Båter i Ersfjordbotn

 

Fortalt av Trygve Lorentsen juni 2000

 

Oppdatert 2016-09-05.

 

 

Min bestefar Karl Lorentsen hadde ei jakt i begynnelsen av 1900-tallet. Jakta het ”Anna” og ble kjøpt fra Hungeren i Tromsdalen. Derfor fikk jakta navnet ”Hungern-Anna”. Jakta ble brukt som lossement under sildefisket rundt på fjordene i Troms. ”Anna” ble òg brukt på ishavet etter at den ble klavert. Den ble kondemnert omkring 1913–15. Kjølen ble brukt som drager i ei kai som Karl Lorentsen jr. (min fars halvbror) bygde.

 

 

MS ”Maritim”, T 168 HS. Båten er bygget i 1942, motoren er en 50 HK Volda. Eier: Thorleif Johansen, Ersfjordbotn. Foto: Bildet er i privat eie.

 

Utenom jakta ”Anna” hadde Karl Lorentsen to gavlbåter som het ”Lyra” og ”Vega”. De ble kjøpt omkring 1910–11. Senere kjøpte han skøyta ”Borgny” (T 100 HS) i 1918–19.

Ingvard Lorentsen hadde en ”pinning”. Det var en klinkbygd båt med éi mast. Mange klinkende båter ble klavert når de ble gamle og skrøpelige.

Mye senere anskaffet firmaet Ingvard Lorentsens Eftf. ved Ivan Lorentsen en båt som fikk navnet MK ”Solvoll”. Den ble kapret under andre verdenskrig av noen som aktet å rømme til Island. De ble imidlertid oppdaget av tyskerne og stanset ute i havet. Mannskapet ble arrestert og ”Solvoll” ble senket.

 

 

MS ”Sofie”, T 60 HS. Båten er bygget 1940, lengde 51 fot og motoren er en 100 HK Laval. Eier: J. Johansen, Ersfjordbotn. Foto: Bildet er i privat eie.

 

Når en ser i merkeregisteret for Hillesøy, så finner en først MS ”Sofie” (T 60 HS) med eier J. Johansen, Ersfjordbotn. Det må være feilskriving, for eieren var Halfdan Johansen, Ersfjordbotn. Senere anskaffet Halfdan Johansen et nytt fartøy, MK ”Maritim” på 56 fot og hadde begge båtene samtidig. Den hadde en motor av merke Volda og gjorde svært god fart etter datidens mål. Jeg tror han hadde ei skøyte før ”Sofie”.

 

 

MS ”Borgny”, T 100 HS. Båten er bygget i 1911 og fra 1930 stod det en 35 HK Rapp i den. Eier: Arne Lorentzen, Ersfjordbotn. Foto: Bildet i privat eie.

 

Den neste i registeret er MS ”Borgny” (T 100 HS), og som eier står Arne Lorentsen, Hendikvik (skal være Henrikvika). Arne Lorentsen var sønn av Karl Lorentsen og bodde i Ersfjordbotn. Arne overtok ”Borgny” etter far sin før andre verdenskrig.

Ellers var det ingen store båter i Ersfjordbotn, hvis man med ”store” mener båter over 40–50 fot. Men det var mange sjarker. Det var noen som hadde det som ”sport” å legge klengenavn på enkelte båter. Eksempler er ”Avholdskjelen” for ”Villy”, ”Mandolinen” for ”Rikart”, og andre slike navn som kan nevnes, var ”Potetesgryta” og ”Kutunga”.