ÅRSBERETNING 2011

 

Oppdatert  2012-05-09.

 

Styret har bestått av:

 

Knut Karlsen

(2011) leder*)

Jan Utheim

(2010) styremedl.*)

Ragnhild Johansen

(2011) nestleder

Mari-Ann Johansen

(2011) styremedl.

Laila Hansen

(2010) kasserer*)

Jan A. Brox

(2011, 1 år) 1. varam.*)

Elsa Britt Robertsen

(2010) sekretær*)

Oddvar Berntsen

(2011, 1 år) 2. varam.*)

Haldis Bredal

(2011) styremedl.

 

 *) Disse er på valg.

 

Knut Karlsen hadde sagt seg villig til å ta ledervervet for et år.

 

Revisor Gunvald Nordheim og vararevisor Henry Solbakken. Disse valgt for et år.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Oddmar Nilsen, Signy Seglsten, Lillian Nordheim og varamedl. Jan Utheim. Valgkomiteen er valgt for et år.

 

Arrangementskomiteen har bestått av:

 

Solbjørg Paulsen (2011, 2 år)

medlem

Ingri Lydersen (2010, 2 år*)

medlem

Anne-Lise Solbakken (2011, 2 år)

medlem

Aud Jensen (2010, 2 år*)

medlem

Øystein Berntsen (2011, 2 år)

medlem

Øistein Larsen (2010, 2 år*)

medlem

*) Disse er på valg.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 196 personer. Besøkstallet på våre internettsider i 2011 var 2209, og det er 860 flere enn i 2010. Det gir et snitt per måned på 184. Har aldri hatt et så høyt antall besøkende.

                Aktiviteten i foreninga i 2011 har vært noe mindre enn tidligere år. Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 29 saker.

                Det årlige møljekalaset ble avviklet lørdag 26.2. og som vanlig på ungdomshuset på Hillesøya. Buss var satt opp fra Prostneset med stopp i Giæverbukta, Kvaløysletta og Bogbukta i Kattfjorden for å ta på møljehungrige. Været var ikke på vår side i år, sydvest opp til kuling med regnbyger. Likevel var det møtt frem 54 personer til kalaset. I likhet med tidligere år var det et fortreffelig måltid damene ute ved havet hadde stelt i stand. Etter mølja var det kaffe og kaker så mye vi orket. Bjørnar Sørensen og Børre Schjølberg sørget for dansemusikken i år som i fjor. Selv om gjestene var tungt «lastet» så var det mange som benyttet anledningen til å svinge seg. I en pause i musikken ble en av foreningas eldste medlemmer, Aslaug Edøy, hedret av foreningas leder Hans S. Brox med overrekkelse av en blomsterbukett. Årets hederspris gikk til Karin Laukslett for sitt virke i styre og stell i foreninga over mange år, samt det utmerkete arbeidet hun har gjort som medlem i bokkomiteen ved utgivelsen av boken Erindring. Hun har òg æren for at det gamle døpefatet fra gammelkirken på Hillesøya kom til rette og ble plassert i kirken på Austeinen.  Ved midnatt var det retur til byen.

                Torsdag 26.5. var det medlemstreff i Botnhamn. Treffet ble holdt på endresenteret. Det møtte 20 personer, 10 fra hver side av Malangen. Været var ufyselig med nordavind og sluddbygger. Været får ta skylden for at det ble så lite oppmøte, men også det at bekjentgjørelsen av treffet ble sendt ut for kort tid før treffet, kan òg ha vært medvirkende til det dårlige oppmøte. Men uansett de som møtte hadde det trivelig på treffet med god mat og god prat.

                Foreninga deltok i arrangementet Sommargøy på Sommarøy som ble avviklet i tiden torsdag 21. 7. – søndag 24.7.  Det hele begynte torsdagskveld med redningsforeninga Fremads pensjonisttreff i ungdomshuset på Hillesøya. Her underholdt som vanlig Kjell Ove Hveding og hans onkel Tor Hveding. Det var allsang og fortellinger. Et populært tiltak da det var fylt opp til siste plass.

                Fredag og lørdag stilte foreninga med stand på Holmen Bruk på Sommarøya. Her informerte foreningas medlemmer om foreningas arbeid. Salg av T-skjorter, caps, pins og bøker. En bildekanon viste bilder fra tidligere Hillesøy kommunes område. Markedet åpnet kl. 15.00, men allerede ved 14.30-tiden begynte det å komme folk, så ved åpningen var det ganske mange som var møtt frem. Men så skjedde det noe merkelig. Ved 15.30-tiden var det plutselig fritt for folk. Vi på standen skjønte lite av det. Men så kom beskjeden om at det var gått av en bombe i regjeringskvartalet i Oslo og at det var skyting på Utøya og at flere var døde. Folket var rett og slett gått heim for å følge dramaet på TV. Derfor var det egentlig bare å pakke sammen, noe som flere gjorde allerede en time før annonsert stengetid kl. 19.00. De som hadde vakt på standen fredag var: Knut Karlsen, Jan A. Brox og Elsa Britt Robertsen. På lørdag var det på første vakta: Knut Karlsen, Hans S. Brox og Haldis Bredal. Andre vakta: Knut Karlsen, Jan A. Brox og Ragnhild Johansen. Søndag stilt ikke foreninga.

                Søndag 14.8. var det kulturløype på Tussøya, arrangert av Tussøylaget, UiT, Tromsø Museum og Troms Fylkeskommune. Foreninga var ikke med i dette arrangementet, men medlemmer av foreninga var engasjert av arrangørene som foredragsholdere, i denne sammenheng som «urinnvånere» av øya.

                Foreninga deltok på Husøy-dagan som ble avviklet 20. – 21.8. Her deltok foreninga bare på lørdag 20.8. med stand og samme opplegg som på Sommargøy på Sommarøy. De som bestyrte standen var Knut Karlsen, Haldis Bredal og Laila Hansen.

                Lørdag 17.9. hadde foreninga satt opp en busstur til Abisko i Sverige, men turen måtte avlyses da det ble for få deltakere.

                Treffet i oktober som var vedtatt på styremøtet 9.6. og tenkt avholdt på Buvik Brygge ble av forskjellige årsaker ikke noe av

Lørdag 26.11. var det klart for julebord på Sjøtun Brygge i Kattfjorden, men uværet Berit som herjet opp etter kysten sørget for at det måtte avlyses. Riktig nok hadde ho Berit rast fra seg før ho nådde Troms, da det var stille i vårt område, men ho sørget for en rekordstor flo som medførte at det midt på dagen sto flere cm med sjøvann over gulvet i restauranten i brygga på Sjøtun.

Styret mener at aktiviteten i foreninga har vært noe lavere enn planlagt i det forløpne år p.g.a. spesielle forhold og satser på økt aktivitet i 2012.

 

 

Tromsø, _________

                                                                                31.12.2011

 

Styret