Styreverv 1997 – 1998

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Karin Laukslett

Styremedlemmer:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen, Bjørnar Renland

                                 Valter Berntsen, Torstein Torgersen og Ingrid Robertsen

Varerepresentanter:

Revisorer:   Bjørnar Renland

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen og Valter Berntsen