ÅRSBERETNING 2007

 

 

Styret har bestått av:

 

Hans S. Brox

(2007) leder

Laila Hansen

(2006) styremedl.

Karin Laukslett

(2006) nestleder

Knut Karlsen

(2006) styremedl.

Haldis Bredal

(2007) kasserer

Jan A. Brox

(2007, 1 år) 1. varamedl.

Elsa Britt Robertsen

(2006) sekretær

Jan Utheim

(2007, 1 år) 2. varamedl.

Ragnhild Johansen

(2007) styremedl.

 

 

 

Revisor Harald Johannessen og vararevisor Helga Elstad.

Valgkomité: Signy Segelsten, Harald Johannessen, Haldis Bredal og vararepr. Jan Utheim.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 184 personer.

Aktiviteten i foreninga dette året har vært noe over gjennomsnittet. Styret har behandlet 37 saker og bokkomiteen har avholdt fem møter i forbindelse med utgivelsen av boka ”Hildring”. Internettsidene til foreninga har hatt 1582 besøk. Det er 614 flere enn året før og 847 flere enn i 2005. Det gir et snitt på 4,3 besøk pr. dag i 2007.

Det årlige møljekalaset ble avviklet lørdag 24.2, i ungdomshuset på Hillesøya. Buss var satt opp fra Tromsø. Den var nesten full etter å ha passert Kattfjorden, og med folk fra bygda var det 60 personer som deltok i kalaset. Sjåfør på turen var Trond Pedersen. I år som tidligere år var det en utmerket gastronomisk opplevelse. Etter bespisningen var det dans for ”å riste mølja på plass”. Musikken ble traktert av Hugo Larsen med kompanjong fra Nordkjosbotn.

 

I år deltok foreninga med egen stand på arrangementet Sommargøy på Sommarøy 27. og 28.7. Foreninga stilte med bilder fra eldre dager og informasjon om foreninga og boka som kom ut utpå høsten. Mange var innom, og mange gav uttrykk for at det var en prisverdig aktivitet foreninga drev. Noen nye medlemmer ble det òg. Flere av foreningas medlemmer stilte opp og tok vakter disse to dagene. Disse var Hans S. Brox, Ella Nymo, Jan A. Brox, Svein Brox, Haldis Bredal og Bjarnhild M. Vedvik. Dagen før det startet opp på Sommarøya stilte Hans S. og Jan A. Brox på pensjonisttreffet i ungdomshuset på Hillesøya med bilder fra eldre tider i tidligere Hillesøy kommune. Mange var å så i bildealbumene og diskusjonen gikk.

 

Årets busstur gikk i et nydelig sommervær lørdag 11.8, og turen gikk til Senja. Det ble så stor påmelding at den første bussen som var bestilt måtte byttes ut med en større. Det var 45 personer med på turen. Turen gikk fra Tromsø til Brensholmen og med ferga over til Botnhamn, og videre til Husøya. På turen til Husøya ble Ronny Trælvik (opprinnelig fra Trælvika i Øyfjorden) plukket opp. Han fortalte om Husøya og Øyfjorden for øvrig. Øvrig informasjon på turen ble besørget av Jan A. Brox. Lunsjen ble inntatt på Skarvesteinen kafé på Husøya, hvor verten selv, Egil Hansen, underholdt med trekkspill og sang. Så fortsatte turen på yttersiden. I Steinfjorden var det en stopp hvor deltakerne fikk strekke på benene og nyte den ville naturen i det fine været. Turen fortsatte så til Trollet på Finnsæter, hvor verten Leif Ruback og hans småtroll underholdt. Etter Trollet bar det til Olsborg Gjestestue hvor det var kaffe og noe å bite i. Etter en liten stopp i Nordkjosbotn for å strekke på benene bar det til Tromsø. En meget vellykket tur.

Årets store begivenhet er nok uten tvil foreningas 10-årsmarkering i ungdomshuset på Brensholmen 15.9. Arrangementskomiteen som bestod av Laila Hansen, Ragnhild Johansen og Karin Laukslett, hadde gjort en utmerket jobb for å få arrangementet i hamn. Ca. 70 personer inklusiv spesielt innbudte gjester deltok. Foreningas leder Hans S. Brox gav en oversikt over foreningas virke i de 10 forløpne årene. Lederen i menighetsrådet for Hillesøy kirke Jon Olav Hanssen, holdt en orientering om Hillesøy kirke. Det skulle i den anledning overrekkes et døpefat fra gammelkirken på Hillesøya fra Olav Arne Wilsgård til menighetsrådets leder. Men dette måtte utgå p.g.a. at Wilsgård hadde vært utsatt for et uhell og kunne ikke møte. Det var flere innslag utover kvelden, men det innslaget som fikk latterdøra opp sto Kjell Ove Hveding for. Hans fremføring av sin opplevelse i lykta på Sandfallan da båten drev fra han var uten tvil noe av det beste en amatør kan gjøre. Boka ”Hildring” ble lansert på dette arrangementet. Det ble solgt 49 eksemplarer denne kvelden. Det hele ble avrundet med dans til musikk av Henry Hilmarsen og hans kompanjonger. Det var satt opp buss fra Tromsø for å bringe gjester utover og tilbake. Sjåfør var Trond Pedersen.

 

Som nevnt ble boka ”Hildring” lansert den 15.9. Allerede i november året før hadde bokkomiteen inngått avtale med Lundblad Media om trykking av boka. All tekst og bilder skulle være levert til trykkeriet innen St. Hans for at de skulle rekke å få den ut til 10-årsmarkeringen. Det ble rimelig hektisk for å få klargjort stoffet, men det ordnet seg til slutt. Foreningas bestilling til trykkeriet var på 500 eks., men av en eller annen merkelig grunn hadde de tykket opp 640 eks. Etter forhandliger med trykkeriet overtok foreninga de 140 eks. til en nedsatt pris. Boka ble solgt i to bokhandlere på Finnsnes, fem i Tromsø, butikkene i Botnhamn, Husøya og Tromvika. Salget gikk strykende og ved årets utløp var opplaget så godt som utsolgt. Det diskuteres om foreninga skal trykket opp et nytt opplag og hvor stort dette skal være? Dette blir noe av det første styret og bokkomiteen må ta stilling til i det nye året. Vi er kjent med at boka er innkjøpt av Tromsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø. Om den er innkjøpt av andre bibliotek er vel ikke utenkelig.

 

MEA’s aktivitet i 2007.

 

MEA-komiteen har bestått av:

 

Bjarnhild M. Vevik (2006, 2 år)

medlem

Willy Olsen (2007, 2 år)

medlem

Rasmus Myreng (2006, 2 år)

medlem

Bjørg Berntsen (2006, 2 år)

medlem

Arvid Antonsen (2007, 2 år)

medlem               

Solbjørg Y. Paulsen (2007, 2 år)

medlem

 

 

 

 

 

MEA-komiteen har valgt en styringsform hvor de forskjellige verv har gått på omgang, unntatt føringen av regnskapet. Dette har Willy Olsen hatt ansvaret for. Han overtok dette vervet etter Rasmus Myreng. Denne form for styring ser ut til å fungere bra.

Komiteen har i mars byttet lokale på Heracleum fra kafeen til et mindre lokale (Polarlys) som passer bedre for MEA-treffene.

Arbeidsmøtene i komiteen har blitt avholdt i forkant av MEA-treffene på Heracleum, unntatt to som ble avviklet utenom Heracleum.

MEA’s leder fra oppstarten av MEA i 1998 til 2006, John Nordheim, døde 24.1. Medlemmer av MEA-komiteen og foreningas styre deltok i begravelsen på Hillesøy gravlund 2.2.

Januartreffet ble ikke avholdt. Det var enighet om dette i 2006 da været kan være nokså tøft på den tiden av året.

På februartreffet møtte 18 personer. Barn fra BUL-leikarring underholdt. 

På marstreffet møtte 17 personer. Turid Uteng fra Sørfjorden var invitert og fortalte om tiden da hun deltok i arbeidet med utgivelsen av ”Kattfjord-Nytt”.

Apriltreffet samlet 21 personer.

Maitreffet samlet 23 personer. Her var det visning av film fra Ersfjordbotn, del 1. Maitreffene har alltid vært sesongavslutning for MEA, og i år var det meningen å legge sesongavslutningen til brygga på Sjøtun. Dessverre greide ikke Per Tore Uteng å ferdigstille spisestedet så dette måtte avlyses.

Septembertreffet ikke avholdt. Det var vedtatt i 2006 at det skulle utgå.

På oktobertreffet møtte 22 personer. Her var det visning av film fra Ersfjordbotn, del 2. 14 år gamle Vidar Figenchau trakterte trekkspill etter visningen.

På novembertreffet møtte 21 personer. Her ble det arrangert sangkafé.

Julebordet i desember samlet 51 personer. Arrangementet ble holdt i kafeen på Heracleum. Arrangementet ble ledet av Bjarnhild M. Vevik. Inge Hyld underholdt med sang og musikk, og fortalte historier fra sin barndom. Menyen bestod i velkomstdrink, tradisjonell julemat, dessert, bløtkake og kaffe. Einar Johansen holdt takk for maten talen.

MEA sliter litt økonomisk og det har sin årsak i at de faste utgifter som annonsekostnader, mat, innleid underholdning etc. har steget i årenes løp uten at inngangsbilletten er øket på flere år. Det bør vel vurderes en liten økning her.  

 

 

Tromsø, 31.1.2007.

                 6.3.2008

 

Styret