Gammelt hus i Ytre Buvika

Huset skal være et av de eldste husene i tidligere Hillesøy kommune, om ikke det eldste, i alle fall midtseksjonen. Huset viser hvordan en del av befolkningen bodde for snart 200 år siden. Huset ble bygget ca. 1835 av Ane og Jørgen Jakobsen, hun fra Malangen og han fra Mjelde. Nå var det bare midtseksjonen som ble bygget den gangen, og besto av et rom og et lavt loft. Første etasjen hadde jordgulv til å begynne med, og var på ca. 15 m². Dette rommet fungerte både som kjøkken og oppholdsrom. I sørvestre hjørne førte en bratt og smal trapp opp til loftet. Loftet ble benyttet som soverom.

Sjøsiden eller sørsiden av huset. Huset var bygget ca. 1835. Nå var det bare midt-seksjonen som ble bygget den gangen. Den besto av et rom med jordgulv og et lavt loft. En bratt og trang trapp førte opp til loftet. Fløyen til høyre ble bygget i siste halvdel 1800-tallet. Fløya til venstre ble bygget I 1917. Foto: Jan A. Brox.
Oversiden eller nordsiden av huset. Det er malt slik det var tradisjon før i tiden. De veggene som vendte bort fra almen ferdsel ble malt med en billigere maling. Foto: Jan A. Brox.

Deres datter Thea, giftet seg med Kristoffer Sørensen, fra Husa i Øyfjorden. De overtok eiendommen, og deres barn bygde til de to sidefløyene. Den østre fløyen ble bygd først, og antakelig ble det lagt gulv i midtseksjonen i den forbindelse. Den vestre fløyen ble bygd i 1917. Begge disse to fløyene ble utstyrt med lave loft. Den yngste sønnen til Thea og Kristoffer, Karl, gift med Else Hansen, Salen, Brensholmen, overtok bruket etter noen år. Karl døde i 1911. Else ble senere gift med Karls nevø, Kristoffer Jensen. De bygde fjøsen i 1913 og naust i 1920.

Disse to var de første selveierne i Buvika. Buvika var et leilendings bruk liksom alle gårdene på Kvaløy, og lå under Moursund-godset som hadde hovedsete på Bentsjord på sørsiden av Straumsfjorden ved Rya. Kristoffer Jensen fikk skjøtet på eiendommen i Ytre Buvik i 1913. Kristoffer og Else bodde som de siste fastboende i huset helt til 1954. Senere overtok deres eldste datter, Karla Brækmo, eiendommen, og senere hennes datter, Sylvi Brækmo Eilertsen. Sylvi døde i januar 2019. Den 27. februar 2019 ble eiendommen (gnr. 166, bnr.20) skjøtet over til Sylvis mann, Willy Evald Eilertsen.

Rundt årsskiftet 1900 – 2000 begynte Sylvi og Willy restaureringen av huset. Huset var da mye forfalt, utvendig kledning var mye angrepet av råte, det samme var vinduene. Grunnmuren under huset var sunket så huset hang delvis i luften. Torvtaket ble tatt av og takpapp ble midlertidig lagt på. Det første som ble gjort var å jekke opp huset og forsteke grunnmuren. Utvendig kledning måtte spesialbestilles da den opprinnelige kledningen ikke var å finne. Vinduene ble tatt ut og nye ble laget slik de gamle var. Det siste som kom på plass var nytt torvtak, det ble lagt høsten 2018, få måneder før Sylvi døde. Innvendig er huset stort sett som det var i første halvdelen av 1900-tallet.

Røstet mot øst. Foto Jan A. Brox.
Kjøkkenet. Til venstre døren inn til kammerset. Foto: Jan A. Brox.

Huset i dag gir et godt bilde av hvordan boforholdene var for hundre og to hundre år siden. Det var ikke mye sosials støtt den gang så de måtte gjøre det beste ut av det lille som var å få tak i.

Kroken mai 2019. Jan A. Brox

Stua i tilbygget mot øst. Foto: Jan A. Brox.
Kammerset i tilbygget mot vest. På tømmerveggen henger en osteform, en skjærfjøl, en bjelle og to auser, samt et veggteppe. Foto: Jan A. Brox.
Kammerset i tilbygget mot vest. Foto: Jan A. Brox
Loftet over stua, tilbygget mot øst. Foto: Jan A. Brox.
Det opprinnelige loftet over midtseksjonen eller kjøkkenet og oppholdsrommet. Døren fører inn til loftet over stua eller tilbygget mot øst. Foto: Jan A. Brox.
Bildet er fra 1995 før restaureringen tok til. Her har huset torvtak. Dette ble tatt av noen år etter og erstattet med takpapp. Nytt torvtak ble lagt på høsten 2018. Foran inngangen ser vi fra venstre: Borghild Meyer, Jens Jensen, Erna Haagstad, Oddmund Jensen (han voks opp i huset) og Haldis Bredal.