Styreverv 2009 – 2010

Leder:                         Hans S. Brox
Nestleder:                   Knut Karlsen

Kasserer:                    Haldis Bredal
Sekretær:                    Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:        Ragnhild Johansen, Laila H. Hansen, Jan Utheim

 

Varerepresentanter:    Jan A Brox og Oddvar Berntsen

Revisorer:                   Harald Johannessen og vara Helga Elstad
Valgkomité:                 Signy Seglsten, Oddmar Nilsen, Lillian O. Nordheiml og Jan Utheim (vara)

Arrangemetnskomitèen:

Solbjørg Y. Paulsen, Ingrid Sivertsen, Øystein Berntsen, Ingri Lydersen, Aud Jensen, Øistein Larsen