RAPPORT FRA HUSØYDAGAN 24.08.2019

Husøydagan ble avholdt i tidsrommet 23. – 25.8.2019 på brygga til Brødrene Karlsen. I tillegg kom mange utstillere på kaia utafor brygga. Det ble litt overskyet og litt småregn utover dagen. Dette var nok litt av årsaken til at det var litt mindre publikum enn tidligere. På Husøya deltok foreninga kun på lørdag 24. august. Her hadde vi fått stand inne i produksjonslokale til Brødrene Karlsen sammen med en del andre utstillere.

Fra Hillesøyforeningas stand på fiskeanlegget til Br. Karlsen, Husøy. Her ser vi Ragnhild Johansen (til venstre) og Laila Hansen som betjener standen.  Foto: Knut Karlsen.
 Her ser vi Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Jan Utheim.
Foto: Knut Karlsen.

Vi fikk montere opp standen på fredag kveld etter kl. 19.00. Laila, Jens Solbakken og undertegnede fikk båret inn alt utstyret og satt opp standen. Det er jo enkelt nå som vi har Roll-up isteden for de gamle korktavlene. Vi fikk plass midt inne i brygga, noe som var helt greit. Standen ble mellom inngangen og kafeen, slik at veldig mye av trafikken gikk forbi vår stand.

Fra kaféen som lå forbi vår stand.
Foto: Knut Karlsen

Vi gjennomførte opplegget som tidligere, ved hjelp av bildekanon med presentasjon av gamle bilder, og la frem ringpermene med bildene vi har i våre arkiver for gjennomsyn. Ut fra publikumsbesøkene, ble vår stand godt besøkt og vi solgte en del bøker samt kløpinner. Arne Hjeltnes besøkte vår stand og kjøpte med seg en T-skjorte til en kompis i Oslo som hadde tilhørigheter til området.

Vår stand ble betjent av Knut Karlsen, Laila H Hansen, Ragnhild Johansen, Anne-Lise Lorentzen og Jan Utheim.

Tromsø, 26. september 2019

Knut Karlsen