VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE

Oppdatert 2017-11-03.

 

Siste 4 oppdateringer her

Høstreff Oktober, erter kjøtt og flesk, ring Knut Karlsen – tlf.: 976 66 680 eller på e-post k-bkarls@online.no

Utdrag av foreningas første bok «Hildring» er lagt ut på hjemmesida. Siste lagt ut 2016-09.05. Klikk HER

 

Foreningas nyeste bok ”I SYNSRANDA” er nå i salg.  Klikk HER

 

Hillesøyforeningas bok ”ERINDRING” er fortsatt i salg. Klikk HER. ”HILDRING”, 2. opplag, er UTSOLGT.

 

Rettelser og kommentarer til foreningas bok ”Hildring” (delvis lagt inn i 2. opplag).  Klikk HER.

 

Rettelser og kommentarer til foreningas bok ”Erindring”.  Klikk HER.

 

Kulturminnedagen på Tussøya, arrangement 14. august 2011 klikk HER.

 

Takkebrev fra Slottet for bøkene ”Erindring” og ”Hildring”.  Klikk HER.

 

 

De som lurer på hva Hillesøyforeninga er og hva den driver med, vil finne en kort informasjon på denne siden. Mer spesielt interesserte anbefales å gå inn på de forskjellige ”knappevalgene” til venstre. 

 

Hillesøyforeninga ble stiftet 18. april 1998. Den er ei frittstående forening uten politisk eller religiøs tilhørighet. Hillesøyforeninga er for alle som vil delta og støtte foreninga i dens arbeide etter §3. I Hillesøyforeningas formålsparagraf står det bl.a.:

 

”Foreningas formål er å ta vare på og bringe videre tidligere Hillesøy kommunes sosiale og kulturelle arv.

Dette kan realiseres ved bl. a.:

- å bidra til samarbeid og kontakt mellom bygdene som i sin tid utgjorde Hillesøy kommune ved å framstå som et forum hvor enkeltpersoner eller representanter fra lag og foreninger i bygdene kan ta opp og behandle saker av felles interesse.  . . . . . ”

 

Hillesøyforeninga har en aktiv Arrangementskomité som tar seg av alle foreningas arrangementer. Se knappen Arrangementskomité til venstre.

 

Finner du ut etter å ha lest informasjonen om Hillesøyforeninga, at dette er noe for deg, så bruk innmeldingsknappen til venstre. Innmelding kan også skje pr. telefon eller brev til leder eller kasserer.

 

Hillesøy kommune

 

 

Hillesøy kommune i Troms fylke omfattet områder nordvest på Senja, vest på Kvaløya og øyene utenfor. Ved den store kommunesammenslåingen 1. januar 1964 ble arealet sør og vest for Malangen tillagt Lenvik kommune mens resten av arealet ble innlemmet i Tromsø kommune.

 

TAKK FOR BESØKET