ÅRSBERETNING 2004

 

 

Styret har bestått av:

 

Bjarnhild M. Vevik

(2004 et år) leder

Laila Hansen

(2002) styremedl.

Ragnhild Johansen

(2003) nestleder

Asle Aasheim

(2004) styremedl.

Haldis Bredal

(2003) kasserer

Jan A. Brox

(2004) 1. varamedl.

Elsa Britt Robertsen

(2004) sekretær

Karin Laukslett

(2004) 2. varamedl.

Hans S. Brox

(2003) styremedl.

 

 

 

Revisor Harald Johannessen og vara Helga Elstad.

Valgkomité Harald Johannessen, Haldis Bredal, Sara Renland og varamedlem Jan Utheim.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 216 pers.

 

Generelt sett kan man si at året har vært preget av en rolig og jevn aktivitet.  Ingen store saker har vært til behandling.  Styret har hatt 5 ordinære møter og behandlet 22 saker.  I tillegg har det vært avholdt noen arbeids-møter med deler av styret.  Arbeidet med å samle inn bilder og historier har gått jevn og trutt og dette arbeidet vil fortsette.  Våre internettsider har vært godt besøkt.  Telleverket viser at det har vært 777 besøk i 2004.

 

Det årlige møljekalaset i ungdomshuset på Hillesøya ble holdt den 28.2 med godt besøk.  All ære til kokkelaget på øya for utmerket møljeservering.  Alt var perfekt.  Kåre Ommedal var både sjåfør og trekkspiller og sammen med Kjell Martin Olsen på bassgitar ble det svingom utpå kvelden.

 

I samarbeid med Slekt- og lokalhistorisk forening ble det arrangert en tur til Tussøya den 31.7.   40-45 personer ble med ”Aurlandsfjord” over til øya.  Været var upåklagelig.  Her ble det et besøk innom gårdsmuseet til avdøde Hjalmar Brox.  Deretter innom ”Nerstua” som er øyas eldste bygning.  Den eldste delen er antakelig ca. 200 år.  Huset eies av Jon Hansen som har sitt virke ved Tromsø Museum.  Huset er under restaurering i henhold til opprinnelig byggeskikk.  Jon Hansen orienterte om husets historie og byggestil, samt litt om øyas historie.  Til slutt ble det tid til en tur innom motorsamlingen til Ragnvald Kristiansen..

 

Leder av foreninga deltok på Kattfjord-martnaden i Sørfjorden den 4.9 med noe av det innsamlete materiale, bilder, tekster etc.  Interessen for dette materialet var så stor at styret diskuterte ut over høsten om det er mulig å gi ut noe av dette i papirform.  Med ide og forslag fra Ingebrigt Pedersen er man blitt enig om å prøve å gi ut noe av dette i form av et hefte eller liknede dersom dette kan syes sammen økonomisk.

 

Den 7.10 ble det avholdt et medlemsmøte på Grand Hotell.  Her ble det orientert om foreningas arbeide med innsamling av historier og bilder fra bygdene i tidligere Hillesøy kommune.  Det fins jo i dag mange oppegående folk som kommer fra bygder som for lengst er avfolket.  Det er viktig å få disse til å fortelle eller skrive om dagliglivet i disse bygdene.  Vi har allerede fått inn en del historier om dette, men håper på flere.  Dette er en kulturskatt for etterslekten.

 

Utover høsten ble det arbeidet med å arrangere en medlemsfest.  Denne ble bestemt avholdt på Kysten kurs- og konferansesenter den 8.11.  Den måtte avlyses pga for lite påmeldte.  Tilbakemeldingene vi fikk gikk på at det var for nært opp til jul og at det var ønskelig med et slikt arrangement tidligere på høsten.          

 

Fra Hillesøymeakomiteen har vi fått følgende årsberetning for 2004:

 

Hillesøymea (Mea) hadde sin første kosekveld 20.08.98 og Mea er derfor inne i sin 7. driftssesong.  Vi i komiteen mener at året 2004 har vært like populær som årene som er gått.   I 2004 har komiteen bestått av følgende:

 

John Nordheim  

leder

Tor Sletten

medlem

Rannveig V. Martinsen

1. nestleder

Annie Aasheim

medlem

Terje K. Olsen

2. nestleder         

Kitty Nordheim

varamedl.

Bjørg Berntsen

kasserer

Margit Strand

varamedl.

Arvid Antonsen

medlem 

Jarle Woll

revisor

 

I løpet av året har komiteen avholdt 4 møter hvor det er behandlet 19 saker som er viktig for Mea’s drift gjennom året.  Videre er det avviklet åtte kosekvelder, inklusiv et meget vellykket julebord.  Av flere grunner valgte komiteen å starte opp med første kosekveld 14.10 i høstsesjonen.  Mea’s kjøreplan i 2004 var slik:

 

15.01.   Det kom 50 deltakere.  Foruten vår faste gjest Jan Moldenæs, var Kjell B. Lorentsen med fruen Kari våre gjester.  Disse underholdt med diktlesing, sang og musikk.  Vi mintes en trivelig Mea-gåer Karl Kroken som var gått bort med et minutt stillhet.

12.02.   Det var 46 deltakere.  Våre gjester var en dansende juniorgruppe fra BUL-leikaring.  En flott underholdning.

11.03.   Det var 54 fremmøtte.  Til underholdning hadde vi ekteparet Irene og Magnar Richardesen.  De hadde vært på 2 ukers ferie i Uganda hvor de hadde tatt opp mye film.  De viste en tankevekkende og god film fra landet.

15.04.   Det var 52 deltakere fremmøtt.  Leif Kopland kåserte om storhetstiden i Laukvik på 17 og 1800 tallet og frem til i dag.  Et meget godt kåseri.  Terje K. Olsen leste en historie om presten Meek som var prest i Hillesøy fra 1880 til 1889.  Det var en argsint prest.

13.05.   Med gjester var det 54 deltakere fremmøtt.  Leder ønsket nyvalgt medlem Terje K. Olsen velkommen som medlem av Mea-komiteen.  Det ble en halv times underholdning av BUL-juniorers leikaring til glede for de fremmøtte.  Trygve Lorentsen kåserte om Norges frihet i 1945 og leste to dikt av Nordal Grieg.  En andaktsstund.  Leder ga en oversikt om Mea gjennom seks år.  2700 personer har besøkt oss.  Takk til deltakere og Mea-komiteen.  Han takket Kitty for god borddekking  på 46 Mea-treff og takk til de som har hjulpet henne. Det ble utdelt åremålshilsen til to jubilanter og trivelige Meagåere. Begge fylte 85 år i første halvår i 2004.

14.10.   Fremmøtt 46 deltakere.  Karl Erik Johnsen og Jan Moldenæs underholdt med sang og musikk.  Det ble en fin kveld med opplysninger, fortellinger og mye prat over hele ”fjøla”.

11.11.   Fremmøtt 54 deltakere.  Underholdning ved Tromsø Mannskor.  Anne Hansen spilte til Mea’s sanggruppe.  Leder orienterte om vårt opplegg med julebordet i desember.

09.12.   Dette var Mea’s høydepunkt i 2004.  Det var julebord som flasket seg.  Det var hele 76 personer frammøtt.  Våre gjester var Markus Stokmo, Jorun Th. Løvaas og Jan Moldenæs.  Disse sto for god underholdning.  Einar Johansen, Botnhamn, som sammen med sin Helene hadde tatt turen fra Botnhamn om Finnsnes for å være med på Mea-julebordet.  Einar underholdt med en god fortelling.  Leif Kopland takket for god mat og servering.  Etter det fikk Leif og kona Mari ordet hvor de kom med noe mer alvorlige ord om jula.  Det ble solgt hele 405 årer og masse gevinster gikk ut.  Videre var det hele 20 større gevinster gitt av Mea og noen flere giverer.  Disse ble trukket ut til deltakere mot påmeldingsslippen.  Mange glade vinnere.  Leder fikk forsamlingen til å reise seg til et minutt stillhet til minne om medlemmer som er gått bort i tiden julebord 2003 – 2004. Disse er:  Kåre Hansen, Tromsdalen, Karl Kroken fra Sjøtun, Helen Mari Meyer og Edmund Sebulonsen, begge Botnhamn.   Det ble utdelt åremålshilsen til to jubilanter som fylte 75 og 85 år i siste halvår 2004.  Mea-komiteen vil med denne årsoversikten takke deltakerne for all støtte som er gitt oss.  Leder vil til slutt rette en stor takk til komiteens medlemmer, varamedlemmer og revisor for det store arbeidet disse har lagt ned i Mea.

 

Tromsø 31.desember 2004.                                                                                             Hillesøymea

              18. januar 2005.                                                                                                   komiteen

 

Det bekreftes at samtlige i Mea-komiteen har underskrevet årsberetningen.

 

Tromsø 31. januar 2004.

             17. februar 2005.

               

                                                                       Styret