TAKKEBREV FRA SLOTTET

 

Oppdatert 2011-02-06.

 

Foreninga sendte i desember 2010 et eksemplar av boka ”Erindring” i julegave til Kongen og Dronningen. Nå i januar 2011 mottok foreninga følgende takkebrev:

 

 

 

 

 

 

I januar 2008 kom plutselig følgende hilsen fra Fylkesmannen i Troms i posten:

 

 

 

Vedlagt lå følgende kopi av brev fra Det Kongelige Hoff:

 

 

Det var svært overraskende at foreningas bok ”Hildring” var under juletreet på julaften på Slottet. Styret synes dette er en fin anerkjennelse av det vi driver med i Hillesøyforeninga. Takk til alle som har bidratt med stoff og bilder. Samtidig har dette gitt oss inspirasjon til å gå løs på oppgaven med å få gitt ut ei ny bok. Styret oppfordrer derfor alle til å komme med stoff og bilder eller forslag til temaer som kan være med i foreningas neste bok.

 

Styret