ÅRSBERETNING 2006

 

 

Styret har bestått av:

 

Hans S. Brox

(2005) leder

Laila Hansen

(2006) styremedl.

Karin Laukslett

(2006) nestleder

Knut Karlsen

(2006) styremedl.

Haldis Bredal

(2005) kasserer

Jan A. Brox

(2006, 1 år) 1. varamedl.

Elsa Britt Robertsen

(2006) sekretær

Jan Utheim

(2006, 1 år) 2. varamedl.

Ragnhild Johansen

(2005) styremedl.

 

 

 

Revisor Harald Johannessen og vararevisor Helga Elstad.

Valgkomité: Harald Johannessen, Haldis Bredal, Signy Segelsten og vararep. Jan Utheim.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 200 personer. Det er en liten nedgang fra i fjor. Dette skyldes vesentlig at det dessverre er noen av våre medlemmer som er gått bort i det forløpne året. Ellers er medlemstallet stabilt.

Generelt sett kan vi si at året har vært preget av en rolig og jevn aktivitet. Ingen store saker har vært behandlet. Styret har avholdt seks ordinære møter og behandlet 34 saker. I tillegg har bokkomiteen, som består av Bjarnhild M. Vevik, Hans S. Brox, Ragnhild Johansen og Jan A. Brox, hatt fire møter samt noen møter med flere trykkerier. Videre har våre nettsider hatt 968 besøk og det er 233 flere enn året før.

Det årlige møljekalaset gikk av stabelen lørdag 25.2 med 65 deltakere i ungdomshuset på Hillesøya. Det måtte fem langbord til for å plassere alle. Alle ingredienser som hører til et slikt måltid ble servert med etterfølgende kaffe og kaker. All ære til kokkelaget. Kåre Ommedal var i år som i fjor sjåfør og spillemann. Han døde dessverre ut på høsten.

Meatreffet i januar ble arrangert av styret i foreninga.

I forbindelse med ”Sommargøy på Sommarøy” 27. – 30.7, ble Hillesøyforeninga invitert til å delta på pensjonisttreffet i ungdomshuset på Hillesøya torsdag 27.7, som stedets Redningsforening arrangerte. Fra foreninga stilte Hans S. Brox, Haldis Bredal og Jan A. Brox. De hadde med seg div. innsamlet materiale (bilder og historier) som ble lagt ut for gjennomsyn for de som ønsket det. Interessen for dette var ganske stor, da det var ganske trangt rundt bordet hvor dette var lagt ut.

Lørdag 2.9 ble det arrangert busstur til Gratangen. 30 personer deltok på denne turen som gikk i et nydelig høstvær. Med en liten stopp på Heia bar det rett til Foldvik Brygger hvor det ble servert middag og gitt en orientering om bryggene og stedet Foldvik av daglig leder Geir Halvorsen. Så fortsatte ferden til Båtmuseet i Gratangsbotn. Her var det en meget engasjert kar ved navn Kyrre Eilertsen som fortalte om museet. På tilbaketuren var det kaffepause på Olsborg Gjestestue og med en liten stopp på Vollan for å strekke på bena, bar det til Tromsø. Sjåfør på turen var Kurt Nilsen, en trivelig kar. Guide var Jan A. Brox.

Når det gjelder bokprosjektet så ble det på møtet i komiteen 14.11, enighet om å engasjere Lundblad Media AS til å trykke boka. Da hadde flere trykkeri vært inne i bildet, men komiteen fant at Lundblad var best egnet både når det gjaldt pris og utførelsen av prosjektet.  Finansene er brakt i hamn via. div. sponsorer, noe vi kommer tilbake til i 2007. Boken kommer ut høsten 2007.

Døpefatet som vi har omtalt i tidligere årsberetninger og som ønskes opphengt/oppsatt i Hillesøy kirke på Austein er til avklaring ved bispekontoret, og vi avventer nærmere beskjed derfra om dette lar seg gjøre.

Hillesøyforeninga blir ti år i 2007. Foreninga ønsker en markering av dette. På styremøtet 12.9, ble Laila Hansen og Ragnhild Johansen utpekt til å sondere mulighetene for leie av hus i Kattfjord/Brensholmen-området og om gamle revyer kan vekkes til livet. På styremøtet 21.11, sa Karin Laukslett seg villig til å jobbe sammen med Laila og Ragnhild. Ved årets utløp har vi ikke noe konkret om dette, men arbeidet fortsetter.

               

Mea-komitéen har avgitt følgende beretning for 2006:

 

Mea-komiteen har i 2006 bestått av følgende:

 

Bjarnhild M. Vevik (2006, 2 år)

medlem

Tor Sletten (2005, 2 år)

medlem

Rasmus Myreng  (2006, 2 år)

medlem

Bjørg Berntsen (2006, 2 år)

medlem

Arvid Antonsen (2005, 2 år)

medlem 

Solbjørg Y. Paulsen (2006, 1 år)

medlem

 

 

 

 

 

Meakomiteen har avholdt 5 – 6 møter hvor det på noen av møtene har vært diskutert arrangement, underholdning og gjennomførelse av Meatreffene. Noe av dette har vært utprøvd ut over høsten. På samtlige treff har det vært servering av kaffe/te og noe å bite i, samt åresalg. På de fleste treffene har Jan Moldenæs underholdt med pianospill. Mea ble ledet av John Nordheim til og med mai da den nyvalgte komiteen overtok. Han hadde da ledet Mea med stor glød i åtte sesonger.

- Meatreffet i januar ble arrangert av styret i foreninga.

- På februartreffet deltok 32 personer. Det var underholdning av BUL leikarring.

- Marstreffet samlet 31 presoner. Tromsø Mannskor underholdt med en halv times sang .

- Apriltreffet ble avlyst.

- 11. mai avsluttet Mea for sommeren med utflukt til Stranda Gård.  Det var 43 personer med på turen. Jan Moldenæs var med som æresgjest. Middag ble inntatt før tilbaketuren som gikk over Vikran. På Stranda Gård ble det delt ut gratulasjonskort til de av gjestene som fylte runde år denne våren.

-Første Meatreffet om høsten ble avholdt i oktober med 22 deltakere. En gruppe barn underholdt med opplesing, sang og trekkspill.

- På novembersamlingen deltok 21 personer. Underholdning av Tromsø Mannskor.

- Julebordet i desember samlet vel 50 personer. Inge Hyll underholdt med sang og spill. Det ble en fin kveld med mye latter. Maten huset serverte var helt topp. Hildur Nordheim takket for maten og betjeningen fikk roser.

 

Tromsø, 31.12.2006

                  29.3.2007

 

                                                                                              Styret