Styreverv 1998 – 1999

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Terje K. Olsen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen

Styremedlemmer:   Valter Berntsen, Ingrid Robertsen og Jan A. Brox

Varerepresentanter:   Randi K. Pettersen, Julius Hansen og Karin Laukslett

Revisorer:   Bjørnar Renland og Helga Elstad

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Hally Breivik og Harald Johannessen

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Valter Berntsen/Bjørg Berntsen,

                                             Hildur Nordheim, Haldis Bredal og Rolf Minde