Styreverv 2015 – 2016

Leder:                         Knut Karlsen
Nestleder:                   Ragnhild Johansen

Kasserer:                     Laila H. Hansen
Sekretær:                    Jan A. Brox
Styremedlemmer:        Haldis Bredal, Jan Utheim, Jorunn Nilsen

Varerepresentanter:    Signy Seglsten og Oddvar Berntsen

Revisorer:                   Gunvald Nordheim og Henry Solbakken. Vararevisor Åsmund Laukslett
Valgkomité:                 Karin Laukslett, Signy Seglsten, Lillian O. Nordheim og Jan Utheim (vara)

Arrangemetnskomitèen:

Leder Øystein Berntsen,

Medlemmer: Anne-Lise Solbakken, Aud Jensen, Haldis Bredal