ÅRSBERETNING FOR 2018

Styret har bestått av:

Leder               Knut Karlsen                (2018)            

Nestleder        Ragnhild Johansen     (2017*)

Kasserer          Laila Hansen               (2018)       

Styremedl.      Haldis Bredal               (2017*)

Styremedl.      Jorunn Nilsen               (2018)

Styremedl.      Jan Utheim                    (2018)

Sekretær         Jan A. Brox                    (2017*)                      

*) Disse er på valg på årsmøtet våren 2019.

Varamedlemmer til styret:

  1. varamedlem Signy Seglsten,  valgt for 2 år i 2018, på valg på årsmøtet i 2020.
  2. varamedlem Aud Jensen,        valgt for 1 år i 2018, på valg på årsmøtet i 2019.

Revisorer:

Henry Solbakken og Gunvald Nordheim. Begge på valg på årsmøtet 2019.

Vararevisor:

Åsmund Laukslett. På valg på årsmøtet 2019.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder  Haldis Bredal               (valgt for 2 år i 2017*)          

Medl.  Heidi Klausen               (valgt for 2 år i 2018)

Medl.  Jan Mikal Lange           (valgt for 2 år i 2018)            

Varamedlem   Jan Utheim      (valgt for 1 år i 2018*)          

*) disse er på valg på årsmøtet 2019.

Medlemstallet ved årets utløp var 210, og det er det samme som i 2017. Besøkstallet på foreningas nettside i 2018 var 430, det blir et snitt på 36 besøkende per måned. I 2017 var det 433 besøkende totalt. Nettsiden til foreninga er for tiden under omlegging, og det vil da bli lettere å finne frem til de forskjellige opplysninger om foreninga og aktiviteter i foreningas regi.

Aktiviteten i 2018 har vært litt mindre enn tidligere år. Foreninga deltok ikke på «Sommargøyen på Sommarøy» og «Husøy-dagan». Dette skyldes i vesentlig grad at de fleste av de faste medlemmene som har stått for disse arrangementene var opptatt på andre områder. Ellers har styret avholdt 4 styremøter og behandlet 21 saker.

Det årlige møljekalaset ble arrangert fredag 23.2.2018, i ungdomshuset på Hillesøy. Været var godt gammeldags sørvest bris, klart med nordlys. Da kalaset startet ved 19.00-tiden var det benket rundt bordene 61 personer. Det ble servert utmerket skreimølje med alle ingrediensene som skal være i ei nordnorsk skreimølje, og det smakte fortreffelig som alltid. Det var òg dessert etterpå. Kaffe og kaker senere på kvelden. Dansemusikken ble besørget av Nils-Einar Solli fra Langsund i Karlsøy. Hedersprisen i år ble tildelt konservator John Hansen for hans arbeid med å restaurere «Nerstua» på Tussøy. Det er et såkalt nordlandshus fra 1800-tallet. Det likner på trønderlån i byggestil, men i mindre format, og som det ikke er så mange igjen av her nord.

Torsdag 12.4.2018, var det møte i pensjonistforeninga på Sommarøy. Her møtte fra Hillesøyforeninga leder Knut Karlsen og nestleder Ragnhild Johansen. De ville inspirere pensjonistene til å skrive ned gamle stedsnavn i området, før de går i glemmeboka. Disse navnene var gjerne knyttet til bruken av de forskjellige områder. I dag er det helt andre måter å bruke områdene på og navnene vil etter hvert bli glemt. Meningen er å få disse navnene med i ei eventuell bok.

Fredag 4.5.2018, var det 20-års feiring siden Hillesøyforeninga ble stiftet. Feiringen ble arrangert i ungdomshuset på Hillesøy. Et 50-tall personer hadde samlet seg til denne begivenheten. En del personer fra Botnhamn-området hadde tatt fergen tidligere på dagen over Malangen og ble fraktet tilbake ved midnatt av innleid båt. Arrangementet ble innledet ved foreningas leder Knut Karlsen, med assistanse av nestleder Ragnhild Johansen og styremedlem Haldis Bredal. Det ble vist bilder fra foreningas virke gjennom 20 år. Det er blitt arrangert flere sammenkomster på begge sider av Malangen og flere bussturer, bare for å nevne noen av de aktiviteter som har funnet sted i de 20 årene foreninga har eksistert. Det ble servert svinesteik med dessert, og kaffe og kaker senere på kvelden. Dansemusikken ble besørget av Nils-Einar Solli. Et meget vellykket arrangement. Her vil vi takke ildsjelene i ungdomslaget for at det ble så vellykket, og ikke minst Knut Karlsen som sørget for å få hele arrangementet halt i havn.

Torsdag 31.5.2018, ble det arrangert sosialt treff i Botnhamn bygdesamling i Meyer-brygga i Botnhamn. Det var i alt 37 personer møtt opp, inklusiv de som var kommet med fergen fra Kvaløya. Været var ganske fint; lite vind, soldis og temperaturen nærmet seg + 15 °C. Bildeserien fra 20-årsjubileet 4.5. ble vist. Kjetil Renland holdt en presentasjon av minnestunden de hadde etter forliset til fiskebåten «Kåre», den 25.3.1938 utfor Håja. Det ble òg en «blomsterseremoni» til de som hadde fylt runde år og til kjøkkengjengen. De serverte også i år nydelig fiskesuppe samt kaffe og kaker. Foreninga fikk gode tilbakemeldinger for dette arrangementet.

Høsttreffet ble holdt fredag 19.10.2018, i det nyoppussete ungdomshuset på Hillesøya. Lokalet var malt i lyse fager og ny lysarmatur var anskaffet, meget koselig var det blitt. Til dette treffet var det møtt 62 personer, som ble servert god gammeldags kost, nemlig erter, kjøtt og flesk med sviskegrøt til dessert. Senere ble det kaffe og kaker. Dansemusikken ble besørget av Nils-Einar Solli som vanlig. Det ble et meget koselig selskap som ble avsluttet ved midnatt.

Styret mener at aktiviteten har vært tilfredsstillende, året sett under ett, selv om det har vært litt mindre deltakelse på sommerarrangementene enn tidligere år. Styret arbeider nå med utgivelse av en fjerde bok. En komité ble vagt på styremøtet 13.11.2018, til å ta seg av saken. Søknad om støtte til prosjektet er sendt til diverse kommuner og organisasjoner. Resultatet av dette får vi ikke før i 2019.

Styret mener at aktiviteten har vært tilfredsstillende, året sett under ett, selv om det har vært litt mindre deltakelse på sommerarrangementene enn tidligere år.