Styreverv 2017 – 2018

TILLITSVERV I HILLESØYFORENINGA 2018

Verv
Navn
Adresse
Telefon nr.
Mobil nr.
E-postadresse
Leder
Knut Karlsen
Liljevegen 16,
9102 Kvaløysletta
976 66 680
k-bkarls@online.no
Nestleder
Ragnhild Johansen
Tromtindvegen 272,
9107 Kvaløya
77 68 89 02
958 08 345
ragnhild.johansen45@gmail.com
Kasserer
Laila Helene Hansen
Postboks 250, (Hamnevn 6)
9119 Sommarøy
915 47 446
lailahelene49@gmail.com
Sekretær
Jan A. Brox
Gneisvegen 96,
9022 Krokelvdalen
77 63 06 87
976 66 710
jalbrox@online.no
Styremedlem
Haldis Bredal
Strandvegen 104B,
9006 Tromsø
77 66 27 41
905 77 804
Styremedlem
Jan Utheim
Skavåsen 12,
9020 Tromsdalen
77 63 97 02
926 35 068
janeutheim@hotmail.com
Styremedlem
Jorunn Nilsen
Brensholmvegen 182,
9118 Brensholmen
———–
905 33 358
jornils2@online.no
Varamedlem
Signy Seglsten
Strandvegen 104A
9006 Tromsø
———–
997 35 115
signy.seglsten@gmail.com
Varamedlem
Aud Jensen
Brensholmvegen 215
9118 Brensholmen
77 64 04 63
995 10 262
 audtj@online.no
Revisor
Gunvald Nordheim
Sørvegen 49
9110 Sommarøy
77 64 02 20
gunvald@hillesoymek.no
Revisor
Henry Solbakken
Nordjordvegen 11
9110 Sommarøy
77 64 01 58
909 38 690
Sol-heny@online.no
Vararevisor
Åsmund Laukslett
Myrengvegen 32
9011 Tromsø
———–
996 44 551
asmundlaukslett@outlook.com
Valgkomité:
Leder
Haldis Bredal
Strandvegen 104B,
9006 Tromsø
77 66 27 41
905 77 804
Medlem
Heidi Klausen
Strandvegen 183 B
9006 Tromsø
995 90 546
gei-me@online.no
Medlem
Jan Mikal Lange
Alvevegen 139
9016 Tromsø
480 66 067
jan.lange@live.com
Varamedlem
Jan Utheim
Skavåsen 12,
9020 Tromsdalen
77 63 97 02
926 35 068
janeutheim@hotmail.com