Styreverv 1999 – 2000

Leder:   Bjarnhild M. Vevik
Nestleder:   Terje K. Olsen
Kasserer:   Haldis Bredal
Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen
Styremedlemmer:   Jan A. Brox, Randi K. Pettersen og Ingrid Robertsen
Varerepresentanter:   Karin Laukslett, Julius Hansen og Hildur Nordheim
Revisorer:   Helga Elstad og vara Harald Johannessen
Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll
vara Hildur Nordheim
Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Bjørg Berntsen, Margit Strand, og Rolf Minde
vara Haldis Bredal og Ranveig Vik Martinsen