ÅRSBERETNING 2013

 

Oppdatert  2014-08-16.

 

Styret har bestått av:

 

Leder Knut Karlsen

(2013*1)

Styremedl. Haldis Bredal

(2013)

Nestleder Ragnhild Johansen

(2013)

Styremedl. Elsa Britt Robertsen

(2012*)

Kasserer Laila Hansen

(2012*)

Varamedl. Oddvar Berntsen

(2013*)

Sekretær Jan A. Brox

(2013)

Varamedl. Jorunn Nilsen

(2013*)

Styremedl. Jan Utheim

(2012*)

 

 

 

¹) Leder Knut Karlsen ble valgt for et år etter eget ønske og han er derfor på valg.

*) Disse er på valg. Varamedlemmene er valgt for et år, de er derfor på valg.

 

Revisorer for 2013 valgt for et år, disse er derfor på valg:

Revisorer Henry Solbakken og Gunvald Nordheim. Vararevisor Åsmund Laukslett.

 

Arrangementskomiteen har bestått av:

Leder Øystein Berntsen (valgt 2013 for 2 år), Anne-Lise Solbakken (valgt 2013 for 2 år), Hans S. Brox (valgt 2012*), Aud Jensen (valgt 2012*) og Haldis Bredal (valgt 2012*).

 

*) Disse er på valg.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Leder Oddmar Nilsen, medlemmer Lilian Nordheim og Signy Seglsten. Varamedl. Jan Utheim. Alle er valgt for et år og er derfor på valg.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 198, herav 7 æresmedlemmer. Besøkstallet på våre internettsider i 2013 var 2062 det er 1799 mindre enn i 2012. Toppmåneden var februar med 419 besøkende.

 

Aktiviteten i 2013 har vært noe svakere enn tidligere år. Det er flere årsaker til det. En av årsakene er at det i 2013 ikke ble arrangert Sommargøy på Sommarøy. Videre var det f.eks. problemer med å skaffe folk til Husøy-dagene da dette kolliderte med at folk var bortreist eller på ferie. Styret har avholdt 5 møter og behandlet 24 saker.

 

Det årlige møljekalaset ble avviklet lørdag 23.2. i ungdomshuset på Hillesøya. Det var satt opp buss fra Prostneset i Tromsø med stopp i Giæverbukta, Kvaløysletta, Henrikvika og Synnøvjorda. Turen tok nesten en halv time mer enn normalt p.g.a. av at det var mildvær og regn med glatte veier. Dårlig vær til tross, det var 66 personer som benket seg rundt bordene i ungdomshuset. Mølja var fortreffelig i år som tidligere år. Bjarnhild M. Vevik ledet allsangen og musikken til dansen ble besørget som vanlig av Bjørnar Sørensen og Børre Schjølberg fra Langsund. Foreningas leder Knut Karlsen overrakte årets hederspris til Elsa Britt Robertsen for hennes innsats for foreninga i mange år.

 

Torsdag 11.4. ble avholdt sosialt treff på Workinntunet, låven. 17 personer møtte. Aud-Kirsti Pedersen holdt et innlegg om «hillesøymålet». Har vi en egen dialekt i tidligere Hillesøy? Etter innlegget ble det diskusjon om emnet. Bjarnhild M. Vevik orienterte om Slektshistoriskforening sitt arbeid.

 

Torsdag 23.5. var det sosialt treff i Botnhamna. Treffet var planlagt til bygdesamlingen i Meyer-brygga, men restaureringsarbeidet med brygga var ikke ferdig så treffet ble flyttet til eldreboligen. Været var sommerlig med temperatur opp mot 20 ºC. Et tjuetalls personer var møtt frem. Kjetil Renland viste eldre bilder fra området på flatskjerm. Ellers var det åresalg med trekking av mange pene gevinster. Så var det karbonadesmørbrød med kaffe og ikke å forglemme den gode praten rundet bordet.

 

Høsttreffet var satt opp lørdag 12.10. i ungdomshuset på Hillesøya. Men da planleggingen kom sent i gang, samt at den nye boka til foreninga som var ment å presenteres på dette treffet, var blitt forsinket fra trykkeriet ble det vedtatt å utsette treffet til fredag 22.11. Det ble satt opp buss fra Prostneset kl. 17.00 til Hillesøya med et stopp på Synnøvejorda for å ta på folk. Et 40-talls personer var møtt opp. Det ble servert erter, kjøtt og flesk med hjemmelaget sviskergrøt med fløte til. Det hele ble avrundet med kaffe.  Alt smakte fortreffelig. Musikken til dansen ble besørget som vanlig av Bjørnar Sørensen og Børre Schjølberg.

 

Den nye boka, «I synsranda», til foreninga kom i salg utpå høsten. Det var meningen at den skulle leveres fra trykkeriet først i oktober, men en diskusjon mellom trykkeriet og bokkomiteen om plasseringen av innholdet førte til en forsinkelse fra trykkeriet slik at den ikke ble levert før først i november. Boka er den tredje i serien med fortellinger og bilder fra området som utgjorde Hillesøy kommune. I salgsstatistikkens ti på toppliste for Libris i Tromsø, offentliggjort i iTromsø den 29.11.2013, lå boka på 7. plass og det er to plasser foran stortingsrepresentant Per Sandbergs bok «Mot min vilje». Vi har i ettertid fått gode tilbakemeldinger fra kunder om bokas innhold og utseende.

 

Bokkomiteen har bestått av: Leder Jan A. Brox, medl. Hans S. Brox, Ragnhild Johansen og Oddmar Nilsen.

 

Vi må vel kunne si at det, året sett under ett, har vært et brukbart aktivitetsnivå både når det gjelder medlemstreff og ikke minst bokutgivelsen – som mange hadde ventet på.