Styreverv 2012 – 2013

Leder:                         Knut Karlsen
Nestleder:                   Ragnhild Johansen

Kasserer:                     Laila H. Hansen
Sekretær:                    Jan A. Brox
Styremedlemmer:        Haldis Bredal, Jan Utheim, Elsa Britt Robertsen

Varerepresentanter:    Oddvar Berntsen og Jorunn Nilsen

Revisorer:                   Gunvald Nordheim og Henry Solbakken. Vararevisor Åsmund Laukslett
Valgkomité:                 Oddmar Nilsen, Signy Seglsten, Lillian O. Nordheiml og Jan Utheim (vara)

Arrangemetnskomitèen:

Leder Øystein Berntsen,

Medlemmer: Anne-Lise Solbakken, Hans S. Brox, Aud Jensen, Haldis Bredal