ÅRSBERETNING 2003

 

 

Styret har bestått av:

 

Bjarnhild M. Vevik

(2002) leder

Solbjørg Yttergård Paulsen

(2002) styrerepr.

Ragnhild Johansen

(2003) nestleder

Asle Aasheim

(2002) styrerepr.

Haldis Bredal

(2003) kasserer

Jan A. Brox

(2002) 1. vararepr

Elsa Britt Robertsen

(2002) sekretær

Karin Laukslett

(2002) 2. vararepr.

Hans S. Brox

(2003) styrerepr

Helen M. Meier

(2003) 3. vararepr.

 

Revisor Harald Johannessen og vara Helga Elstad.

Valgkomité Haldis Bredal, Harald Johannessen og Jarle Voll.

 

Medlemstallet viser ved årets utløp en liten nedgang i forhold til utgangen av 2002.  Dette skyldes at det har vært en større avgang enn tilgang. 

 

Styret har hatt sju ordinære møter og behandlet nær 40 saker.  I tillegg har det vært noen møter hvor deler av styret har deltatt for å diskutere mer praktiske ting som arkivering av innsamlet materiale – hvem skal gjøre hva m.v.

 

”Møljekalaset” på Hillesøya den 1. mars med 75 personer ble en både trivelig og festlig sammenkomst.

 

Den 8. mai ble det avholdt et medlemsmøte på Heracleum i regi av styret i stede for Mea-treff.  Hele styret møtte med unntak av 3 som var forhindret i å møte.  61 personer møtte til denne samlingen.  Styrets leder Bjarnhild M. Vevik orienterte om foreningas arbeide og planer frem over.  Hans S. Brox orienterte om foreningas internettsider.  På dette møtet ble 6 personer hedret for åremålsdager.

 

Den 16. august ble jubileumstur 2 avviklet.  Som kjent ble tur 1 avviklet i fjor på Senja.  Turen startet fra Prostneset og ut til Rekvik.  Så fortsatte turen via Ersfjordbotn og Vasstrand til Kattfjord Samfunnshus i Nordfjorden hvor det var bevertning.  Etter dette fortsatte turen til Engenes via Brensholmen.  Derfra gikk turen direkte til ungdomshuset på Hillesøya hvor det var dekket til festmiddag.  53 personer var møtt frem og fikk servert ypperlig sjømannskost bestående av erter, kjøtt og flesk.  Etter på var det kaffe og senere dans.  Ved midnatt gikk turen tilbake til Tromsø.  Det må spesielt nevnes at det var internasjonal deltakelse under middagen.  Fire tyske statsborgere med røtter fra Austein deltok.  De hadde funnet frem til Hillesøyforeninga via våre internettsider, og da de var på ferie her nord akkurat da, hadde de meldt seg på vår jubileumsmiddag.  Full rapport om turen med bilder er lagt ut på våre nettsider.  (http://www.hillesoyforeninga.no)

 

Når det gjelder nettsiden så ble det den 23. februar installert telleverk på den.  Telleren viser at det fra da og ut året har vært 650 besøk innom siden.  Kapasiteten er blitt utvidet og det er lagt ut mange bilder fra tidligere turer og sammenkomster.  En del bilder fra eldre dager er og lagt ut.  Siden det nå er ganske god plass på sidene vil flere bilder bli lagt ut, spesielt fra eldre dager.  Arbeidet med nettsidene er det Hans S. Brox som utfører.

 

Hillesøyforeningas styre har enstemmig i møte 08.10.03 vedtatt å henlegge altertavlesaken vedrørende Hillesøy kirke.  Grunnen til at altertavlen ikke ble satt opp slik den stod før 1964 er omsider blitt tilstrekkelig belyst og arbeidet med å finne ut hvorfor anses som avsluttet. 

 

Ut over høsten har det vært arbeidet med å få oversikt og journalført det innsamlete materiale.  Det er nå laget en arkivjournal og denne er lagt ut på våre nettsider. 

 

I løpet høsten ble temaet ”gammeldags kirkehelg på Brensholmen” tatt opp da styret kunne tenke seg at foreninga deltok i dette arrangementet.  Etter tidligere rutiner med annet hvert år så skulle det være duket for et arrangement sommeren 2004. Saken måtte luftes med historielaget på Brensholmen da arrangementet året før ble avlyst i siste liten p.g.a. at de ikke fikk nok folk for å avvikle arrangementet.  Imidlertid var det nedslående nyheter styret fikk ved første henvendelse.  De vurderte å legge ned historielaget da de var så få medlemmer at de så seg ikke i stand til å drive videre.  Like før jul kom beskjeden om at de hadde besluttet å legge ned historielaget.  En henvendelse til ungdomslaget om de ville ta opp tråden var negativ.  Der med er vel disse arrangementene historie.

 

Vi oppfordrer våre medlemmer å komme med stoff om fortidsminner fra bygd og arbeidsliv.  Vi hjelper gjerne med å komme i gang både med samtaler eller notater fra dere.  Bildestoff blir lagt i fotofil ved Perspektive Museum og således bevart for fremtiden.

 

               

Mea-komitéen har avgitt følgende beretning for 2003:

 

Mea er nå inne i sin 6. driftssesong og etter komiteens syn er vi like populær som i årene som er gått.  Komiteen har  i 2003 bestått av:

 

John Nordheim  

leder

Annie Aasheim

medlem

Rannveig V. Martinsen

nestleder

Tor Sletten

medlem

Bjørg Berntsen

kasserer               

Kitty Nordheim

varamedl.

Harald Johannessen

medlem

Margit Strand

varamedl.

Arvid Antonsen

medlem 

Jarle Woll

revisor

 

Komiteen har avholdt fire møter i løpet av året hvor man har diskutert Mea’s drift fremover.  Videre er det i 2003 avviklet åtte kosekvelder, inklusiv et meget vellykket julebord.  Rundt 430 har deltatt i Mea-treffene.  P.g.a.  ombygging av kjøkkenet på Heracleum ble kosekvelden 13.02 holdt på Laureng (gratis hus).  Her var plassen noe mindre, men det gikk bra.  Kosekvelden 16.10 måtte avlyses p.g.a. brannen på Heracleum  med påfølgende reparasjonsarbeide.

Kjøreplanen for Mea i 2003 var slik:

16.01.   God underholdning av egne krefter.  Trygve Lorentsen leste fra Johan Herman Wessels små dikt.  En god kveld.

13.02.   Dette var kvelden på Laureng.  Inge Hyld, en fin og varm moromann som underholdt med gitar, sang og fortalte morsomme historier. Han hadde et par dager tidligere laget ”Hillesøymea sangen” med hele seks vers.  Denne fremføre han til eget tonefølge.  Kvelden ble avsluttet med sangen Gud signe Norges land.

13.03.   Her er vi tilbake på Heracleum. Olaf Nilsen fra brannvesenet var vår gjest.  Han fortalte om forebyggende  arbeide for å forhindre brann i hus og heim.  Vi gjennomgikk Mea’s økonomiske stilling.  Det var også en god del underholdning av egne krefter.

10.04.   Ny kosekveld.  I tillegg til innslag av egne krefter, hadde vi besøk av Tromsø Mannskor med en halv times korsang.  Meget flott.  Det ble mye god bygde- og kjenningsprat.  Leder ga en fyldig regnskapsoversikt som ble godt mottatt.

08.05.   Nytt treff med over 60 fremmøtte.  Første del av møtet var som avertert et medlemsmøte i Hillesøyforeninga.  Leder Bjarnhild M. Vevik redegjorde for foreningas arbeid og om andre del av jubileumsturen gjennom nordre del av gamle Hillesøy.  Hans Brox orienterte om internett, hva som lå inne på data om foreninga.  Trygve Lorentzen kåserte om frigjøringsdagen 8. mai 1945.  Det ble utdelt hederskort til en del medlemmer som har fylt 75, 80, 85 og 90 år.  Ragnhild Johansen leste diktet ”Frihet” av  Selma Robertsen, Tromvik.  Mea’s leder mente at slike medlemsmøter bør holdes en gang i året.

11.09.   Første kosekveld i sesongen 2003 –04.  Vår gjest denne kvelden var Inge Hyld.  Han sang, spilte og fortalte historier.  Leder ga en oversikt over Mea’s arbeid gjennom 5 år, noe som deltakerne satte stor pris på.  Hans Brox fortalte fra foreningas jubileumstur 16.08. Det hadde vært en fin tur som ble avsluttet på Hillesøya.

13.11.   Ny kosekveld med noen og femti deltakere. Det ble en god kveld med underholdning av Tromsø Mannskor og av egne krefter.

04.12.   Mea-årets høydepunkt.  Julebordet.  Hele 77 deltakere. Dette var et stort fremmøte tatt i betrakning at det var opp til full og sterk storm.  Det var en festlig stemning fra start til slutt.  Julebordet kostet kr. 250,-. Mea sponset med kr. 50,- pr deltaker som da betalte kr. 200,-.  Jorunn Thørring Løvås og Markus Stokmo sto for underholdningen.  Bjarnhild M. Vevik takket fra foreninga med gode ord. Kjøkkenpersonalet serverte en god  og førsteklasses middag. Det ble solgt 313 årer og mange glade vinnere.  Matregningen ble kr. 18.500,-. Det ble utdelt hederskort til en del medlemmer som har fylt 75, 80, 85 og  90 år 

Mea-komiteen takker deltakerne for alle gode gevinster som har gledet mange vinnere.  Som tidligere år har komiteen lagt ned mye godt arbeid i 2003.

 

Tromsø, desember 2003                                                                     På vegne av Hillesøymea

       januar 2004                                                                                  John Nordheim leder (sign.)

 

 

Tromsø i mars 2004.                              Hillesøyforeningas styre