Styreverv 2000 – 2001

Leder:   Bjarnhild M. Vevik
Nestleder:   Terje K. Olsen
Kasserer:   Haldis Bredal
Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen
Styremedlemmer:   Jan A. Brox, Karin Laukslett og Hildur Nordheim
Varerepresentanter:   Julius Hansen og Solbjørg Yttergård Paulsen
Revisorer:   Helga Elstad og vara Harald Johannessen
Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll
Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Bjørg Berntsen, Margit Strand,
Rolf Minde, Kåre Jensen, Ranveig Vik Martinsen,
Haldis Bredal og Arvid Antonsen