Styreverv 2010 – 2011

Leder:                         Knut Karlsen
Nestleder:                   Ragnhild Johansen

Kasserer:                    Laila H. Hansen
Sekretær:                    Elsa Britt Robertsen
Styremedlemmer:        Haldis Bredal, Jan Utheim, Mari-Ann Johansen

Varerepresentanter:    Jan A Brox og Oddvar Berntsen

Revisorer:                   Gunvald Nordheim og vararevisor Henry Solbakken
Valgkomité:                 Oddmar Nilsen, Signy Seglsten, Lillian O. Nordheiml og Jan Utheim (vara)

Arrangemetnskomitèen:

Solbjørg Y. Paulsen, Anne-Lise Solbakken, Øystein Berntsen, Ingri Lydersen, Aud Jensen, Øistein Larsen