ÅRSBERETNING 2008

 

 

Styret har bestått av:

 

Hans S. Brox

(2007) leder

Laila Hansen

(2008) styremedl.

Karin Laukslett

(2008) nestleder

Knut Karlsen

(2008) styremedl.

Haldis Bredal

(2007) kasserer

Jan A. Brox

(2008, 1 år) 1. varamedl.

Elsa Britt Robertsen

(2008) sekretær

Jan Utheim

(2008, 1 år) 2. varamedl.

Ragnhild Johansen

(2007) styremedl.

 

(Alle i styre valgt for 2 år.)

 

Revisor Harald Johannessen og vararevisor Helga Elstad.

Valgkomité: Signy Seglsten, Haldis Bredal, Harald Johannessen og vararepr. Jan Utheim.

 

Medlemstallet var ved årets utløp 194 personer.

Aktiviteten i foreninga har vært noe over gjennomsnittet da foreninga har deltatt i noen flere arrangementer enn tidligere år. Styret har avholdt åtte møter og behandlet 49 saker. Det har òg vært avholdt et fellesmøte med Mea-komiteen angående driften av Mea. Bokkomiteen har avholdt to møter. Det første i januar angående tilgangen av stoff til ei ny bok og det andre i oktober hvor det ble besluttet å søke sponsormidler til den nye boka. Antall besøk på foreningas internettsider er noe usikkert da sidene ble tatt over på ny server i august og i den forbindelse var telleverket ute av drift en tid. Men med det antall som var registrert for skifting av server og det som er registret i ettertid så ligger besøkstallet på ca 1100.

Årets møljekalas gikk av stabelen som tradisjonen er, siste lørdagen i februar på ungdomshuset på Hillesøya, hvor stedets damer serverte en utsøkt delikatesse fra havet. Det var satt opp buss fra Tromsø med retur ved midnatt. 53 personer deltok i kalaset.  Estor Jensen akkompagnerte på gitar til allsangen. Hederspris ble utdelt til Julius Hansen for hans innsats i foreninga. Hedersprisen var en keramikkfigur ”Kystkvinne”, laget av Astrid Hanssen Buvika Keramikk. Etter måltidet var det dans til musikk av Børre og Bjørnar.  Bjørnar var forresten med i Gamnes Trio en gang i tiden. Begge er opprinnelig fra Langsund. Returen foregikk i et nydelig vintervær med måneskinn over snødekt landskap.

Foreninga deltok på Bygdedagan i Botnhamn 6. - 8. juni med stand i ungdomshuset. De som hadde ansvaret for dette var Knut Karlsen, Karin Laukslett og Laila Hansen. Det var rigget opp en bildekanon hvor gamle bilder fra tidligere Hillesøy kommune rullet over en skjerm. Det var salg av andre opplag av boka ”Hildring”, samt t-skjorter og capser. Ellers var det lagt frem materiell som viste foreningas virke. Det ble òg noen nye medlemmer.   

Det gamle døpefatet fra gammelkirka på Hillesøya som er omtalt i tidligere årsberetninger, ble overrakt fra familien Wilsgård, representer ved Agnes Wilsgård og Stine Størkersen til menighetsrådets formann Jon Olav Hansen. Hillesøyforeninga var representer ved Karin Laukslett og Laila Hansen. Overrekkelsen foregikk i Hillesøy kirke på Brensholmen under familiegudstjenesten 15. juni. Hillesøyforeninga hadde da arbeidet i flere år for å få til denne overrekkelsen etter ønske fra Olav Arne Wilsgård.

Også i år deltok foreninga på arrangementet Sommargøy på Sommarøy 24. – 27. juli. Det hele startet med pensjonisttreffet på ungdomshuset på Hillesøya torsdagskvelden den 24.7. Fra foreninga deltok Hans S. Brox, Haldis Bredal og Jan A. Brox. Disse hadde med flere permer med gamle bilder fra tidligere Hillesøy kommune som var lagt frem. Mange var og studerte disse og praten og diskusjonene gikk. De andre dagene hadde foreninga stand på Holmen Bruk hvor hovedarrangementet var lagt. Her var det samme opplegg som i Botnhamna. De som hadde ansvaret for standen fredag var Ragnhild Johansen , Knut Karlsen og Hans S. Brox. Lørdag var det Jan A. Brox, Knut Karlsen, Hans S. Brox og Haldis Bredal. Søndag stilte ikke foreninga. Også her ble det noen nye medlemmer.

Foreninga deltok også på Kystkulturdagen på Tulleng/Lauklines lørdag 16.8. Her hadde foreninga rigget seg til med stand på gammelbrygga på Tulleng med stort sett samme opplegget som i Botnhamna og Sommaøya. I tillegg holdt foreningas leder Hans S. Brox, et kort innlegg om utviklingen i området i de siste 70 – 80 årene. Ellers deltok fra foreninga Svein S. E. Brox og Ingrid Sivertsen. Kan nevne at foreninga spilte en CD med motorlyder fra gamle motorer – noe som fikk nostalgien fram i en del fremmøtte. Om kvelden var det middag på Lauklines. Fra foreninga stilte tre ”historiefortellere”: Terje K. Olsen, Willy Olsen og Hans A. Brox. Fortellingene falt i god jord – en trivelig kveld.

Årets busstur som var planlagt å gå i august til Senjehesten Fort og Kveitmuseet i Skrolsvika måtte avlyses på grunn av manglende påmeldte. Det er første gangen at en busstur måtte avlyses. Grunnen til manglende påmeldte er det ikke noe klare formeninger om.

Boka ”Hildring” som kom ut 15.9.2007, var utsolgt i løpet av drøyt to og en halv måned, og da det fortsatt av etterspørsel besluttet styret å trykke opp et nytt opplag som kom ut først i juni. Salget har stagnert noe, men det er solgt så mange eksemplarer at det har dekt en god del av kostnadene. Ei ny bok er under planlegging som forhåpentligvis kommer ut høsten 2009. Tilgangen på stoff er god. Det samme gjelder gamle bilder.

Året sett under ett må vel kunne sies at foreninga har hatt et godt aktivitetsnivå. Foreninga møter stort sett bare velvilje enten den henvender seg til offentlige instanser eller privatpersoner vedrørende foreningas arbeid.

 

MEA’s aktivitet i 2008.

 

MEA-komiteen har bestått av:

 

Willy Olsen (2007, 2 år)

medlem

Solbjørg Y. Paulsen (2007, 2 år)

medlem

Arvid Antonsen (2007, 2 år)

medlem

Rasmus Myreng  (2008, 2 år)

medlem

Ingri Lydersen (2008, 2 år)

medlem               

Stein O. Lorentzen (2008, 2 år)

medlem

 

 

 

 

Det er avholdt følgende meatreff på Heraclum i Vestregata med forskjellige aktiviteter:

               

Torsdag, 14.2, fremmøtt 23 personer.

                Torsdag, 13.3, fremmøtt 14 personer

                Mandag, 14.4, fremmøtt 14 personer

                Torsdag, 8.5, fremmøtt 14 personer

                Torsdag,  9.10, fremmøtt 12 personer

                Torsdag, 14.11, fremmøtt 11 personer

                Torsdag, 11.12, fremmøtt 30 presoner (Julebord)

 

Da Mea ble opprettet like etter at foreninga ble stiftet, var det ment som et møtested for foreningas medlemmer. Nå viste det seg at det med tiden ble den eldre garden av medlemmene av foreninga som møtte på disse treffene. Folk med solide røtter i den tidligere Hillesøy kommune, møttes til kaffe og litt underholdning. Her traff man folk som en ellers ikke møtte, folk som en ikke hadde sette og pratet med på årtider. Her kunne man prate om ”gamle dager” og minnes en tid som var. På de 10 – 11 årene Mea har bestått er det et uomtvistelig faktum at mange er i denne tiden gått bort, og det har medført at besøkstallet har gått ned. Hva vi skal gjøre med Mea er noe foreninga må ta stilling til i nær fremtid.

 

 

Tromsø, 31.12.2008.

                19.3.2009

                                                                                              Styret