ÅRSBERETNING 2010

 

Oppdatert  2011-04-19.

 

Styret har bestått av:

 

Hans S. Brox

(2009) leder*)

Laila Hansen

(2010) styremedl.

Knut Karlsen

(2010) nestleder

Jan Utheim

(2010) styremedl.

Haldis Bredal

(2009) kasserer*)

Jan A. Brox

(2010, 1 år) 1. varam.*)

Elsa Britt Robertsen

(2010) sekretær

Oddvar Berntsen

(2010, 1 år) 2. varam.*)

Ragnhild Johansen

(2009) styremedl.*)

 

 *) Disse er på valg.

 

Revisor Harald Johannessen og vararevisor Helga Elstad.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Signy Seglsten, Oddmar Nilsen, Lillian Nordheim og varamedl. Jan Utheim.

 

Arrangementskomiteen har bestått av:

 

Solbjørg Paulsen (2009, 2 år*)

leder

Ingri Lydersen (2010, 2 år)

medlem

Ingrid Sivertsen (2010, 1 år*)

nestleder

Aud Jensen (2010, 2 år)

medlem

Øystein Berntsen (2009, 2 år*)

økonomi               

Øistein Larsen (2010, 2 år)

medlem

*) Disse er på valg.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 197, det samme som i 2009. Besøkstallet på våre internettsider i 2010 var 1.349, og det er 63 flere enn i 2009. Det gir et månedssnitt på 112,5 besøk.

Aktiviteten i foreninga i 2010 må vel sies å ha vært jevnt over god. Styret har avholdt seks ordinære styremøter og behandlet 29 saker. På styremøtet 14.1. deltok Solbjørg Y. Paulsen fra arrangementskomiteen i forbindelse med at arrangementskomiteens regnskap ble samordnet med foreningas regnskap. Videre har medlemmer fra foreninga deltatt på flere av sommerens aktiviteter i samarbeid med andre foreninger og lag.

Det var meningen å arrangere solfest et sted i Tromsø torsdag 21.1., men planleggingen kom for sent i gang så den måtte skrinlegges.

Årets møljekalas ble avviklet som tradisjonelt, siste lørdagen i februar, 27.2., i ungdomshuset på Hillesøya. Buss var satt opp fra Tromsø kl. 16.30. Turen ut foregikk i lett sørlig bris, lett snøslør og ÷ 6 °C. 44 personer deltok i kalaset. Det ble servert nydelig mølja med alt som tilhører et slikt måltid. Flatbrødet var bakt av Elin Ludvigsen og smakte fortreffelig. Øl og akevitt var å få kjøpt. Dessert var kavring og kulturmelk. Etter dette var det kaffe og kaker. Bjørnar Sørensen og Børre Schjølberg sørget for dansemusikk for de som enda hadde krefter til det etter det solide måltidet. Årets hederspris gikk i år til Aud-Kirsti Pedersen for hennes bistand med det språklige i forbindelse med de to bøkene ”Hildring” og ”Erindring”. Hun har ytt oss en uvurderlig bistand, ikke bare på det språklige, men også gitt råd og veiledning under arbeidet med bøkene. Hun var ikke til stede på møljekalaset så hun fikk overrakt prisen på årsmøtet den 17.4.2010. Ved midnatt var det retur til Tromsø i fullmåneskinn i et storslått vinterlandskap.

Torsdag 11.3. var det foreningstreff på Heracleum i Tromsø. Her møtte 11 personer og det hele foregikk i tradisjonelle former med åresalg etc.

Torsdag 20.5. tok vi turen over Malangen med ferga ”Helgøy” til Botnhamn og eldresenteret. Det var stille og lett regn, senere opphold. Avgangen fra Brensholmen ble ca. 20 min forsinket da ferga måtte fylle bunkers. På senteret hadde Ella og Britt Sebulonsen og deres medhjelpere dekt på to langbord og ellers gjort i stand til en hyggelig sammenkomst. 34 personer hadde møtt frem. Det ble servert karbonader og kaker med så mye kaffe man klarte. Alt velsmakende. Det ble bemerket at det var en usedvanlig god kaffe som ble servert. Spesialresept? Leif Kopland fortalte om det gamle handelsstedet Laukvika og Ella Sebulonsen fortalte om eldresenteret og litt om Øyfjordvær, stedet hvor hun kommer fra. Et meget hyggelig treff.

Foreninga deltok på arrangementet Sommargøy på Sommarøy, helga 22.7. – 25.7. med stand på Holmen Bruk fredag og lørdag. Her ble det solgt bøker (”Hildring” og ”Erindring”), T-skjorter, kaps og pins. En bildekanon viste bilder fra tidligere Hillesøy kommune. Det ble òg gitt informasjon om foreningas arbeid. Været var langt fra noe drømmevær. Kald og sur vind sørget for at det var mindre folk enn ved tidligere arrangementer, spesielt på fredag. På fredag ble standen betjent av Jan A. Brox, Elsa Britt Robertsen og Knut Karlsen. På lørdag var det Knut Karlsen, Ragnhild Johansen, Elsa Britt Robertsen, Hans S. Brox, Ingrid Sivertsen og Haldis Bredal.  Flere medlemmer deltok allerede torsdags kveld på redningsforeninga ”Fremads” pensjonisttreff i ungdomshuset på Hillesøya. Her var det allsang og underholdning av Kjell Ove Hveding og hans onkel Tor Hveding.

Husøydagan ble avviklet helga 20. – 22.8. Hovedarrangementet var lagt til lørdag. Foreninga deltok på lørdag med stand på fiskebruket til Brødrene Karlsen. Opplegget var omtrent det samme som på Sommargøy på Sommarøy. Standen ble betjent av Haldis Bredal, Laila Hansen og Knut Karlsen.

Foreninga deltok ikke på Kulturdagen i Kattfjorden i år da dette arrangementet falt sammen i tid med Husøydagan og foreninga valgte å prioritere Husøydagan. Foreninga deltok heller ikke på Kulturminnedagen på Tussøya samme helg, men medlemmer av foreninga deltok som fortellere/foredragsholdere. Arrangør var Tromsø Museum og Tussøylaget.

Foreninga deltok for første gang på Klippfiskens dag i Tromvika lørdag 28.8. med stand ved grendehuset. Opplegget til foreninga var omtrent det samme som på Sommarøya og Husøya. Det var mange andre aktiviteter som trakk mye folk i det gode været. Ifølge iTromsø 30.8, var det nesten 500 besøkende. De som betjente standen var: Haldis Bredal, Elsa Britt Robertsen og Hans S. Brox. Ragnhild Johansen var i reserve om noen skulle melde forfall.

Torsdag 22.9. var det foreningstreff på Havtun, Brensholmen. Det var et nydelig høstvær denne dagen. 33 personer hadde tatt turen innom. Et sangkor bestående av sju modne kvinner underholdt med sang. De hadde ikke noe navn på koret, sa de, men de ble i løpet av kvelden ”døpt” til Gullstrupene. Oddmar Nilsen fra Sørfjorden fortalte om arbeidet med å få realisert det nye tilbygget på Havtun. En leilighet ble vist frem og den var både pen og praktisk innredet. Ellers ble det servert kaffe, karbonadesmørbrød og kaker og selvfølgelig åresalg og det som tilhører slike sammenkomster.

Torsdag 21.10. var det foreningstreff på Sjøtun Brygge. Her møtte 41 personer til tross for at været ikke var det beste – snøslaps og et par plussgrader. Turid og Per Tore Uteng hadde stelt i stand nydelig hvalbiff og så mye vi bare klarte å putte innpå. Etterpå var det kaffe og kaker. Arnt Bakkejord akkompagnerte på trekkspill til allsangen. Per Tore fortalte litt av historien om brygga på Sjøtun. Kåre Ludvigsen underholdt med historiefortelling. Rasmus Myreng holdt en liten minnetale ovr Einar Johansen, Botnhamn, som døde i Tanzania kort tid før treffet.

Årets julebord ble holdt fredag 26.11. på kantina til Eksportutvalget for fisk, Strandveien 106. 21 personer møtte, noe som var litt skuffende lite for arrangementet ble meget vellykket for de som møtte opp. Julematen var tilberedet av Per Tore Uteng på Sjøtun Brygge og brakt til kantina av Tor Paulsen. Menyen innholdt god tradisjonell julemat som pinnekjøtt, ribbe, medisterkaker, sur- og rødkål, kålrotstappe, sauser med mer. Desserten bestod av hjemmelaget riskrem og til slutt kaffe og småkaker så mye man orket. Arnt Bakkejord akkompagnerte med trekkspill til allsangen som ble ledet av Bjarnhild M. Vevik. Ellers ble det fortalt historier og praten gikk ved bordene. Det ble godt over midnatt før selskapet brøt opp og deltakerne ruslet heim.

Flere har spurt om det blir noe ny bok. Til det er å si at det kan nok bli en ny bok om ikke så lenge. Men ”lageret” av historier var så godt som tomt da boka ”Erindring” kom ut høsten 2009. Imidlertid vil det gå noe lengre tid enn det som var tilfellet mellom ”Hildring” og Erindring” da det vil gå med noe mer tid for å samle inn stoff.

Også i år sendte foreninga julegave til Slottet, og årets julegave var boka ”Erindring”.

Styret mener det har vært en jevn og god aktivitet i foreninga i det forløpne år og regner med nonelunde samme aktivitet i 2011 dersom ikke helt spesielle forhold skulle oppstå.

 

 

Tromsø, 10.03.2011.

               31.12.2010.

 

 

Styret