RAPPORT FRA SOMMARGØY PÅ SOMMARØY 1. – 3. AUGUST 2014

 

 

Oppdatert 2014-09-16.

 

Årets «Sommargøy på Sommarøy» begynte med pensjonisttreffet i ungdomshuset på Hillesøya om kvelden onsdag 30. juli. Tidligere år har treffet vært avviklet torsdagskveldene før Sommargøyen, men i år var huset bortleid på torsdag. Pensjonisttreffet er det redningsforeninga «Fremad» som står for. Som vanlig var arrangementet fylt til siste plass.

 

 

 

Fra tilriggingen fredag 1. august på bruket til Hj. Johansen & Co AS. Til venstre rigging av serveringsstedet og til høyre rigging av stands. Hillesøyforeningas stand er i hjørnet til venstre. Foto begge bilder: Jan A. Brox.

 

Det øvrige arrangementet foregikk fra og med fredag 1. august til og med søndag 3. august. Hillesøyforeninga deltok på fredag og lørdag med stand for informasjon og salg av bøker og annet. Arrangementet var i år lagt til det nedlagte fiskebruket Hjalmar Johansen & Co AS. Her er det så store lokaler at alle utstillerne fikk plass inne. Noe få valgte å stille opp ute p.g.a. at de hadde hele utstillingen i store biler.

 

 

 

Til venstre standen til Sissel Hauan. Hun er i utpakkingsfasen. Det er hun med lyst hår og lang lys og svartstripete jakke. Til høyre standen til Hillesøyforeninga. Bak bordet i blåe T-skjorter ses foreningas leder Knut Karlsen og Haldis Bredal.

Foto begge bilder: Jan A. Brox.

 

Hillesøyforeningas medlemmer som betjente standen på fredag var Knut Karlsen, Jan A. Brox, Ragnhild Johansen og Jan Utheim. På lørdag var det Knut Karlsen, Jan A. Brox, Haldis Bredal, Ragnhild Johansen og Jorunn Nilsen som delte vaktene ut over dagen.

 

 

Redningsforeninga «Fremads» stand på bruket til Hj. Johansen & Co AS. Bak bordet Anne Lise Solbakken og Ann Elise Solbakken. Foto: Jan A. Brox.

 

Arrangementet trakk mye folk og foreninga solgte forbausende mange bøker. Vi hadde laget fem bokpakker inneholdende «Hildring», «Erindring» og «I Synsranda». Disse bokpakkene forsvant raskt på lørdag. Av den første boka «Hildring» er det ikke flere eksemplarer igjen av. Det ble òg tegnet noen nye medlemmer. Alt i alt må vi si oss fornøyd med vår deltakelse på årets «Sommargøy på Sommarøy».

 

Kroken september 2014.

 

JAB