Styreverv 2008 – 2009

Leder:                         Hans S. Brox
Nestleder:                   Karin Laukslett

Kasserer:                    Haldis Bredal
Sekretær:                    Elsa Britt Robertsen
Styremedlemmer:        Ragnhild Johansen, Laila H. Hansen, Knut Karlsen

Varerepresentanter:    Jan A Brox og Jan Utheim

Revisorer:                   Harald Johannessen og vara Helga Elstad
Valgkomité:                 Signy Seglsten, Oddmar Nilsen, Lillian O. Nordheiml og Jan Utheim (vara)

Arrangemetnskomitèen:

Willy Olsen, Øystein Berntsen, Rasmus Myreng, Ingri Lydersen, Stein O. Lorentzen, Solbjørg Y. Paulsen