Høstreff Oktober, erter kjøtt og flesk, ring Knut Karlsen – tlf.: 976 66 680 eller på e-post k-bkarls@online.no