mai på Tussøy, 1954.  To bilder, s/h.

–          Arne Paulsen i ”gammelbutikken”, Tulleng 1950-årene, s/h.

–          Familien Pulsen i trappa ”gammelhuset” Tulleng 1950-årene s/h.

–          ”Tulleng-sjarken” med folk ca 1935, s/h.

–          Alfred Paulsen ski-/fisketur Kråkskarvatnan, 1940-årene, s/h.

–          Tulleng 1968, Nybrygga, kullskjå, smie og brenneri, s/h.

–          Ekteparet Hanna og Håkon Brox, s/h.

–          Gården Løkkenes, Tussøya 1964, s/h.

–          Gården Løkkenes, Tussøya, hesjing (Svein og Hans) 1964, s/h.

–          Gården Løkkenes, Tussøya, tørrhøykjøring (Hans) 1964, s/h.

–          Tussøya, kaia.  Kullsjauing 1967, s/h.

–          Tussøya, den siste torvsjåen 1964, s/h.

–          Lauklines ca. 1956, oversiktsbilde

–          Lauklines ca. 1956, ”nybutikken”, s/h.

–          Lauklines i slutten av 1950-årene, tørrfisksjauing, fr.

–          Lauklines, brudebilde av Hans J. og Elisabeth Nilsen, s/h.

–          Lauklines, brudebilde av Håkon og Haldis Nilsen, s/h

–          Lauklines, Joakim Pedersen, mangeårig dreng på Lauklines, s/h.

–          Madsengfolk ca. 1952 (Laura og Jens Johansen m/barn) s/h.

–          Husene på Sletta/Hesjeneset ved Sandholmen, fr.

–          Røssholmen, Keila ca 1939, s/h.

–          Røssholmen, Motenvika ca 1924, s/h.

–          Røssholmen, Alette Nilsens begravelse i 1936, s/h.

–          Røssholmen, div, personer på kaikanten ca 1935, s/h.

–          Røssholmen, Keila, ”Forsøk” med flyttelasset til Oscar og Selma Robertsen, 25. juni 1946, s/h.

–          Røssholmen, MS ”Forsøk” ved holmen, s/h.

–          Oscar Robertsen om bord i ”Rennebåen, 1950-årene, s/h.

–          Halfdan Theodorsen med fam. først i 1960-årene, s/h.

–          Røssholmen, uvær, slutten av 1950-årene, s/h.

–          Røssholmen, Keila, ”Ole O. Lian” skyssbåt for Kilvær, s/h.

–          Røssholmen, sommerstemning i Keila/gressvollen, slutten av 1950-årene, s/h.

–          Røssholmen, keila ca 1956 – 59, s/h.

–          Melkebåten ”Saudafjord” i Sørfjorden, Kattfjorden, s/h.

–          Melkebåten ”Saudafjord” i Tromsø, s/h.

–          Solstad, Tussøy. Huset til Ingrid og Halvdan Pedersen, s/h.

–          Solstad, Tussøy. Ingrid Pedersen med sjøhus i bakgrunnen, s/h.

–          MB ”Åse”, sjarken til Halvdan Pedersen, Tussøy ca. 1954, s/h.

–          Dans i Tåfjorden, Tussøy, i slutten av 1930-årene, 3 bilder, s/h.

–          Tussøy. 17. mai i slutten av 1950-årene, s/h.

–          Madsenga. Midtre støa, nyere tid, s/h.

–          Madsenga, antakelig like etter 1950, s/h.

–          Madsenga, ultimo 1940-tallet. Fjøsen til Torleif og Hans Jensen s/h.

–          Madsenga ca 1947, Sigrid Jensen m/datter og en del hus, s/h.

–          Madsenga ca 1950, Torleif Jensen med hus og båt i bakgrunnen s/h.

–          Madsenga ca 1955, s/h.

–          Madsenga ca 1955, den nordligste gården, s/h.

–          Maritheimen, 1970, fr.

–          Vasstrand skole, klassebilde, ”storskolen” 1952, s/h.

–          Vasstrandskole, klassebilde, handarbeidsjentene 1953, s/h.

–          Jordmor Ragna Agnethe Henriksen,s/h.

–          Jordmor Torbjørg Trones, 1994, fr.

–          Jordmor Torbjørg Trones, 1936, s/h

–          Storslet Slip – Mek. Verksted, kalender 1950-årene, s/h.

–          Engenes, tegning av E. Solvang, fr.

–          Engenes 1930, s/h.

–          DS ”Bjarkø” anløper Engenes, s/h.

–          Melkebåten ”Saudafjord” ved Engenes, s/h.

–          Melkebåten ”Demring” (den første) ved Engenes, s/h.

–          Hans Greipstad, Myrvoll, i snekkerverkstedet, s/h.

–          Husene på Myrvoll, s/h.

–          Sandholmen, Ersfjorden, 1972, fr.

–          Sjølund, Sandholmen, Ersfjorden, 1972, fr.

–          Kvalvika, Kråkskardet, Ersfjorden, 1972, fr.

–          Kråkskardet, Ersfjorden, 1972, fr.

–          Giska. ”skolehuset”, sjark på bukta, s/h.

–          Giska, ”skolehuset” fra røstsiden, s/h.

–          Giska, ”Skolehuset, fra langsiden, s/h.

–          Giska, huset til Søren og Olga Martinsen, s/h.

–          Giska, Olga Martinsen med barna, s/h.

–          Giska, Ole Edvard Jakobsens 90 årsdag i 1937, s/h.

–          Eilif Martinsen, Giska, og senere ordfører i Hillesøy Edvin O. Haugland som konfirmanter på Brensholmen i 1932 eller 1934, s/h.

–          ”Demring I”, bilde av maleri av Erling Solvang fr.

–          ”Demring I” i Tromsøysundet, s/h.

–          Walter og Johan om bord i ”Demring I”, s/h.

–          Andreas og Walter om bord i ”Demring I”, s/h.

–          ”Demring I” og ”Dua” som slepebåter, s/h.

–          ”Demring” (den første) utfor Kvalnes, s/h.

–          Engenes, potetsetting i 1930-årene, s/h.

–          Greipstad, høya i 1920-årene, s/h.

–          Karding/spinning Tussøya ca 1950, s/h.

–          Gml. billetter for melkebåt/ferge/buss, fr.

–          Ersfjordbotn. ”Handelskisten”, fr.

–          Julekort 1909, til Mathilde Pedersen & Børnene, Breivik, s/h.

–          Øyfjordvær ultimo 1930, Ella Berntsen foran huset, s/h.

–          Bryllupstelegram til brudeparet Berntsen, Øyfjordvær, 1934, s/h.

–          Botnhamn 1939, avgangsklassen Botnhamn skole, s/h.

–          Galnslått ca 1951, slåtta på Galnslått, s/h.

–          Stønnesbotn ca 1951, Sigrund Olufsen m/tre av barna, s/h.

–          Stønnesbotn ca 1951, ekteparet Sigrund og Andreas Olufsen, s/h.

–          Breivika 1927, begravelsen til Mathilde Pedersen, s/h.

–          Josefine, Magda og Magne Sebulonsen, ca 1920, s/h.

–          Stønnesbotn primo 1950, høykjøring på Yttergården, s/h

–          Husøy hamn i 1950-årene, s/h.

–          Galnslått ca. 1925, s/h.

Arkiv no. 028 A:      Rekvikboka ”Adresse: 9127 Rekvik”.

Av Ruth Arntzen, 2006.

Arkiv no. 028 B:      Rekvikboka ”Adresse: 9127 Rekvik”, revidert utgave.

Av Ruth Arntzen, 2007.

Arkiv no. 029:          Boka ”Hildring” utgiver Hillesøyforeninga 2007.

Hillesøyforeninga 2007.

Arkiv no. 030:          Boka ”Senjafolk” av Ronny Trælvik 2007.

Utgitt av Trælvik Media, Finnsnes.

Arkiv no. 031:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilde og fr. er fargebilde.

En ringperm med følgende innhold:

–          Vasstrand skole ca 1945/46, s/h.

–          Vasstrand, vindmølle 1946, s/h.

–          Vasstrand skole 1920, elever i skolegården, s/h.

–          Hillesøyslekt, Karoline Jørgensen, ca 1900, s/h.

–          Begravelsen til Dorthea Antonsen, Tussøy 1931, s/h.

–          Håja ca 1920, Eidissen med kjøreokse, s/h.

–          Håja ca 1920, revefarm, s/h.

–          Løkkenes, Tussøy, 1939, tørrhøykjøring, s/h.

–          Løkkenes, Tussøy, 1963, Tørrhøykjøring, fr.

–          Tussøy ca 1950, veiarbeid, s/h.

–          Tussøy ca 1950, veiarbeid, matpause, s/h.

–          Tåfjorden, Tussøy, ultimo 1939, utflukt, s/h.

–          Nerstua, Tussøy, 1935, dåpen til Willy Johansen, s/h.

–          Sørfjordingene på utflukt i Nordfjorden i 1920-årene, s/h.

–          Sørfjordingene på utflukt i Nordfjorden i 1920-årene, s/h.

–          Engenes, Bakkjord, begravelsen til Johan A. Pedersen, s/h.

–          Brudebilde av Berthe Nilsen og Hans Enoksen, Vasstrand, s/h.

–          Kattfjorden i 1930-årene, Alfred Angstaur på jakt, s/h.

–          Ersfjorddalen i 1930-årene, Ivan Lorentzen ved hytta, s/h.

–          Salvinius Berntsen, Hillesøy og Karl Øwre, Bakkejord, s/h.

–          Båtmannskap på Lyngseidet i 1910, s/h.

–          Tussøy 1966, Tromsø formannskap på besøk, s/h.

–          Tussøy 1975, Hj. Brox og Monrad J. Hansen med fangst, fr.

–          17.mai i Ersfjordbotn i 1920-årene, s/h.

–          Sommarøya 1950-årene, postkort, Telemark Flyselskap, s/h.

–          Lofotahvet 1953/54, MK ”Erna” satt torskenota, s/h.

–          Lofothavet 1953/54, MK Erna”, håver inn fangsten, s/h.

–          Sommarøya i 1930-årene, møljemåltid i ”Ernabua”, s/h.

–          Sommarøya, forsamlingshuset – ”gammelkirka”, s/h.

–          Sommarøya 1949, fjøskurs, s/h.

–          Hillesøya ca 1930, utflukt til Hillesøyfjellet, s/h.

–          Hillesøya ultimo 1920-årene, huset til Bernt Jørgensen, s/h.

–          Lofothavet 1950-årene, MK ”Havpynt” og MK ”Vasstind”, s/h.

–          Klakkan 1950-årene, MK ”Hilmar” og MK ”Fjordbris”, s/h.

–          MK ”Nordblom”, s/h.

–          Husøya, MK ”Dønning” ved kai, fr.

–          Hustavika, fembøringen ”Merkur” sommeren 1963, s/h.

–          Husøya, MK ”Dønning” ved kai 1959, s/h.

–          Gavlen, møte i red,foreninga ”Mot Land” 1930-årene, fr.

–          Botnhamn, møte i red.foreninga ”Mot Land” mai 1961, s/h.

–          Gavlen, møte i red.foreninga ”Mot Land” ca. 1958, s/h.

–          Storvika, Gavlen, utflukt midt på 1950-tallet, s/h.

–          Veiarbeidsgjengen på veien til Laukvika i 1934, s/h.

–          Tidstypiske karer antakelig på Lysbotneidet, s/h.

–          Ungdommer i Stønnesbotn, en med trekkspill, s/h.

–          Heimtur fra Heimlyfest til Botnhamn, som. 1930, s/h.

–          Ungdommer fra Sandvika, Kvaløya i 1920-årene, s/h.

–          Hekkingen ca 1930, MS ”Børr” i sundet, fr.

–          Hekkingen ca 1930, robåt i sundet, fr.

–          Tinius Klausen med ei 150 kveita, fr.

–          Ersfjordbotn 1960-årene. Huset til Olga og Wilhelm Johansen, s/h.

–          Ersfjordbotn 1976. Wilhelm Johansen ved sentralbordet, s/h.

–          Ersfjordbotn 1976. Wilhelm og Olga Johansen ved sentralb. s/h.

–          Ersfjordbotn ca 1970, Olga og Wilhelm Johansen, fr.

–          Else Marie og Søren Heggelund Johansen, Ersfjordbotn, ca 1900, s/h.

–          Ersfjordbotn ca 1940. Julie og Johan Sørensen, s/h.

–          Ersfjordbotn 1960. Julie Sørensen, s/h.

–          Selma og Jens Leikvik, ca 1940, s/h.

–          Ersfjordbotn 1967/68. Seisløying hos Ingv. Lorentzen Eftf., fr.

–          Ersfjordbotn medio 1960. Mathilde og Halfdan Johansen, fr.

–          Ersfjordbotn ca 1930. Huset til lærer Kristoffer Larsen, s/h.

–          Ersfjordbotn 1974. Hilda Lorentsen 90 år, s/h.

–          Ersfjordbotn 1980-årene. Halfdan Johansen sløyer rognkjæks, s/h.

–          Ersfjorden 1980. Harald Johansen, Ersfj. om bord ”Sofie I”, s/h.

–          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

–          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

–          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

–          Veggefjorden 1985. Senkingen av MS ”Maritim”, fr.

–          Ersfjordbotn 1988. Elberg og Ruth ved gml. steinmur, s/h.

–          Ersfjordbotn 1988. Mille og Elberg Lorentsen, fr.

–          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, utv., s/h.

–          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, utv., s/h.

–          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, innv., s/h.

–          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, innv., s/h.

–          Ersfjordbotn. Modell av første skolestua, innv., s/h.

–          Sand medio 1950-årene. Tørrhøykjøring med lastebil, s/h.

–          Botnhamn primo 1950-årene. Utflukt til Huselva med lastebil, s/h.

–          Sand ultimo 1950-årene, den første personbilen i Botnhamn, s/h.

–          Sand ultimo 1950-årene, Simca drosje X-3121, s/h.

–          Sand ultimo 1950-årene, Torstein Karlsen på moped, s/h.

–          Sørfjorden 1947, torving hos Halfdan Nilsen, s/h.

–          Fjøskurs i Ersfjordbotn ultimo 1940-årene, s/h.

–          Alfred Hansen, Vasstrand, som ung mann, s/h.

–          Henriette (Jætta) Hansen, Vasstrand, som ung kvinne, s/h.

–          Alfred Hansen (82/83 år) i kjøkkenet, Vasstrand, s/h.

–          Alfred Hansen, lån til veibygging, brev.

–          Henriette Edvardsen, utflytteattest til Amerika.

–          Alfred Hansen, Vasstrand, innskuddskvittering.

–          Vasstranda, Bakken anno 2000, fr.

–          Fellesholmen, gamme og fisker, s/h.

–          Rødbergsletta. Rressekjerringa og ressekallen, fr.

–          Rødbergsletta. Ressekallen, fr.

–          Rødbergsletta. Ressekjerringa, fr.

–          Rødbergsletta. Den største resseungen, fr.

–          Rødbergsletta. Den miste resseungen, fr.

–          Rødbergsletta. Den ungen som er ramla sammen, fr.

–          Rødbergsletta. Kjerringa og kallen på tur til båten, fr.

–          Bremneskjærringa, en fjellformasjon ved Bremneset, fr.

–          Bremneskjærringa (2), fr.

–          Bremneset, Slompen, bakerovnen til Bremneskjærringa, fr.

–          Bremneset, fotsporene etter Bremneskjærringa, fr.

–          Sessøya, Omnsmunnhollet i Omnsmunneset, fr.

–          Ersfjordbotn, fiskebruket Ivan Lorentzen, 1950, s/h.

–          Ersfjordbotn, Olderholn, primo 1980, s/h.

–          Ersfjordbotn, Klipa, primo 1980, s/h.

–          Ersfjordbotn, Klipa, nærbilde, primo 1980, s/h.

–          Ersfjordbotn, Vågen, brygga til Halfdan Johansen, primo 1980, s/h.

–          Jakobskjæret i Sveet ved Sommarøya, 1987, fr.

–          Stønnesbotn i havblikk, fr.

–          Lyngvær i Baltsfjorden, sommerkveld, fr,

–          MS ”Alf Bjønar” i orkan på Tromsøflaket, 1965, fr.

–          Botnhamna, lokalbåten ved kai, 1930-årene, s/h.

–          Botnhamna, Senjagutten IL, 1950-årene s/h.

–          Fjordgården Idrettslag, 1950-årene, fr.

–          Carl Bertheussen og Aud Gjengedal, 1950-årene, s/h.

–          Klara Renland, Botnhamna, s/h.

–          ”Gulløksa” fra Botnhamna, s/h.

–          Botnhamna. Georg Bjørnnes på kaia, 1950-årene, s/h.

–          Sommarøya. Ottar Hansens brygge, s/h.

–          MK ”Erna”, garndragning, s/h.

–          MK ”Lakstind”, seihåving i Balsfjord i 1936-37, s/h.

–          MK ”Ragnar I” med seilast i 1950-årene, s/h.

–          Sommarøya, mudring i havna ca 1934, s/h.

–          Botnhamn 1940-årene, inngangspartiet til butikken, s/h.

–          Botnhamn 17.5.1945, på brygga til Bernh. Aaker, s/h.

–          Lærer Ole Larsen Aaker, fr.

–          Forfatter Lars Berg, Buvik, som ung mann, s/h.

–          Margit og Carl Bersvendsen, brudebilde fra 1930-årene, s/h.

–          Carl Bersvendsen, 1950-årene, s/h.

–          Galnslått, elevene grøfter ved skolen, s/h.

–          Botnhamn, 17.5.1925, rotur heim etter 17. maifeiring, s/h.

–          Galnslått skole i dag (2009) privat eie, fr.

–          Galnslått skole i dag (2009) fra sørvest, fr.

–          Stønnesbotn, husstellkurs høsten 1938, fr.

–          Sommarøy, 100-årsfeiring av Hillesøy kom. En del pers. s/h.

–          Stønnesbotn, kvinneforeninga ca 1937, fr.

–          Vasstranda, Innergården, familiebilde i 1920-årene, s/h.

–          Fjøsrøkterkurs i Stønnesbotn ca. 1950, s/h.

–          Øyfjordvær ca 1940, barn på bygdeveien, s/h.

–          Øyfjordvær 1897, oversiktsbilde, s/h.

Arkiv no. 032:          Bilder fra gamle Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilder og fr. = fargebilder.

En ringperm med følgende innhold:

01 –      Hekkingsundet med russeskuter ca 1880, s/h.

02 –      Botnhamn 1958, konfirmasjonsbåt klar for avgang, s/h.

03 –      Brensholmen 1958, konfirmasjonskullet, s/h.

04 –      Brensholmen 1958, konfirmasjon, inne i kirken, s/h.

05 –      Auvær først i 1930-årene, s/h.

06 –      Sørfjorden 1950-årene, oversiktsbilde inn fjorden, s/h.

07 –      Sørfjorden 1950-årene, kaiene Sjøtun – Solli m/”Saudafjord”, s/h.

08 –      Sørfjorden 1950-årene, vestsiden ut fjorden, s/h.

09 –      Sørfjorden 1950-årene. Vindmølla til Magnus Moe, s/h.

10 –      Sørfjorden 1950-årene. Høyonne hos Magnus Moe, s/h.

11 –      Sørfjorden 1950-årene. Traktoren til Sjøtun Maskinholderstasjon, s/h.

12 –      Sørfjorden 1950-årene. Arbeidslag ved Kattfjord sentralskole, s/h.

13 –      Sørfjorden 1940-årene. Mannskap MK ”Storegutt”, s/h.

14 –      Sørfjorden 1950-årene. 17. mai-tog, s/h.

15 –      Sørfjorden ultimo 1950-årene. Sildesteng, s/h.

16 –      Sørfjorden ultimo 1950-årene. Sildesteng, s/h.

17 –      Tussøya 1958, Nerstua, Midtgård, Nordberg, håndkolorert.

18 –      Agnes Johansen (senere Ludvigsen) Nerstua, Tussøy, 1930, s/h.

19 –      Alfred Moe m/kveite, 113 kg tatt på juksa 1950-årene, s/h.

20 –      MK Alf Bjørnar, stubb, Trosmøflaket 1965, ising, fr.

21 –      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965. på dekk, fr.

22 –      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965, ved rekka, fr.

23 –      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965, på dekk, fr.

24 –      MK Alf Bjørnar, stubb, Tromsøflaket 1965, Jan Engen på dekk, fr.

25 –      MK Alf Bjørnar, blåkveita, Tromsøflaket 1965, ved rekka, fr.

26 –      MK Alf Bjørnar, blåkveita, Tromsøflaket 1965, ved rekka, fr.

27 –      MK Alf Bjørnar, blåkveita, Tromsøflaket 1965, på dekk, fr.

28 –      MK Lakstind, torskenot i Lofoten primo 1950-tallet, s/h.

29 –      MK Lakstind, seinotsnurping, Baltsfjord ca 1936/37, s/h.

30 –      MK Lakstind, garndragning på 1950-tallet, s/h.

31 –      MK Lakstind, på dekk Rolf Edøy, til rors Ottar Hansen, 1954/55, s/h.

32 –      MK Lakstind ved Finduskaia, Hammerfest, medium 1950-årene, s/h.

33 –      Hillesøybåter ved Jernteppet (Finuskaia), H.fest, medi. 1950-årene, s/h.

34 –      Sommarøya 1955, mannskapet m/kokke til MK Lakstind, s/h.

35 –      MK Ragnar I, seinotsteng, Fugleøysundet, ca 1951/52, s/h.

36 –      MK Ragnar I, seilast ved Alvestad i Sørvær, ca. 1951/53, s/h.

37 –      Vasstranda, Mellagården, tilh. Hilma og Rasmus Larsen, s/h.

38 –      MSV Simba. Båten fotografert ca 1950, s/h.

39 –      Rikarda Mortensen, Austein, fotografert ca 1911/12, s/h.

40 –      Sommarøya 1947, 1.-3. klasse (småskolen) utafor baptistkirka, s/h.

41 –      Sommarøya ca 1960, flyfoto. Kopi av postkort, fr.

42 –      Sørfjorden i 1950-årene, familien Magnus Moe, s/h.

43 –      Sørfjorden i 1950-årene, Magnus Moe ordner ei bør tørrhøy, s/h.

44 –      Sørfjorden medium 1950-årene, Magnus Moe m/gjester, ute, s/h.

45 –      Sørfjorden i 1950-årene, fra Erling Moe og utover fjorden, s/h.

46 –      Sørfjorden i 1950-årene. Klassebilde ved skolen, s/h.

47 –      Tromvika 17. mai 1947, Rekvik-folk, s/h.

48 –      Kveitefiske på 1930-tallet, mulig om bord i ”Hallatind”, s/h.

49 –      Austein ca 1956, konfirmantene utfor kirka, s/h.

50 –      Rekvika 1946, Hermod og Ragnhild Pedersen ute, s/h.

51 –      Rekvika ca 1953/54. Ruth og Rangvald Pedersen ute, s/h.

52 –      Rekvika ultimo 1950-årene. Høya, Aud-Kirsti Pedersen m/dukker, s/h.

53 –      Rekvika primo 1960-årene. Ruth Pedersen m/barn og lam, s/h.

54 –      Rekvika 1965. Aud-Kirsti Pedersen med ku, s/h.

55 –      Myrneset 1971, sett fra sjøsiden, fr.

56 –      Myrneset 1971, naustet og huset, fr.

57 –      Myrneset ca 1920, Myrnes-folk foran huset, s/h.

58 –      Myrneset primo 1930-årene. Folk inne på Haugen, s/h.

59 –      Myrneset ca 1935. Skamtindfolk på besøk, ute, s/h.

60 –      Myrneset 1936. Begravelsen til Andreas Hansen, s/h.

61 –      Myrneset 1936. Mye folk etter bryllupet til Else og Sverre Hansen, s/h.

62 –      Myrneset 1936. Begravelsen til Andreas Hansen, s/h.

63 –      Myrneset ca 1937. Konfirmasjonen til Agnes Johansen, s/h.

64 –      Myrneset ca 1940. To gutter med fisk i fjæra, s/h.

65 –      ”Saudafjord” som bryllupsbåt, brudeparet Hilma og Signold Solem, s/h.

66 –      ”Saudafjord”, på brovingen, Oskar Nilsen og Signold Solem, s/h.

67 –      Tussøya, 1898, potetopptaking hos Hans Andreas Brox, s/h.

68 –      Tussøya i 1940-årene, naustene på Stonghaugen m.m., s/h.

69 –      Røssholmen 1933, Keila med fiskebruket, s/h.

70 –      Rekvika 1947/48, ”storskolen” (2. kl.) utafor skolen, s/h.

71 –      Sandnes 1947, bryllupet til Signe og Sigfred Bertheussen, s/h.

72 –      Nordfjorden ca. 1960, 17. mai-feirieng ved bedehuset, s/h.

73 –      Stønnesbotn 1946, utflukt, s/h.

74 –      Sandholmen i Ersfjord ca 1985, fr.

75 –      Tussøya. Nerstua, nordsiden, 1897, s/h.

Tussøya. Nerstua, nordsiden, 1964, s/h.

76 –      Tussøya. Nerstua, sørsiden, 1897, s/h.

Tussøya, Nerstua, sørsiden, 1964, s/h.

77 –      Tussøya. 2 bilder av L. G. Pike ved Nerstua, 1898, s/h.

78 –      Tussøya. DS Victoria og fangstbåt i fjæra, 1897, s/h.

79 –      Tussøya. Fangstbåt i fjæra m/2 mann, 1897, s/h.

80 –      Tussøya. Isbjørnunge på dekk, DS Victoria, 1897, s/h.

81 –      Tussøya. Regine E. Brox leser bok i Nerstua, 1898, s/h.

82 –      Bilde av Regine E. Brox som julekort ca. 1910, s/h.

83 –      Tussøya. Regine E. Brox i nordstua i Nerstua, 1898, s/h.

84 –      Tussøya. Regine E. Brox strikker, Nerstua, 1898, s/h.

85 –      Tussøya. Regine E. Brox og hunden Cora, 1898, s/h.

86 –      Tussøya. Regine E. Brox på stranda, 1898, s/h.

87 –      Tussøya. Potetopptaking hos Hans Andreas Brox, 1898, s/h.

88 –      Tussøya. Blomsteroppsats i nordstua, Nerstua, 1897, s/h.

89 –      Tussøya. En ung pike Edith, 1897, s/h.

90 –      Tussøya. Brudebilde Amandus og Karoline Johansen, 1911, s/h.

91 –      Sommarøy-havn med russelodjer ca 1900, s/h.

92 –      Tussøy 1935. Utgraving av Dauingshaugen, s/h.

93 –      Sommarøy ca. 1909. Bygging av statsbrønn, s/h.

Sommarøy 1957. Oversiktsbilde fra vest, s/h.

94 –      Sommarøy 1940. Rorbuvask, s/h.Tussøy 1935.

Sommarøy 1952. Klesvask, s/h.

95 –      Sommarøy 1939. Lastebåt ved kai, saltfisklevering, s/h.

Sommarøy 1947. Fiskere vedr. håkjærringfisket, s/h.

96 –      Sommarøy ultimo 1940-årene. Sløying og veiveiing, s/h.

Sommarøy 1923. Havna med båter, s/h.

97 –      Sommarøy 1963. Kasthaugbruket m.m., s/h.

Sommarøy 1905. Havna med båter, s/h.

98 –      Sommarøy 1963. Oversiktsbilde fra vest, s/h.

Sommarøy 1932. Bryggemiljø, s/h.

99 –      Tromvik ca. 1960. Kutransport, s/h.

100 –   Sørfjorden i 1930-årene, veiarbeid, s/h.

Sørfjorden i 1950-årene, første bil til Einar Nordby, s/h.

101 –   Sørfjorden i 1950-årene, utflukt første bilen, E. Nordby, s/h.

Sørfjorden i 1950-årene. Torunn foran andre bilen, E. Nordby, s/h.

102 –   Sørfjorden i 1950-årene. E. Nordby foran sin andre bil, s/h.

103 –   Sørfjorden i 1930-årene. Skitur i Sørfj.dalen, s/h.

104 –   Tussøy, høya i Nerstua i 1930-årene, s/h.

105 –   Bjørnøya, rester av radaranlegget, tysk batteri, s/h.

Bjørnøya, luftvernkanon, tysk batteri, s/h.

106 –   Magnhild og Ingeborg fra Marsletta, s/h.

107 –   Tussøy-folk ca. 1935, s/h.

108 –   Fangstmann Georg Bjørnnes, Leirkjosen, s/h.

109 –   Fangstmann Georg Bjørnnes, Leirkjosen, s/h.

110 –   Georg Bjønnes på Riksmessa i Tromsø 1952, s/h.

111 –   Georg Bjørnnes og «havfruen», reklameplakat, s/h.

112 –   Georg Bjørnnes, portrett-tegning, s/h.

113 –   Leirkjosen 1936, huset til fangstmann Georg Bjørnnes, s/h.

114 –   Fiske på Malangen i nordlandsbåt 1927, s/h.

115 –   Hillesøy kirke. Slutten av 1800, s/h.

116 –   Ersfjordeidet, kommunegrensen ca. 1959/60, s/h.

117 –   Sykekurven på Tussøya, fr.

118 –   Inne i butikken til Jenberg Olsen, Rekvik, 1988, s/h.

119 –   Rekvik først i 1950-årene. Elever ved skolen, s/h.

120 –   Rekvik 1947. Elever ved skolen, s/h.

121 –   Husøy, eldste Ytterbruket, s/h.

122 –   Husøy, Ytterbruket ca. 1950, s/h.

123 –   Husøy, Innerbruket ca. 1950, s/h.

124 –   Husøy, Ytterbruket rett før 1953, s/h.

125 –   Husøy, fiskebruket ca. 1961, s/h.

126 –   Husøy ca. 1950, 2 bilder av bruker, s/h.

127 –   Husøy ca. 1950, kapellet, s/h.

128 –   Angstauren. Kristian og Anna Hansen, s/h.

129 –   Angstauren, 2 bilder et 1967 og et 1937, s/h.

130 –   Angstauren, 1940-50. 2 bilder sauer og kuer, s/h.

131 –   Angstauren, 1940-50. Jæger og kobbe, s/h.

132 –   Angstauren, 1940-50, flåing av kobbe, s/h.

133 –   Angstauren, 2002. Husene på neset, fr.

134 –   Øyfjordvær, jakt i støa ultimo 1800, s/h.

135 –   Øyfjordvær, bølger bryter i fjæra, 1940-årene, s/h.

136 –   Øyfjordvær skole på Hillesøya, 1964, fr.

137 –   Øyfjordvær, «småskolen» 1953, s/h.

138 –   Øyfjordvær 2009, fr.

139 –   Øyfjordvær, frimerker, fr.

140 –   Øyfjordvær, kart av Ednar Olaf Ingvardsen, s/h.

141 –   Øyfjordvær, kart av Ivar Friberg, s/h.

142 –   Øyfjordvær, kart av Universitetet i Tromsø, s/h.

143 –   Øyfjordvær, bryllupstelegram fra 1930, s/h.

144 –   Fjordgård, juli 1993, fr.

Arkiv no. 033:          Boka ”Erindring” utgiver Hillesøyforeninga 2009. 

Arkiv no. 034:          Boka ”Ersfjordbotn i gamle dager”, av Henrik Norrie, 2011. 

Arkiv no. 035:          Historiske skrifter og slektshistorier m/m.

En ringperm med følgende innhold:

–          Slekta etter Johan Møller, av Johan Seglsten, 2007.

–          Fjordgårds slekter, av Johan Seglsten, 1995.

–          Visa “Den grumme fader”. Den er laget først på 1900-tallet.

–          RISET. Kopi av påskeavis utgitt påsken 1937. 3. årgang.

–          Festavisa Humoristen, nyttårsaft. 1963, Sørfjord v/Hj. Westgård.

–          Hillesøy kommune på fallrepet (1.1.1962) av Hjalmar Westgård. 

Arkiv no. 036:          Boka ”Glimt fra nord 1940 – 45”, av Kato Løvstad.

Boka handler om krigsårene på Nord-Senja og tilstøtende områder. 

Arkiv no. 037:          Boka ”I synsranda”, utgiver Hillesøyforeninga 2013.

Arkiv no. 038:          Bilder fra tidligere Hillesøy kommune, kopier av originalene.

Originalene er lånt av flere personer og tatt kopier av.

s/h = sort/hvitbilder og fr. = fargebilder.

En ringperm med følgende innhold:

01 –      Tussøy, Nerstua, 7 pers. på trappa, ca. 1930, s/h.

Tussøy, Nerstua, 4 pers. på høymarka, 1930-årene, s/h.

02 –      Tussøy, Nerstua, 5 pers. på trappa, 1924, s/h.

Tussøy, Nerstua, 8 pers. i hagen, ultimo 1930, s/h.

03 –      Tussøy, Nerstua, 1 gutt i hagen, ca. 1930, s/h.

Tussøy, Nerstua, 1 jente i hagen, 1930, s/h.

04 –      Tussøy, Nerstua, 1 gutt og 1 jente på trappa, ultimo 1930, s/h.

Tussøy, Nerstua, 2 menn på trappa, ca. 1945, s/h.

05 –      Tussøy, Nerstua, 3 personer i hagen, ultimo 1930, s/h.

06 –      Tussøy, Nerstua, 5 menn i hagen, antakelig i 1940-årene, s/h.

07 –      Tussøy, Nerstua. A. Johansens ident.kort fra 1941, s/h.

08 –      Bjørnøya, Gammelgård like etter 2000, fr.

09 –      Bjørnøya, Gammelgård først i 1930-årene, s/h.

10 –      Bjørnøya, Gammelgård i 1940-årene, s/h.

11 –      Bjørnøya, Gammelgård, sløying, primo 1960-årene, fr.

12 –      Bjørnøy-folk fra Inner-Bjørnøya i Tromsø i 1960-årene, s/h.

13 –      Bjørnøya, Inner-Bjørnøya med Solveig, ultimo 1950-årene, s/h.

14 –      Bjørnøya, Inner-Bjørnøya med Solveig, ultimo 1950-årene, s/h.

15 –      Bjørnøy-folk, Kaia Olufsen i Tromsø i 1960-årene, s/h.

16 –      Bjørnøy-folk, Magda Olufsen f.1923, d. 1943, s/h.

17 –      Bjørnøy-folke, ungene i Inner-Bjørnøya ca. 1950, s/h.

18 –      Fjordgård handarbeidsklasse 1953-54, s/h.

19 –      Toften i Øyfjord 1923, s/h.

20 –      Toften i Øyfjord 1961, s/h.

21 –      Øyfjordvær ca. 1950, s/h.

22 –      Husøy 1926, s/h.

23 –      Husøy, moloen m/åpning ca. 1930, s/h.

24 –      Husøy, moloen m/åpning ca. 1920, s/h.

25 –      Husøy, moloen, ca. 1950, s/h.

26 –      Husa med minkgård, 1970, fr.

27 –      Husøy ca. 1957, s/h.

28 –      Husøy, «skolegata» ca. 1961-62, fr.

29 –      Husøy med bl.a. gammelskolen, ca. 1963, s/h.

30 –      Tussøy, Nerstua, ultimo 1930-årene, s/h.

31 –      Tussøy, Nerstua, primo 1960. Willy og Elsie Johansen, s/h.

32 –      Tussøy, Nerstua, primo 1960. Atle og Venche Johansen, s/h.

33 –      Fjordgård slutten av 1950-årene, s/h.

34 –      Fjordgård, fiskebruket i slutten av 1940-årene, s/h.

35 –      Fjordgård, fiskebruket i 1961, s/h.

36 –      Fjordgård leir på bedehuset 1953, s/h.

37 –      Øyfjordvær 1954, fr.

38 –      Breivik i Øyfjord ca. 2010, s/h.

39 –      Husøy, panorama, 1926, s/h.

40 –      Øyfjordvær 1961, fr.

41 –      Breivik i Øyfjord, 1980-tallet, fr.

42 –      Øyfjordvær 1951, de siste konfirmanter, s/h.

43 –      Øyfjordvær 1952, barn og hus, s/h.

44 –      Øyfjordvær på 1950-tallet, bru over Storelva, s/h.

45 –      Øyfjordvær ca. 1948/50, klassebilde, s/h.

46 –      Øyfjordvær ca. 1950, to personer på «nyveien», s/h.

47 –      Austein ca. 1960, flyfoto, fr.

48 –      Austein antakelig 1940-årene, s/h.

49 –      Austein, gammelskolen, s/h.

50 –      Austein, båre inne i kirken før 1964, s/h.

51 –      Austein, altertavla før 1964, s/h.

52 –      Austein ca. 1950-årene, brygge/kai, Åge Brox, s/h.

Austein 1970, brygge/kai, Åge Brox, fr.

53 –      Storsletta, Brensholmen i 1940-årene, s/h.

54 –      Sommarøya 1962, skoleklassebilde, s/h.

55 –      Sommarøy havn i 1950-årene, s/h.

56 –      Sommarøy i 1950-årene, Kasthaugkaia, s/h.

57 –      Sommarøy i 1950-årene, havna, s/h.

58 –      Lille Sommarøy ca. 1960. Skøytebane, s/h.

59 –      Sandneshamn, firmalogo «Collifisk», 1950-årene, s/h.

60 –      Tysk flyvrak i Baltsfjordfjellene, fr.

61 –      Laukvik, Senja, ca. 1890, opprin. postkort, s/h.

62 –      Laukvik, Senja, 1923, opprin. postkort, s/h.

63 –      Gavlen, Stønnesbotn, ultimo 1950.tallet, s/h.

64 –      Øyfjordvær i 1950årene, butikken til Karl Toften, s/h.

65 –      Sommarøy i 1950-årene, den første lastebilen, s/h.

66 –      Hillesøy primo 1950-årene, flyfoto, s/h.

67 –      Lille Sommarøy ca. 1960-63, flyfoto, fr.

68 –      Sommarøy ultimo 1950-årene, flyfoto, s/h.

69 –      Sommarøy, Vollen ca. 1940, s/h.

70 –      Sommarøy 1963 fiskebrukene flyfoto, fr.

71 –      Sommarøy ca. 1960 hamna og Renna, flyfoto, fr.

72 –      Sommarøy 1960-årene, fiskekjøper Hj. Johansen, fr.

73 –      Edøya i 1950-årene, vårpuss på sjarken, s/h.

74 –      Bjørg Edøy, konfirmasjonsbilde 1948, s/h.

75 –      Brensholmen ultimo 1930-årene med kirken, s/h.

76 –      Brensholmen. Konfirmasjonskullet 1962, s/h.

77 –      MS «Anne» håver sei. Siste halvdelen av 1950-årene, s/h.

78 –      «Martinstua» i Øyfjordvær, fotografert etter 2000, fr.

79 –      17.maitoget i Fjordgården 1934, s/h.

80 –      Tussøy-ungdommer rundt 1930, s/h.

81 –      Tussøya rundt 1940. Torving på Bø-myrene, s/h.

82 –      Sommarøy i 1950-årene. Erling Eidem bøter garn, s/h.

83 –      Sommarøy i 1950/60-årene, Jacob Hansen salter rogn, s/h.

84 –      Sommarøy ca. 1900. Vinterbilde, s/h.

85 –      Sommarøy 1944. Sommarøy-folk, s/h.

86 –      Sommarøy 1944. Sommarøy-folk, s/h.

87 –      Sommarøy 1950 årene eske for transp. av reker, fr.

88 –      Angstauren 1940-tallet. Sofie Hansen mater sauer, s/h.

89 –      Angstauren 1940-tallet. Kobbe i fjæra, s/h.

Angstauren 1940- tallet. Flåing av kobbe, s/h.

90 –      Angstauren 1940-tallet. Torvald med oter, s/h.

Angstauren 1940-tallet. Alfred med fugl, s/h.

91 –      Angstauren 1940-tallet. To sjarker for anker, s/h.

Angstauren 1940-tallet. Nordlandsbåt med motor, s/h.

92 –      Ersfjordbotn 1964. Nødbru over Storelva, s/h.

93 –      Ersfjordbotn 1964. Nødbru over Storelva, personer, s/h.

94 –      Sommarøy havn i 1920-årene, s/h.

95 –      Sommarøy i 1940-årene. Det gamle skolehuset, s/h.

96 –      Sommarøy i 1940-årene. Bygda og gammelkirken, s/h.

97 –      Sommarøy i 1950-årene. Kasthaug-bruket, s/h.

98 –      Sommarøy i 1940-årene. Båt ved kai på Vollen, s/h.

99 –      Sommarøy ca. 1970. Vollen, gammelbutikken m/m, s/h.

100 –   Lorents Jakobsen, siste fastboende på Kalholmen, s/h.

101 –   Johan Jakobsen, bror til Lorents Jakobsen på Kalholmen, s/h.

102 –   Tussøy, Oksåsneset 1959, Hj. Brox sjekker dybden for kaia, s/h.

103 –   Tussøy, Oksåsneset 1959, her skal kaia bygges, inspeksjon, s/h.

104 –   Hillesøy. Bernt Jørgensen som ung, s/h.

105 –   Hillesøy. Bernt Jørgensen og døtrene Kaspara og Jenny, s/h.

106 –   Hillesøy ca. 1960, flyfoto, fr.

107 –   Hillesøy 1962. Heisen opp til radaren, s/h.

108 –   Hillesøy 1962. Natomannskap på tur ned fra radaren, s/h.

109 –   Hillesøy 1962. Radarstasjonen på fjellet, s/h.

110 –   Sommarøy ca. 1905, Sommerø Rigstelefon, huset, s/h.

111 –   Ersfjordbotn 1964, flom i elva, brua tatt, flyfoto, s/h.

112 –   Ersfjordbotn 1964, flom i elva, brua tatt, flyfoto, s/h.

113 –   Øyfjordvær høsten 1967, fr.

114 –   Øyfjordvær ca. 1940-tallet, huset til Bernt Tøllefsen, s/h.

115 –   Husøy 1961. Fiskebruket, flyfoto, s/h.

116 –   Husa i Øyfjord på 1920-tallet, s/h.

117 –   Husa i Øyfjord, skoleklasse 1934/35, s/h.

118 –   Hillesøy herredsstyre i 1955 eller -56, s/h.

119 –   Bjørnøya, Gammelgård ca. 1900 – 1910, s/h.

120 –   Båtlag til «Fangst» av Rekvik i 1948, s/h.

121 –   Skolepult fra Skamtinden, fr.

122 –   Leirkjosen ca. 1941, barn, hesjer, torvseter, s/h.

123 –   Husøy ca. 1977, oversiktsbilde, flyfoto, fr.

124 –   Brudebilde av Hilbert og Agnete Mortensen, Br.holmen 1926, s/h.

125 –   Rekvik skole, klassebilde våren 1953, s/h.

126 –   Sommarøy-hamn ca. 1973, s/h. 

Arkiv no. 039:          CD-plate.

En CD-plate hvor Evald Hansen, Angstauren, forteller fra kampene i Gratangen våren 1940.