TIDLIGERE STYRER/VERV

 

Oppdatert 2017-05-18.                                                                 

 

 

 

Styreverv 2016 – 17:

 

Leder:   Knut Karlsen

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Laila Hansen

Sekretær:   Jan A. Brox

Styremedlemmer:   Haldis Bredal, Jan Utheim og Jorunn Nilsen

Varerepresentanter: Oddvar Berntsen og Signy Seglsten

 

Revisorer:   Gunvald Nordheim, Henry Solbakken og

                    vararevisor Åsmund Laukslett

 

Valgkomité:   Leder Karin Laukslett, medl. Signy Seglsten og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                      

Arrangementskomité: Leder Øystein Berntsen, medl. Anne-Lise Solbakken,

                                    Aud Jensen og Haldis Bredal

 

 

 

 

Styreverv 2015 – 16:

 

Leder:   Knut Karlsen

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Laila Hansen

Sekretær:   Jan A. Brox

Styremedlemmer:   Haldis Bredal, Jan Utheim og Jorunn Nilsen

Varerepresentanter: Oddvar Berntsen og Signy Seglsten

 

Revisorer:   Gunvald Nordheim, Henry Solbakken og

                    vararevisor Åsmund Laukslett

 

Valgkomité:   Karin Laukslett, Signy Seglsten og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Arrangementskomité: Øystein Berntsen, Anne-Lise Solbakken, Aud Jensen,

                                   Harald Hansen og Haldis Bredal

                                    

 

 

Styreverv 2014 – 15:

 

Leder:   Knut Karlsen

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Laila Hansen

Sekretær:   Jan A. Brox

Styremedlemmer:   Jan Utheim, Haldis Bredal, og Aud H. Alfredsen

Varerepresentanter: Jorunn Nilsen og Oddvar Berntsen

 

Revisorer:   Gunvald Nordheim, Henry Solbakken og

                    vararevisor Åsmund Laukslett

 

Valgkomité:   Karin Laukslett, Signy Seglsten og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Arrangementskomité: Øystein Berntsen, Anne-Lise Solbakken, Aud Jensen,

                                   Harald Hansen og Haldis Bredal

                                   

 

 

Styreverv 2013 – 14:

 

Leder:   Knut Karlsen

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Laila Hansen

Sekretær:   Jan A. Brox

Styremedlemmer:   Haldis Bredal, Jan Utheim og Elsa Britt Robertsen

Varerepresentanter: Jorunn Nilsen og Oddvar Berntsen

 

Revisorer:   Gunvald Nordheim, Henry Solbakken og

                     vararevisor Åsmund Laukslett

 

Valgkomité:   Oddmar Nilsen, Signy Seglsten og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Arrangementskomité: Øystein Berntsen, Haldis Bredal, Anne-Lise Solbakken,

                                     Hans S. Brox og Aud Jensen

                                   

 

 

Styreverv 2012 – 13:

 

Leder:   Knut Karlsen

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Laila Hansen

Sekretær:   Mari-Ann Johansen

Styremedlemmer:   Haldis Bredal, Jan Utheim og Elsa Britt Robertsen

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Oddvar Berntsen

 

Revisorer:   Gunvald Nordheim, Henry Solbakken og

                     vararevisor Åsmund Laukslett

 

Valgkomité:   Oddmar Nilsen, Signy Seglsten og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Arrangementskomité: Øystein Berntsen, Haldis Bredal, Anne-Lise Solbakken,

                                     Hans S. Brox, Aud Jensen og Solbjørg Y. Paulsen

                                   

 

 

Styreverv 2011 – 12:

 

Leder:   Knut Karlsen

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Laila Hansen

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Haldis Bredal, Mari-Ann Johansen og Jan Utheim

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Oddvar Berntsen

 

Revisorer:   Gunvald Nordheim og vara Henry Solbakken

 

Valgkomité:   Oddmar Nilsen, Signy Seglsten og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Arrangementskomité: Solbjørg Y. Paulsen, Anne-Lise Solbakken,

                                    Øystein Berntsen, Aud Jensen, Ingri Lydersen

                                    og Øistein Larsen

 

Styreverv 2010 – 11:

 

Leder:   Hans S. Brox

Nestleder:   Knut Karlsen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Jan Utheim

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Oddvar Berntsen

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Signy Seglsten, Oddmar Nilsen og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Arrangementskomité: Solbjørg Y. Paulsen, Ingrid Sivertsen, Øystein Berntsen,

                                    Ingri Lydersen, Aud Jensen og Øistein Larsen

 

Styreverv 2009 – 10:

 

Leder:   Hans S. Brox

Nestleder:   Karin Laukslett

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Knut Karlsen

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Jan Utheim

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Signy Seglsten, Oddmar Nilsen og Lillian Nordheim

                      Vara Jan Utheim

                     

Mea-/arrangementskomité: Willy Olsen, Rasmus Myreng,

                                             Solbjørg Yttergård Paulsen, Ingri Lydersen,

                                             Stein O. Lorentzen og Øystein Berntsen

 

Styreverv 2008 – 09:

 

Leder:   Hans S. Brox

Nestleder:   Karin Laukslett

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Knut Karlsen

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Jan Utheim

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Signy Seglsten, Haldis Bredal og Harald Johannessen

                      Vara Jan Utheim

                     

Mea-/arrangementskomité: Arvid Antonsen, Willy Olsen, Rasmus Myreng,

                                             Solbjørg Yttergård Paulsen, Ingri Lydersen og

                                            Stein O. Lorentzen

 

Styreverv 2007 – 08:

 

Leder:   Hans S. Brox

Nestleder:   Karin Laukslett

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Knut Karlsen

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Jan Utheim

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Signy Seglsten, Haldis Bredal og Harald Johannessen

                      Vara Jan Utheim

                     

Mea-/arrangementskomité: Arvid Antonsen, Bjørg Berntsen, Rasmus Myreng,

                                             Bjarnhild M. Vevik, Solbjørg Yttergård Paulsen og

                                             Willy Olsen

 

Styreverv 2006 – 07:

 

Leder:   Hans S. Brox

Nestleder:   Karin Laukslett

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Knut Karlsen

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Jan Utheim

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Harald Johannessen, Haldis Bredal og Signy Seglsten

                      Vara Jan Utheim

                     

Mea-/arrangementskomité: Arvid Antonsen, Bjørg Berntsen, Tor Sletten,

                                             Rasmus Myreng, Bjarnhild M. Vevik og

                                             Solbjørg Yttergård Paulsen

 

Styreverv 2005 – 06:

 

Leder:   Hans S. Brox

Nestleder:   Karin Laukslett

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Ragnhild Johansen, Laila Hansen og Asle Aasheim

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Jan Utheim

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Haldis Bredal, Harald Johannessen og Sara Renland

                      Vara Jan Utheim

                     

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Ranveig Vik Martinsen, Tor Sletten,

                                             Bjørg Berntsen, Arvid Antonsen, Terje K. Olsen og

                                             Annie Aasheim

                                             Vara Kitty Nordheim og Margit Strand

 

Styreverv 2004 – 05:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Asle Aasheim, Laila Hansen og Hans S. Brox

Varerepresentanter:   Jan A. Brox og Karin Laukslett

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Harald Johannessen, Haldis Bredal og Sara Renland

                      Vara Jan Utheim

                     

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Ranveig Vik Martinsen, Tor Sletten,

                                             Bjørg Berntsen, Arvid Antonsen, Terje K. Olsen og

                                             Annie Aasheim

                                             Vara Kitty Nordheim og Margit Strand

 

Styreverv 2003 – 04:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Asle Aasheim, Solbjørg Y. Paulsen og Hans S. Brox

Varerepresentanter:   Jan A. Brox, Karin Laukslett og Helen M. Meyer

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Harald Johannessen, Haldis Bredal og Sara Renland

                     

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Ranveig Vik Martinsen, Tor Sletten,

                                             Bjørg Berntsen, Arvid Antonsen,

                                             Harald Johannessen og Annie Aasheim

                                             Vara Kitty Nordheim og Margit Strand

 

Styreverv 2002 – 03:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Asle Aasheim, Solbjørg Y. Paulsen og Hans S. Brox

Varerepresentanter:   Jan A. Brox, Karin Laukslett og Julius Hansen

 

Revisorer:   Harald Johannessen og vara Helga Elstad

 

Valgkomité:   Haldis Bredal, Harald Johannessen og Jarle Voll

                     

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Bjørg Berntsen,

                                             Harald Johannessen, Ranveig Vik Martinsen,

                                             Haldis Bredal, Arvid Antonsen og Annie Aasheim

                                             Vara Kitty Nordheim, Margit Strand og Tor Sletten

 

Styreverv 2001 – 02:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Ragnhild Johansen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Elsa Britt Robertsen

Styremedlemmer:   Stein Lorentsen, Solbjørg Y. Paulsen og Hans S. Brox

Varerepresentanter:   Ranveig V. Martinsen, Jan A. Brox og Julius Hansen

 

Revisorer:   Helga Elstad og Harald Johannessen

 

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll

                     

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Margit Strand, Bjørg Berntsen,

                                             Kåre Jensen, Ranveig Vik Martinsen, Haldis Bredal,

                                             Arvid Antonsen og Tor Sletten

 

Styreverv 2000 – 01:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Terje K. Olsen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen

Styremedlemmer:   Jan A. Brox, Karin Laukslett og Hildur Nordheim

Varerepresentanter:   Julius Hansen og Solbjørg Yttergård Paulsen

 

Revisorer:   Helga Elstad og vara Harald Johannessen

 

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll

                     

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Bjørg Berntsen, Margit Strand,

                                             Rolf Minde, Kåre Jensen, Ranveig Vik Martinsen,

                                             Haldis Bredal og Arvid Antonsen

 

Styreverv 1999 – 2000:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Terje K. Olsen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen

Styremedlemmer:   Jan A. Brox, Randi K. Pettersen og Ingrid Robertsen

Varerepresentanter:   Karin Laukslett, Julius Hansen og Hildur Nordheim

 

Revisorer:   Helga Elstad og vara Harald Johannessen

 

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Harald Johannessen og Jarle Voll

                      vara Hildur Nordheim

 

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Bjørg Berntsen, Margit Strand,

                                             og Rolf Minde

                                            vara Haldis Bredal og Ranveig Vik Martinsen

 

Styreverv 1998 – 99:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:   Terje K. Olsen

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Ranveig Vik Martinsen

Styremedlemmer:   Valter Berntsen, Ingrid Robertsen og Jan A. Brox

Varerepresentanter:   Randi K. Pettersen, Julius Hansen og Karin Laukslett

 

Revisorer:   Bjørnar Renland og Helga Elstad

 

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Hally Breivik og Harald Johannessen

 

Mea-/arrangementskomité: John Nordheim, Valter Berntsen/Bjørg Berntsen,

                                             Hildur Nordheim, Haldis Bredal og Rolf Minde

 

Styreverv 1997 – 98:

 

Leder:   Bjarnhild M. Vevik

Nestleder:  

Kasserer:   Haldis Bredal

Sekretær:   Karin Laukslett

Styremedlemmer:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen, Bjørnar Renland

                                 Valter Berntsen, Torstein Torgersen og Ingrid Robertsen

Varerepresentanter:

 

Revisorer:   Bjørnar Renland

 

Valgkomité:   Terje K. Olsen, Ranveig Vik Martinsen og Valter Berntsen