Styreverv 2013 – 2014

Leder:                         Knut Karlsen
Nestleder:                   Ragnhild Johansen

Kasserer:                     Laila H. Hansen
Sekretær:                    Jan A. Brox
Styremedlemmer:        Haldis Bredal, Jan Utheim, Aud H. Alfredsen

Varerepresentanter:    Jorunn Nilsen og Oddvar Berntsen

Revisorer:                   Gunvald Nordheim og Henry Solbakken. Vararevisor Åsmund Laukslett
Valgkomité:                 Karin Laukslett, Signy Seglsten, Lillian O. Nordheiml og Jan Utheim (vara)

Arrangemetnskomitèen:

Leder Øystein Berntsen,

Medlemmer: Anne-Lise Solbakken, Harald Hansen, Aud Jensen, Haldis Bredal